Rīgas enerģētikas aģentūra
Download
1 / 9

Atskaite par paveikto 2007.g. un Darba pl?ns 2008.g. - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Rīgas enerģētikas aģentūra. Atskaite par paveikto 2007.g. un Darba plāns 2008.g. 2008.g. janvāris. ATSKAITE PAR PAVEIKTO 2007.g. REA izveidošana, reģistrēšana un darbinieku nokomplektēšana konkursa kārtībā (janv.- aug. 2007.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Atskaite par paveikto 2007.g. un Darba pl?ns 2008.g.' - ion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Atskaite par paveikto 2007 g un darba pl ns 2008 g

Rīgas enerģētikas aģentūra

Atskaite par paveikto 2007.g.

un

Darba plāns 2008.g.

2008.g. janvāris


Atskaite par paveikto 2007 g un darba pl ns 2008 g

ATSKAITE PAR PAVEIKTO2007.g.

 • REA izveidošana, reģistrēšana un darbinieku nokomplektēšana konkursa kārtībā (janv.- aug. 2007.)

 • REA atklāšanas pasākuma organizēšana Rīgas domē (11.05.2007.)

 • 6 starptautisko projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana izsludinātajiem konkursiem, no kuriem ir jau izvērtēti un atbalstu guvuši 2 projekti (2.-4.cet.2007.)

 • 2 semināru organizēšana:

  • 11.05.2007. – REA Eiropas enerģētikas politikas kontekstā

  • 26.04.2007. – Aktuāli risinājumi energoapgādes un

  energoefektivitātes jomā


Atskaite par paveikto 2007 g un darba pl ns 2008 g

6. Sadarbības līgumu sagatavošana un noslēgšana ar 5 valsts, pašvaldības un sabiedriskām institūcijām par sadarbību energoefektivitātes jautājumos:• trīspusējs – ar SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” un biedrību “Zaļās mājas”• ar SIA “Zinātnes un tehnikas nams”• ar biedrību “Baltijas Vides Forums”• ar SIA “Baltkonsults”• ar VA “Fizikālās enerģētikas institūts”

5. Piedalīšanās ar prezentācijām 7 semināros:• 24.04.2007 – Izstādes “ENERGOEFEKTIVITĀTE 2007” seminārā Rīgā (M.Rubīna)• 11.05.2007 – REA atklāšanas seminārā Rīgā (M.Rubīna)• 18.05.2007 – VMA seminārā “Mājokļu dienu noslēgums Rīgā” (M.Rubīna)• 30.05.2007 - FEI seminārā “Atbalsts projektu biržas veidošanai” Rīgā (M.Rubīna)• 6.07.2007 – BVF seminārā “Efektīva energoresursu izmantošana pašvaldībās”Jūrmalā (M.Rubīna)• 14.09.2007- Zemgales reģionālajā seminārā Jelgavā (M.Rubīna)• 28.09.2007 – Pirmajā EA izveidošanas projekta konsorcija sanāksmē Bordo (I.Ielīte)


Atskaite par paveikto 2007 g un darba pl ns 2008 g

7. Piedalīšanās valsts, pašvaldības un sabiedriskām institūcijām par sadarbību energoefektivitātes jautājumos: 11 starptautiskos semināros(Rīgā, Turku, Briselē, Porto, Krakovā, Berlīnē)8. Piedalīšanās kvalifikācijas celšanas semināros(sertifikātus saņēmuši 2 darbinieki)9. Iestāšanās Eiropas enerģētikas aģentūru apvienībā “ManagEnergy”(informācija par REA ievietota ManagEnergy mājas lapā)10. REA mājas lapas sadaļas izveidošana Rīgas pašvaldības interneta portālā (t.sk.sagatavota un ievietota informatīvā prezentācija par REA latviešu un angļu valodā)11.Datu bāzes izveidošana par Rīgas pašvaldības apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju siltuma patēriņu par pēdējiem 5 gadiem 3661 ēkai, kas pieslēgtas centralizētai siltumapgādei


Atskaite par paveikto 2007 g un darba pl ns 2008 g

12. Sagatavots un iesniegts iniciatīvas kārtībā Domes valsts, pašvaldības un sabiedriskām institūcijām par sadarbību energoefektivitātes jautājumos: vadībai priekšlikums par iespējamiem pašvaldības palīdzības veidiem iedzīvotājiem māju siltināšanā(atrodas izskatīšanā)13. Izpildīti atsevišķi uzdevumi: • EM – pārskats par ūdens starpību rašanās cēloņiem un nepieciešamo apsaimniekotāja rīcību • VM – slēdziens par koncepciju izmešu emisijas kvotu sadalei • Saeima – vērtējums par 2. lasījumam sagatavoto “Ēku energoefektivitātes likumu” • KDzjKomitejai – vērtējums par siltumenerģijas tarifu pamatotību Rīgā • ES,RD – papildinājumi “Pilsētas mēru vienošanās” tekstam • līdzdalība žūrijas komisijā “Vācijas tautsaimniecības balvas 2007” piešķiršanai • konsultācijas Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras starptautiskā projekta sagatavošanai (Jelgava)14. Izpildīti maksas pakalpojumi:• Liepājas siltumapgādes attīstības pamatnostādņu 2007.-2016.g. projekta izstrāde • pēc EM ierosinājuma – konkursa piedāvājuma siltumtehniskais novērtējums siltummezglu rekonstrukcijai dzīvojamās mājās Daugavpilī


Atskaite par paveikto 2007 g un darba pl ns 2008 g

Darba plāna 2008.g. galvenie valsts, pašvaldības un sabiedriskām institūcijām par sadarbību energoefektivitātes jautājumos:

pasākumi

 • Piedalīšanās 2. konsorcija dalībnieku sanāksmē Mursijā – 2008.g.marts

 • 3. konsorcija dalībnieku sanāksmes organizēšana Rīgā – 2008.g. septembris

 • Piedalīšanās starptautiskajā izstādē “Energoefektivitāte 2008” (Rīgā, Olimpiskajā sporta centrā – 2008.g. aprīlī - ar ekspozīciju un konsultāciju centru apmeklētājiem)

 • Semināru organizēšana:

  • galvenais starptautiskais seminārs izstādē “Energoefektivitāte 2008” izstādes

  kompleksā

  • starptautisks seminārs konsorcija dalībnieku tikšanās laikā Rīgā, Rīgas domē


Atskaite par paveikto 2007 g un darba pl ns 2008 g

5. Energoefektivitātes informācijas centra atvēršana valsts, pašvaldības un sabiedriskām institūcijām par sadarbību energoefektivitātes jautājumos: iedzīvotājiem un centra darbības nodrošināšana(pēc telpu piešķiršanas centra vajadzībām)6. REA interneta mājas lapas izveidošana ar priekšlikumu apkopošanu iedzīvotājiem par ieteicamiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem 7.Ne mazāk kā 5 starptautisko projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana izsludinātajiem konkursiem8. Konkursos vinnēto (ne mazāk kā 3) starptautisko projektu izpilde9. Pārskata sagatavošana par progresu “Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2006.-2016.g.” izpildē – 2008.g. marts


Atskaite par paveikto 2007 g un darba pl ns 2008 g

10. valsts, pašvaldības un sabiedriskām institūcijām par sadarbību energoefektivitātes jautājumos:Rīgas pilsētas energoefektivitātes rīcības plāna izstrāde (atkarībā no piesaistītā finansējuma)11. Energoefektivitātes rādītāju sagatavošana pašvaldības apsaimniekošanā esošajām dzīvojamām mājām, kas pieslēgtas centralizētai siltumapgādei (3661 ēka)12. Energoefektivitātes rādītāju sagatavošana ēkām, kurās strādā REA Uzraudzības padomes locekļi (EM, RD, AS”Latvenergo”, AS “Rīgas siltums”u.c.) un to izvietošana ēku apmeklētājiem redzamā vietā13. Datu bāzes uzturēšana par ēku energopatēriņa rādītājiem un to analīze14. Pilotprojekta organizēšana daudzdzīvokļu mājas siltināšanai, piesaistot starptautiskos investorus


Atskaite par paveikto 2007 g un darba pl ns 2008 g

15. Līdzdalība un organizatoriskie pasākumi valsts, pašvaldības un sabiedriskām institūcijām par sadarbību energoefektivitātes jautājumos: priekšlikumu realizācijā par pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem māju siltināšanā (pēc Domes vadības akcepta)16. REA elektroniskā veidā izdota energoefektivitātei veltīta žurnāla sagatavošana un ievietošana mājas lapā (2008.g. – 4 žurnāli)17. Sagatavot ne mazāk kā 3 rakstus specializētajiem žurnāliem vai izdevumiem par energoefektivitātes pasākumiem18. Piedalīšanās tiesību un reglamentējošo dokumentu sagatavošanā un vērtēšanā energoapgādes un energoefektivitātes jomāMateriālu sagatavoja REA direktore Maija Rubīnatel.2.6403004, 7012350