Download
marka stratejileri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marka Stratejileri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marka Stratejileri

Marka Stratejileri

1410 Views Download Presentation
Download Presentation

Marka Stratejileri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marka Stratejileri

 2. Markanın Temel TaşıİSİM “Alabileceğiniz en önemli pazarlama kararı, bir ürüne ne ad vereceğinizdir.” JackTrout Markanın hayat damarlarındandır. İsim, • Markayı fark edilir hale getirir • Rakiplerinden ayırır • Hedef kitle ile bağ kurar • Markanın kimliğidir.

 3. İsim Seçilirken… • İsim markayı farklılaştırdığı gibi bazen isimden dolayı birbirlerine karıştırmamıza da neden olabilir. • Rakip analizi yapılarak isim seçimine karar verilmelidir. • Pazarda var olan tipik isimlerden uzak durulmalıdır. • Denemediğiniz bir ürün hakkında isminden dolayı ön yargılı davranabilirsiniz.

 4. Marka ismi seçiminde yapılan hatalar iletişime yatırımın arttırılmasından, marka ismini değiştirmek ve hatta markayı piyasadan çekmeye kadar götüren olumsuz sonuçlar doğurabilir. • Marka ismi ürün,hizmet veya şirket yaşama geçmeden verilmesi gereken en önemli kararlardan biridir.

 5. Her marka müşterinin ilk tercihi olmak ister. Bir marka ismi bulmak ve onu inşa etmek de bunun en önemli parçalarından biridir. • Markalar potansiyel müşterilere satın almadan önce ne aldıkları hakkında bir fikir verir ve satın alma kararlarını daha kolay yapmalarını sağlar. • Markalar sadece büyük şirketler/işler için değildir, daha küçük işleri de kalabalıktan ayırır, özellikle rekabetin yüksek olduğu pazarlarda.

 6. Kolay telaffuz edilen markalar kolay akılda kalır, hatırlanma olasılığı yüksektir ve markanın algılanmasına olumlu katkıda bulunur. • Bazen söyleyemediğimiz isimlerden uzak durur sırf bu yüzden onları almaktan çekine biliriz.

 7. Farkedilip sonradan düzeltilmiş bazı büyük firmaların hataları. • General Motors, İngilizce ‘de yıldız anlamına gelmekte olan “Nova” ismine sahip aracını, Latin Amerika’da aynı isimle kullanmak istedi, ancak İspanyolca ‘da “No va”, “gitmeyen, yürümeyen” anlamına gelmekteydi. • CocaCola firması, “CocaColaDiet” olan ürününü, İtalyanca ve Almanca’da“Diet” kelimesinin bir hastalığı çağrıştırması nedeniyle, “CocaColaLight” olarak Amerika dışındaki pazarlarında değiştirdi.

 8. Etiket tasarımında renklerin küresel bazda kullanımını düşününce de dikkat etmemiz gerekir. Örneğin, beyaz Japonya’da ölümü çağrıştırır, yeşil Suudi Arabistan’da oldukça tutulur.

 9. ROLLS ROYCE: Yeni modeli Mist Almanca ‘Hayvan gübresi’ anlamına geliyor. • TOYOTA: Fiera modeli PortoRico’da ‘çirkin yaşlı kadın’ anlamına geliyor. • UMBRO: Zyklon adı verilen ayakkabısı, 2.Dünya Savaşında kullanılan gazın adıdır. Musevileri ayaklandırmıştı.

 10. Fakir: Türkiye de farklı çağrışımlar. • Tüylüoğlu Fırın/ Ekmek sanayi:*??? • Şalvarlı Et: İmaj sorunu

 11. İsim Bulma Süreci - İletişimi yapılacak ana mesajın belirlenmesi - Anlambilim ve şekilbilim= göstergebilimsel ifadeler • İsimler ve okunuşlarının belirlenmesi • Yaratıcılık (kreatiflik) • Tescil araştırması (aynı isimde bir marka var mı yok mu?)

 12. Temel Marka Unsurları • Hatırlanabilme • Anlamlı olma • Sevilebilir olma • Aktarılabilme • Uydurulabilme • Korunabilme

 13. Marka Vaadi Fiziksel Fayda DESTEK VE KANITDuygusal Fayda VAAD Kişisel Fayda

 14. Marka Vaadi(Pantene Şampuan) Saçı Besler ProvitaminSağlıklı Saç ParlarVAAD Özgüven

 15. Marka Vaadi(Volvo) Emniyetli otomobil Testler, deneyim Çocuklarım GüvendeVAAD İyi Baba

 16. Alt Marka Stratejileri Bir ana marka adı altında bir çok alt markanın kullanılmasıdır. Pazarlama faaliyetlerinde daha az çaba çaba !

 17. Çok Marka Stratejisi İşletmenin aynı ürün sınıfından iki ya da daha fazla marka geliştirmesidir.

 18. Marka Genişletme Aynı markanın farklı ürün sınıfları için kullanılmasıdır.

 19. Alan Marka Stratejisi (Bireysel Markalar) İşletmelerin ürünlerini işletme isimleri dışında ayrı ayrı markalar altında piyasaya sunmasıdır.

 20. Başarılı Markalarda Ortak Noktalar… • Hizmet/ürün kalitesine önem vermek • Küresel ve yerel trendleri izlemek, yenilikçilik, değişimi doğru yönetmek • Hızlı ve esnek biçimde değişen koşullara ayak uydurabilecek sistemler oluşturmak • İnsan kaynaklarına ve süreçlerine sürekli yatırım yapmak • Kurum içi eğitimler sağlamak • Müşteri beklentilerini anlamak, yanıt vermek , doğru tekliflerle müşterinin yanında olmak • İtibar Yönetimi • Müşteri sadakati sağlamak

 21. Markalamanın Önündeki Tehditler • Bilinçli tüketici • Marka Çoğalması • Medya araçlarına ulaşmadaki kolaylık • Artan rekabet ve maliyetler • Daha fazla sorumluluk

 22. Marka Sermayesi Marka Farkındalığı -Markanın tanınması -Markanın hatırlanması Marka İmajı -Güçlü, tercih edilen, kendine özgü marka algısı

 23. Marka Konumlandırma Rakiplerle Benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi üzerine kuruludur. Konumlandırma yapılırken • Hedef kitlem kim? • Rakiplerim kim? • Rakiplerle benzerlikler? • Rakiplerden farklılıklar?

 24. Farklılık Noktaları (Points of difference) PODs Tüketicilerin güçlü bir şekilde markayla özdeşleştirdikleri, olumlu değerlendirdikleri, rakip markanın sunamayacağını düşündükleri özellik ya da faydalardır.

 25. Benzerlik Noktaları (Points of parityassosiations) POPs Markaya özgü olmak zorunda bulunmayan, diğer markalarda da bulunabilen özelliklerdir.

 26. Pazar Dilimleme (Segmentasyon) Ayırt Edilebilirlik: Hedeflediğimiz dilimi kolaylıkla ve belli sınırlar çerçevesinde ayırabilir miyiz? Büyüklük: Dilimde arzu edilen satış potansiyeli var mı? Ulaşılabilirlik: Dilime ulaşacak dağıtım kanalları ve medya mevcut mudur? Tepki alabilme: hazırlanan pazarlama programına Pazar dilimi nasıl tepki verir?

 27. Diş macunu pazarı Örneği Dört temel dilime ayırmak mümkündür: 1- His: tat ve ürün görünümü vb. arayanlar 2- Sosyal nedenler: dişlerin beyazlığını isteyenler 3- Endişeliler: diş çürümesinden korkanlar 4- Bağımsızlar: düşük fiyat arayanlar

 28. Markanın Konumlanmasında Ambalaj (Paket) *Ürünün giysisidir, ürün ne kadar şık giyinirse o kadar kaliteli ve “satın alınabilir”, “tercih edilebilir”, “arzu edilebilir” algısı yaratır.

 29. Ambalaj Markayı tanımlamalı İkna edici olmalı Ürünün kolay taşınmasını ve korunmasını sağlamalı Evde saklanmaya imkan vermeli Ürün tüketimine yardımcı olmalıdır

 30. Lipton’un yeni Segment Uygulaması

 31. Neden Yeni Segmentasyon? Lipton’un kendine has “Sarı” renginin değişmesi Farklı aromalarda çay sevenlerin vurgulanması Gelir düzeyi yüksek olan bir kesime seslenme stratejileri; - sitede özellikle tanınmış iş kadınlarının fikirlerine yer verilmesi - satış noktalarındaki değişiklik - ambalajda swarovski taşın olması

 32. Dove Erkek Pazarında Dove’un en önemli iddiası nem, erkek ürünlerinde de ön planda. İşte rakiplerden ayrılacakları yer tam burası. Erkeklere has performans ve bakım mesajlarını da ihmal etmeyen Dove Men+Care serisi, web sitesinde -cildinizi kurutmaz- konusuna bolca değinmiş. Slogan Türkçe’ye çevrildiğinde “kendi cildinle rahat ol” a dönüşüyor. Dove yeni kampanyasında erkeklerin en sevdiği şey rahatlığa gönderme yapmış.

 33. hywdsadb • Uludağ’danSegmentasyon Değişimi • Satış yeri • Ambalaj • Hedef kitle

 34. Uludağ Premium, hafifletilmiş içeriğe, özel lezzete ve hafif içime sahip Şişenin tasarımı ise; Türk markası DiceKayek’in yaratıcıları Ece Ege ve Ayşe Ege’den. Ancak DiceKayek imzalı Uludağ Premium, Uludağ İçecek’in diğer ürünleri gibi bakkal ve marketlerde değil, seçkin restoran, kafe, otel ve gurme shop’larda satılıyor Uludağ Premium, klasik maden suyundan farklı olarak özel mavi şişesinde, düşük gazlı olan ve içim kolaylığı ile ‘seçkin sofralar’ı süslüyor Ve Uludağ Premium bir hafta önce piyasaya çıkmasına rağmen kısa sürede özellikle gece klüplerinde moda oldu

 35. Philips Erkeklere Özel Ütü

 36. Aynı Marka Kendi içinde de Segmentlere Ayrılabilir: • Ev Dondurması • Çocuk • Genç (20/30) • Genç/Orta Yaş

 37. Özel Tasarım ve Kampanyaların Ambalaja Yansıması

 38. Marka Kişiselleştirmesi Kişiselleştirme en genel tanımıyla; tüketiciye  kendini özel hissettirebilecek aktiviteler yapmaya verilen isimdir. Buradaki akviti bazen bir sosyal medya uygulaması, bazen bir mikro site, bazen de mağaza içi bir aktivite olabilir.

 39. *Temelini kişiselleştirmeden alan bu taktik sayesinde milyonlarca tüketicinin olumlu yorumunu alan CocaCola’nın bu girişimini kişiselleştirme olarak algılamak çok da doğru değil.  Her şeyden önce yapılan aktivite kişiye özel bir aktivite değil. 

 40. Dolayısıyla CocaCola’nın bu fikri temelini kişiselleştirmeden alsa da  masscustomization’dan ( Kitle uyarlaması – Kitlesel özelleştirme) başka bir şey değil. Kitlesel özelleştirmenin en önemli özelliği, müşteri ve şirket arasındaki etkileşimle, bir ürünün dizayn aşamasından itibaren özelleştirilmiş ürünler ortaya çıkarmayı hedefleyen  bir pazarlama stratejisi olmasıdır.  CocaCola’nın bu kampanyası da  bu tanımla tamamen örtüşüyor.