studenckie poradnie prawne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studenckie Poradnie Prawne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studenckie Poradnie Prawne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 84

Studenckie Poradnie Prawne - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Studenckie Poradnie Prawne. Podsumowanie działalności za rok akademicki 2007/2008. Gdańsk. Olsztyn. Szczecin. Białystok. Toruń. Rok akademicki 2007/2008 25 poradni w 15 miastach. Poznań. Warszawa. Słubice. Łódź. Wrocław. Lublin. Opole. Rok akademicki 2004/2005

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studenckie Poradnie Prawne' - yael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studenckie poradnie prawne

Studenckie Poradnie Prawne

Podsumowanie działalności za rok akademicki 2007/2008

poradnie w polsce 2003 2008

Gdańsk

Olsztyn

Szczecin

Białystok

Toruń

Rok akademicki 2007/2008

25 poradni w 15 miastach

Poznań

Warszawa

Słubice

Łódź

Wrocław

Lublin

Opole

Rok akademicki 2004/2005

21 poradni w 15 miastach

Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk

Katowice

Rok akademicki 2005/2006

23 poradnie w 15 miastach

Rok akademicki 2003/2004

17 poradni w 14 miastach

Kraków

Rzeszów

Olsztyn

Olsztyn

Olsztyn

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Białystok

Białystok

Białystok

Białystok

Toruń

Toruń

Toruń

Toruń

Rok akademicki 2006/2007

24 poradnie w 15 miastach

Poznań

Poznań

Poznań

Poznań

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Słubice

Słubice

Słubice

Słubice

Łódź

Łódź

Łódź

Łódź

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Lublin

Lublin

Lublin

Lublin

Opole

Opole

Opole

Opole

Katowice

Katowice

Katowice

Katowice

Kraków

Rzeszów

Kraków

Kraków

Kraków

Rzeszów

Rzeszów

Rzeszów

Poradnie w Polsce 2003-2008
poradnie w polsce
Poradnie w Polsce

Białystok - Uniwersytet w Białymstoku

Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica

Gdańsk - Uniwersytet Gdański

Katowice - Uniwersytet Śląski

Kraków - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków - Uniwersytet Jagielloński

Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

Łódź - Uniwersytet Łódzki

Olsztyn - Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa”

Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Opole - Uniwersytet Opolski

Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski

Słubice - Collegium Polonicum

Szczecin - Uniwersytet Szczeciński

Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Warszawa - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji *

Warszawa - Fundacja Academia Iuris

Warszawa - Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Warszawa - Uniwersytet Warszawski

Warszawa - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

Warszawa - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Warszawa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Wrocław - Uniwersytet Wrocławski

* poradnia powstała w 2007 roku

poradnie spe niaj ce standardy
Poradnie spełniające standardy
 • Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB)
 • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku
 • Studencka Poradnia Prawna w Katowicach
 • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie
 • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL)
 • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS)
 • Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi
 • Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M)
 • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna - "Klinika Prawa" w Opolu
 • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu
 • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie
 • Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach
 • Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie
 • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu
 • Fundacja Academia Iuris w Warszawie
 • Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW)
 • Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSHiP im. R. Łazarskiego)
 • Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSPiZ im. L. Koźmińskiego)
 • Studenckie Biuro Porad Prawnych w Warszawie (WSZiP im. H. Chodkowskiej)
 • Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu
rok akademicki 2007 2008 dzia alno ci poradni w liczbach
Rok akademicki 2007/2008 działalności poradni w liczbach
 • 10598 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2007 do czerwca 2008;
 • najwięcej – 2384 spraw przyjęła Fundacja Academia Iuris w Warszawie;
 • najmniej – 60 Studenckie Biuro Porad Prawnych przy Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie;
 • najczęściej – w 25 proc. przypadków (2622 spraw) klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach cywilnych;
 • w poradniach działało 1350 studentów i 209 pracowników dydaktycznych;
 • jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 6 studentami;
 • na jednego studenta przypadało średnio 8 spraw.
w por wnaniu z poprzednim rokiem akademickim
W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim…

… w Polsce jest o jedną poradnię więcej,

… liczba spraw wzrosła o 13 proc.,

… wzrost spraw dotyczył przede wszystkim porad z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, lokalowego i spółdzielczego oraz pomocy organizacjom pozarządowym,

… liczba studentów zwiększyła się o 4 proc.,

… personel naukowy jest liczniejszy o 6 proc.

w por wnaniu z poprzednimi latami
W porównaniu z poprzednimi latami…

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

ile spraw zosta o przyj tych przez poradnie
Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie?

Łącznie: 10 597

* poradnia powstała w 2007 roku

ilu student w dzia a o w poradniach
Ilu studentów działało w poradniach?

Łącznie: 1 350

* poradnia powstała w 2007 roku

ilu pracownik w naukowych dzia a o w poradniach
Ilu pracowników naukowych działało w poradniach?

Łącznie: 209

* poradnia powstała w 2007 roku

rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie
Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie
 • Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia);
 • Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego);
 • Rodzinne (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa itp.);
 • Spadkowe;
 • Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem;
 • Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej;
 • Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego;
 • Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych itp.);
 • Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.);
 • Związane z przemocą wobec kobiet;
 • Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców;
 • Związane z prawami osób niepełnosprawnych;
 • Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.);
 • Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO – szeroko rozumiana pomoc ekspercka i poradnicza);
 • inne.
sprawy karne
Sprawy karne
 • Przykładowe sprawy:
 • wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu;
 • sporządzanie pism w zakresie postępowania karnego (np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, apelacje, kasacje, wydanie wyroku łącznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie);
 • prawa podejrzanych/oskarżonych o poszczególne przestępstwa oraz wykroczenia;
 • wykonywanie kary (odroczenia, zwolnienia, przerwy, zawieszenia, przeniesienie do innego zakładu karnego, widzenia, cenzura korespondencji osadzonych);
 • wykładnia przepisów prawa karnego;
 • legalność wydania obywatela polskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania;
 • przygotowanie linii obrony dla klienta poradni;
 • instytucja małego świadka koronnego;
 • interwencja policji w czasie imprezy studenckiej.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy z zakresu og lnej problematyki prawa cywilnego
Sprawy z zakresu ogólnej problematyki prawa cywilnego
 • Przykładowe sprawy:
 • umowy cywilnoprawne - sporządzanie, treść i wykonanie umów, prawa i obowiązki stron, wady oświadczeń woli, niewykonanie i nienależytego wykonanie określonych umów;
 • koszty sądowe (wysokość, zwolnienia);
 • odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • sprawy sąsiedzkie;
 • nieruchomości (np. służebności, nabywanie przez zasiedzenie, sprzedaż, zniesienie współwłasności, naruszenie własności, postępowania wieczystoksięgowe);
 • przewlekłość postępowań;
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (egzekucje komornicze);
 • odrolnienie nieruchomości;
 • odszkodowanie od właściciela stacji benzynowej w związku z zatankowaniem paliwa niewłaściwej jakości.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy rodzinne
Sprawy rodzinne
 • Przykładowe sprawy:
 • rozwodowe i separacji (przede wszystkim pozwy w tym zakresie oraz małżeńskie zagadnienia majątkowe po ustaniu małżeństwa);
 • ubezwłasnowolnienia;
 • ustanowienie, ograniczenie i pozbawianie władzy rodzicielskiej;
 • ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa (w tym także obywateli innych państw);
 • tematyka opieki i kurateli;
 • alimentacja (przesłanki, ustalanie, podwyższanie, obniżanie, egzekucja komornicza);
 • prawne zagadnienia związane z rodzinami zastępczymi.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy spadkowe
Sprawy spadkowe
 • Przykładowe sprawy:
 • zasady dziedziczenia ustawowego (w szczególności kwestie zachowku) oraz testamentowego (otwarcie, odrzucenie, unieważnienie testamentu);
 • określenie osób uprawnionych do nabycia spadku (w tym zagadnienie osób niegodnych);
 • zakres majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, wycena majątku spadkowego;
 • postępowania spadkowe (wnioski o stwierdzenie nabycia, dział spadku, zbycie udziałów).

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy zwi zane z prac i bezrobociem
Sprawy związane z pracą i bezrobociem
 • Przykładowe sprawy:
 • zawieranie umów o pracę (ustalanie istnienia stosunku pracy);
 • spory między pracownikiem a pracodawcą (pozew o zapłatę wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenia);
 • świadczenia pracownicze (praca w godzinach nadliczbowych, premie, dodatki, nagrody i odprawy, wypadek w czasie delegacji);
 • emerytury i renty (wcześniejsze emerytury, świadczenia przedemerytalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, specjalne i wyjątkowe);
 • warunki szczególnie szkodliwe, choroby zawodowe;
 • szkolenia pracownicze (zwrot kosztów);
 • mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy;
 • uzyskanie emerytury na Ukrainie;
 • odbieranie dodatków dla „utrwalaczy władzy ludowej”.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

slide18

Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej

 • Przykładowe sprawy:
 • zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej;
 • nabywanie praw do rent socjalnych;
 • odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłków i rent;
 • kwestie zasiłków oraz dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych;
 • pomoc społeczna dla osób zwalnianych z zakładów karnych;
 • opiekunowie społeczni;
 • uzyskanie miejsca w ośrodkach pomocy społecznej;
 • zwolnienie z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej;
 • świadczenia społeczne dla obywateli UE przebywających w Polsce.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy z zakresu prawa i post powania administracyjnego
Sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego
 • Przykładowe sprawy:
 • decyzje administracyjne (podstawy wydawania, zasady zaskarżania);
 • postępowania administracyjne (prawa stron, koszty);
 • ewidencja ludności i sprawy meldunkowe;
 • zagospodarowanie przestrzenne (warunki, wywłaszczenia i związane z tym odszkodowania);
 • pozwolenia, zezwolenia i licencje (m.in. prowadzenie usług taksówkarskich, handel uliczny, broń);
 • ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za porządkowanie grobów osób bezdomnych;
 • odzyskanie opłaty za egzamin warunkowy na studiach;
 • wydanie wskutek pomyłki decyzji o przyznaniu stypendium na uczelni wyższej i zasadność wezwania do zwrotu wypłaconego na jej podstawie świadczenia.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy z zakresu prawa lokalowego i sp dzielczego
Sprawy z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego
 • Przykładowe sprawy:
 • eksmisje (podstawy, koszty, wstrzymanie, uprawnienia prawowitych lokatorów);
 • lokale zastępcze, socjalne, komunalne, służbowe i zakładowe (zakres osób uprawnionych do ich otrzymania, koszty, rozliczenia);
 • dodatki mieszkaniowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe (wysokość zaległości w opłatach, waloryzacja wkładu);
 • relacje pomiędzy członkami a władzami spółdzielni (unieważnienie uchwał zarządu);
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego, (uprawnienia i obowiązki członków);
 • wspólnoty mieszkaniowe (działalność zarządów, unieważnienie uchwał ich władz);
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa;
 • warunki wymiany okien;
 • uzyskanie własności strychu w celu jego adaptacji.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy finansowe
Sprawy finansowe
 • Przykładowe sprawy:
 • ogólne podatkowe, w tym: obowiązki podatników, powstanie obowiązku podatkowego, uprawnienia do ulg, nadpłaty, zwrot nienależnie zapłaconych kwot i zagadnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe;
 • przepisy podatkowe obowiązujące za granicą oraz opodatkowanie dochodów osiągniętych za granicą, w tym także uzyskanych „na czarno”;
 • opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania drobnych prac remontowo-budowlanych;
 • ustalenie w wyrokach sądowych różnych wartości jednostkowej akcji pracowniczych Stoczni Gdańskiej;
 • obligacje międzywojenne.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy zwi zane z przemoc wobec kobiet
Sprawy związane z przemocą wobec kobiet
 • Przykładowe sprawy:
 • przemoc fizyczna i psychiczna;
 • znęcanie się nad członkami rodziny;
 • informacje na temat instytucji służących pomocą.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy zwi zane z prawami uchod c w i cudzoziemc w
Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców
 • Przykładowe sprawy:
 • formy ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium Polski (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany);
 • tytuły prawne do pobytu w Polsce (zgoda na zamieszkanie na czas oznaczony, zgoda na osiedlenie się, zgoda na pobyt rezydenta długoterminowego WE, problematyka wizowa);
 • nadanie obywatelstwa polskiego;
 • prawa cudzoziemców w czasie ich pobytu w Polsce (łączenie rodzin, prawa społeczne, do edukacji, do pracy, władza rodzicielska obywatelki Białorusi);
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy zwi zane z prawami os b niepe nosprawnych
Sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych
 • Przykładowe sprawy:
 • zmiana stopnia niepełnosprawności;
 • odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom;
 • prawa osób niepełnosprawnych umysłowo;
 • świadczenia z PFRON.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy zwi zane ze s u b zdrowia
Sprawy związane ze służbą zdrowia
 • Przykładowe sprawy:
 • odpowiedzialność lekarzy za błędy w sztuce lekarskiej – zagadnienia odszkodowawcze;
 • relacje klientów poradni z Narodowym Funduszem Zdrowia (w szczególności przyspieszenie wykonania zabiegów);
 • zwrot kosztów leczenia prywatnego;
 • dostęp do dokumentacji medycznej;
 • zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu medycznego;
 • odmowa interwencji ze strony pogotowia ratunkowego.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

sprawy zwi zane z pomoc organizacjom pozarz dowym ngo
Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO)
 • Przykładowe sprawy:
 • Pomoc stowarzyszeniom i organizacjom:
 • Stowarzyszenie Wspierania Onkologii „Unicorn”;
 • Polski Związek Działkowców im. Demeter;
 • Towarzystwo Przyjaciół Praszki;
 • Polskie Stowarzyszenie Studentów Prawa;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Inicjatywa”;
 • Fundacja Zielony Liść;
 • Bank Mleka Kobiecego;
 • Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Studiów nad Rodziną.
 • Pomoc ze strony poradni polega przede wszystkim na wyjaśnianiu zasad działalności organizacji pozarządowych czy też możliwości ich udziału w postępowaniach jako strona społeczna.
sprawy inne
Sprawy inne
 • Przykładowe sprawy:
 • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 • występowanie studentów poradni jako kuratorów w postępowaniach;
 • prawo kanoniczne (nowi rodzice chrzestni dla adoptowanego dziecka);
 • opracowanie Karty Praw Lekarza;
 • prawo autorskie (licencje na program komputerowy, lekcja jako utwór chroniony);
 • odszkodowania dla ofiar III Rzeszy, zabużan, poszkodowanych przez system komunistyczny;
 • wniosek do IPN o wydanie kopii akt;
 • zagadnienia windykacji oraz działania krajowego rejestru dłużników;
 • umieszczenie zdjęcia osoby nieznanej na stronie internetowej promującej działalność klienta poradni.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

studencka poradnia prawna w bia ymstoku uniwersytet w bia ymstoku
Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku)

Spraw łącznie: 379

Studentów: 58

Opiekunów: 11

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • organizacja VIII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (główną tematyką zagadnienie wykorzystania mediacji w działalności klinicznej);
 • kontynuacja współpracy z MOPS i MOPR w Białymstoku;
 • zorganizowanie dwóch kolejnych edycji Centrum Praktyk Sądowych;
 • działalność wewnętrzna (warsztaty psychologiczne, reorganizacja poradni, wyjazd integracyjny).
studencka poradnia prawna w bia ymstoku uniwersytet w bia ymstoku 2003 2008
Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

centrum informacji administracyjnej wy sza szko a administracji publicznej w bia ymstoku
Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku)

Spraw łącznie: 114

Studentów: 25

Opiekunów: 6

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • ponowny czynny udział w konkursie organizowanym przez wydawnictwo CH Beck;
 • dalsza stała współpraca z biurem poselskim (gdzie udzielane są porady prawne).
centrum informacji administracyjnej wy sza szko a administracji publicznej w bia ymstoku 2003 2008
Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

studencka uniwersytecka poradnia prawna w gda sku
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku

Spraw łącznie: 304

Studentów: 78

Opiekunów: 9

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • nawiązanie współpracy z V LO w Gdańsku w zakresie Street Law;
 • nawiązanie współpracy z MOPS w Sopocie (gdzie udzielane są porady prawne);
 • udział w inicjatywach mających na celu popularyzację prawa (Tydzień pomocy ofiarom przestępstw);
 • przygotowanie do otwarcia sekcji praw człowieka.
studencka uniwersytecka poradnia prawna w gda sku 2003 2008
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

studencka poradnia prawna ko o naukowe w katowicach
Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach

Spraw łącznie: 703

Studentów: 95

Opiekunów: 10

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • wzięcie udziału w Dniach Otwartych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach;
 • uczestnictwo w konferencji Powrót do wolności organizowanej przez Uniwersytet Śląski.
studencka poradnia prawna ko o naukowe w katowicach 2003 2008
Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

poradnia prawa medycznego w krakowie
Poradnia Prawa Medycznego w Krakowie

Spraw łącznie: 75

Studentów: 9

Opiekunów: 2

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • zorganizowanie Europejskiej Letniej Szkoły Prawa Medycznego, w której wzięło udział 80 uczestników z dziewięciu państw;
 • stworzenie projektu Karty Praw Lekarza;
 • udział w pracach nad komentarzem do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
poradnia prawa medycznego w krakowie 2005 2008
Poradnia Prawa Medycznego w Krakowie 2005-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2005-2008

Liczba spraw w latach 2005-2008

uniwersytecka poradnia prawna w krakowie
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie

Spraw łącznie: 1098

Studentów: 47

Opiekunów: 16

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Miękini;
 • przyjęcie kuratel w 133 sprawach;
 • uczestnictwo w projekcie Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na Rzecz Uchodźców realizowanym w ramach inicjatywy EQUAL, poradnia prowadzi pomoc prawną dla osób ubiegających się o status uchodźcy;
 • realizowany przez Sekcję Praw Człowieka poradni oraz paryski Comité Tchétchénie program uzyskał nagrodę mera Paryża w konkursie Paris Label Europe 2008.
uniwersytecka poradnia prawna w krakowie 2003 2008
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

uniwersytecka poradnia prawna w lublinie kul
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL)

Spraw łącznie: 255

Studentów: 48

Opiekunów: 4

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • udział w szkoleniu z zakresu praktycznych aspektów udzielania porad prawnych;
 • przyjmowanie porad poza siedzibą poradni – współpraca z radą lubelskiego osiedla Tatary, kontakty z kancelariami parafialnymi.
uniwersytecka poradnia prawna w lublinie kul 2003 2008
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

uniwersytecka studencka poradnia prawna w lublinie umcs
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS)

Spraw łącznie: 222

Studentów: 40

Opiekunów: 7

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • nawiązanie współpracy ze Świetlicą wsparcia dziennego, gdzie studenci udzielają porad prawnych.
uniwersytecka studencka poradnia prawna w lublinie umcs 2003 2008
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

studencki punkt informacji prawnej klinika prawa w odzi
Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi

Spraw łącznie: 303

Studentów: 50

Opiekunów: 8

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • rozwój współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów „Pactus”;
 • nawiązanie współpracy z Centrum Samotnych Kobiet, Centrum Wolontariatu w Łodzie oraz innymi organizacjami zajmującymi się kwestią przemocy w rodzinie;
 • rozwój kliniki praw dziecka;
 • udział w VII Dniach Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi;
 • przyjęcie uczestników wizyty studyjnej z Uniwersytetu w Ołomuńcu.
studencki punkt informacji prawnej klinika prawa w odzi 2003 2008
Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

studencka poradnia prawna w olsztynie uw m
Studencka Poradnia Prawnaw Olsztynie (UW-M)

Spraw łącznie: 320

Studentów: 34

Opiekunów: 7

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • utworzenie punktu udzielania porad przy Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna;
 • prowadzenie działalności w trzech punktach na terenie Olsztyna.
studencka poradnia prawna w olsztynie uw m 2004 2008
Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M) 2004-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2008

Liczba spraw w latach 2004-2008

slide48
SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa” w Olsztynie

Spraw łącznie: 416

Studentów: 24

Opiekunów: 5

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • zorganizowanie w maju 2008 r. międzynarodowego spotkania partnerów uczestniczących w projekcie „Temida”, w której udział wzięli pracownicy poradni z Armenii, Gruzji, Ukrainy i Polski;
 • uzyskanie pomocy finansowej ze strony samorządów lokalnych w Biskupcu, Iławie, Kętrzynie, Ostródzie i Reszlu.
slide49
SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa” w Olsztynie 2004-2008

studenci`

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2008

Liczba spraw w latach 2004-2008

studencka poradnia spo eczno prawna bona fides w opolu
Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „Bona Fides” w Opolu

Spraw łącznie: 176

Studentów: 20

Opiekunów: 10

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • uzyskanie kolejnej dotacji na działalność z Urzędu Miasta Opola;
 • finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej UO na zorganizowanie konferencji Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowej ludności po wejściu Polski do UE;
 • nawiązanie współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu;
 • współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Brzegu, w celu stworzenia w tym mieście punktu zamiejscowego;
 • poradnia została laureatem organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Opolu V Konkursu Innowacyjnego w kategorii Edukacja najcenniejszą innowacją;
 • szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów pracy z klientami poradni;
 • utworzenie strony internetowej www.klinikaprawa.uni.opole.pl.
studencka poradnia spo eczno prawna bona fides w opolu 2003 2008
Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „Bona Fides” w Opolu 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

studencka uniwersytecka poradnia prawna w poznaniu
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu

Spraw łącznie: 478

Studentów: 58

Opiekunów: 5

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • kontynuacja współpracy z filiami MOPR działającymi w trzech poznańskich dzielnicach.
studencka uniwersytecka poradnia prawna w poznaniu 2003 2008
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

uniwersytecka poradnia prawna w rzeszowie
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie

Spraw łącznie: 259

Studentów: 54

Opiekunów: 11

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet Poszukujących Pracy „Victoria” w Rzeszowie, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka oraz Stowarzyszeniem Biuro Porad Obywatelskich;
 • współpraca z rozgłośnią radiową – wolontariusze poradni prowadzą 10-minutową audycję na temat informacji prawnej;
 • udział w konferencji z zakresu problematyki poświęconej uchodźcom.
uniwersytecka poradnia prawna w rzeszowie 2003 2008
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

ko o naukowe studencka poradnia prawa w s ubicach
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach

Spraw łącznie: 548

Studentów: 32

Opiekunów: 6

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • kontynuowanie działalności wyjazdowego punktu udzielania porad w Rzepinie;
 • realizacja programu Street Law we współpracy z Wolontariatem Studenckim;
 • uzyskanie dofinansowania z Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina;
 • rozpoczęcie udzielania porad prawnych w formie kuratel;
 • kontynuacja współpracy z prawnikami niemieckimi.
ko o naukowe studencka poradnia prawa w s ubicach 2003 2008
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

centrum edukacji prawnej studencka poradnia prawna w szczecinie
Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie

Spraw łącznie: 486

Studentów: 54

Opiekunów: 6

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • wygranie konkursu na organizację X OKUPP;
 • publikacja zbioru opinii wydanych w latach 2006-2008 przez poradnię;
 • podjęcie inicjatyw mających na celu powołanie ośrodków zamiejscowych, w roku 2007/08 działał jeden – w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Emerytów i Rencistów – Razem Łatwiej, w nowym roku akademickim rozpoczną działalność ośrodki w Międzyrzeczu, Stargardzie Szczecińskim oraz Świdwinie.
centrum edukacji prawnej studencka poradnia prawna w szczecinie 2003 2008
Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

uniwersytecka poradnia prawna w toruniu
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu

Spraw łącznie: 145

Studentów: 33

Opiekunów: 9

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Poradni Prawnych;
 • uruchomienie strony internetowej poradni.
uniwersytecka poradnia prawna w toruniu 2003 2008
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

klinika prawa ewspia w warszawie
Klinika Prawa (EWSPiA w Warszawie)

Spraw łącznie: 178

Studentów: 12

Opiekunów: 3

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • rozwinięcie działalności;
 • nawiązanie współpracy z ośrodkami opieki społecznej Centrum Pomocy Kobiet i Fundacją „Sławek”.
ko o naukowe studencka poradnia prawna uksw w warszawie
Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna” (UKSW w Warszawie)

Spraw łącznie: 68

Studentów: 27

Opiekunów: 9

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • działalność trzech filii poradni;
 • zgłoszenie poradni do konkursu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
 • nawiązanie kontaktu z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.
ko o naukowe studencka poradnia prawna uksw w warszawie 2006 2008
Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna” (UKSW w Warszawie) 2006-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2006-2008

Liczba spraw w latach 2006-2008

klinika prawna studencki o rodek pomocy prawnej w warszawie
Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie

Spraw łącznie: 1018

Studentów: 93

Opiekunów: 8

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • zorganizowanie 16 kwietnia 2008 r. konferencji z okazji dziesięciolecia działalności kliniki;
 • uzyskanie wielu korzystnych decyzji w sprawie uchodźców.
klinika prawna studencki o rodek pomocy prawnej w warszawie 2003 2008
Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

fundacja academia iuris w warszawie
Fundacja Academia Iuris w Warszawie

Spraw łącznie: 2384

Studentów: 271

Opiekunów: 33

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • utworzenie nowego Oddziału poradni w Łodzi;
 • otwarcie dwóch nowych punktów porad w Oddziale warszawskim (wraz z nowoutworzonymi w stolicy i okolicach działa obecnie łącznie 13 punktów);
 • rozpoczęcie działalności dwóch nowych punktów w krakowskim Oddziale (razem liczba punktów w tym oddziale wynosi pięć).
fundacja academia iuris z siedzib w warszawie 2003 2008
Fundacja Academia Iuris z siedzibą w Warszawie 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

slide69
Studencka Poradnia Prawna przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie

Spraw łącznie: 68

Studentów: 32

Opiekunów: 5

slide70
Studencka Poradnia Prawna przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie 2004-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2008

Liczba spraw w latach 2004-2008

studencka poradnia prawna wy szej szko y handlu i prawa im r azarskiego w warszawie
Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Spraw łącznie: 167

Studentów: 76

Opiekunów: 10

studencka poradnia prawna wy szej szko y handlu i prawa im r azarskiego w warszawie 2004 2008
Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie 2004-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2008

Liczba spraw w latach 2004-2008

studenckie biuro porad prawnych wy sza szko a zarz dzania i prawa im h chodkowskiej w warszawie
Studenckie Biuro Porad Prawnych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie)

Spraw łącznie: 60

Studentów: 25

Opiekunów: 7

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • pozyskanie nowych opiekunów;
 • wprowadzenie symulacji rozpraw sądowych jako metody nauczania oraz prowadzenie cotygodniowych zajęć z metodyki nauczania klinicznego;
 • cykl „Spotkania z kryminalistyką” mającym na celu zapoznanie studentów z zagadnieniem pozyskiwania dowodów.
slide74
Studenckie Biuro Porad Prawnych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie) 2005-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2005-2008

Liczba spraw w latach 2005-2008

uniwersytecka poradnia prawna we wroc awiu
Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu

Spraw łącznie: 373

Studentów: 55

Opiekunów: 2

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
 • reorganizacja poradni;
 • uzyskanie dofinansowania z Uczelni;
 • nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziębic „Ducatus”
 • reklama w środkach masowego przekazu;
 • współorganizowanie Dnia Otwartego RPO we Wrocławiu.
uniwersytecka poradnia prawna we wroc awiu 2003 2008
Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu 2003-2008

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2008

Liczba spraw w latach 2003-2008

monitoring stosowania i jako ci prawa oraz zjawisk korupcyjnych
Monitoring stosowania i jakości prawa oraz zjawisk korupcyjnych

Poradnia w Katowicach zwróciła uwagę na nieodpowiednie informowanie stron postępowań przez sądy. Osoby występujące bez profesjonalnej pomocy prawnej nie są właściwie powiadamiane o swych prawach oraz obowiązkach, choćby w bardzo podstawowym i zrozumiałym dla nich zakresie, co przyczynia się do nieufności obywateli wobec trzeciej władzy.

Na trudności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej zwróciła uwagę krakowska Studencka Poradnia Prawa Medycznego. Ograniczanie świadczeń skutkuje niezadowoleniem pacjentów, którzy znajdując się poza dziennym limitem są traktowani na zasadach komercyjnych. Ponadto niezgodna z prawem jest „rejonizacja” szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz pobieranie opłat za niektóre usługi medyczne (w szczególności niezgodne z przepisami jest wymuszanie dodatkowych opłat wykorzystując trudną sytuację materialną pacjentów, co dzieje się mimo zagrożenia takich praktyk odpowiedzialnością karną i kontraktową).

Studenci UJ zidentyfikowali liczne problemy wynikające z nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Krakowska poradnia podniosła, że dokładniejszego uregulowania prawnego wymaga udzielanie pacjentom wyczerpujących informacji o powikłaniach w sytuacji wyrażania zgody na przeprowadzenie ryzykownego zabiegu lekarskiego. Ponadto z praktyki kliniki wynika, że wskazane byłoby objęcie ściślejszym nadzorem działalności spółek windykacyjnych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Klinika działająca przy Uniwersytecie Warszawskim odnotowała brak systemowej pomocy socjalnej dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany w Polsce i ponownie zwróciła uwagę na niewłaściwą realizację prawa do przerywania ciąży w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia kobiety.

(wybór)

czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbli szym czasie aby si rozwin
Czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbliższym czasie, aby się rozwinąć?

Pomoc w bieżącej działalności – uzyskanie nowego, dodatkowego albo remont obecnie zajmowanych pomieszczeń, polepszenie wyposażenia technicznego w komputer, projektor, ksero, faks, busa (pomocnego w udzielaniu porad w terenie), finansowanie bieżącego korzystania, napraw i modernizacji istniejącego wyposażenia a także codziennej pracy kliniki – 19.

Zbiorów ustaw, komentarzy, wzorów pism, elektronicznych zbiorów przepisów oraz literatury prawniczej – 13.

Szkoleń – ogólnych dla młodych studentów, dotyczących pracy z klientem, aktualnych zmian w prawie (np. z zakresu postępowań egzekucyjnych w celu polepszenia jakości udzielania porad) oraz zwiększających umiejętności studentów, a także szkoleń dla opiekunów – 8.

Środków finansowych służących umożliwieniu studentom pracy w wyjazdowych punktach udzielania porad, organizacji seminariów i konferencji, dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników i współpracujących praktyków – 8.

Wsparcia uczelni i środowiska prawniczego mającego na celu zwiększenie kadry naukowej zatrudnionej w poradni, umożliwienia dzięki temu włączenia zajęć w poradni do programu studiów a także zwiększenie akceptacji w środowisku – 3.

Zmian w prawie służących ułatwieniu działalności poradni (np. ułatwienia w występowaniu studentów w charakterze pełnomocników procesowych w prostych sprawach) – 2.

Inne – reklama, system informatyczny zarządzania poradniami – 2.

(Poradnie udzielały kilku odpowiedzi)

osi gni cia fundacji uniwersyteckich poradni prawnych
Osiągnięcia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Posiada statusu organizacji pożytku publicznego;

Otrzymała w 2004 roku wyróżnienie w Konkursie Na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono;

Otrzymała od ELSA Poland tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej roku 2006 i 2007”;

Od pięciu lat jest organizatorem prestiżowego Konkursu Prawnik Pro Bono;

Przekazała do tej pory poradniom dotacje rzeczowe oraz finansowe o łącznej wartości ponad 500 000 zł.;

Wydała pierwszy w Polsce i regionie podręcznik „Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia”, (przetłumaczony także na język angielski). W 2008 roku ukazała się seria 5 książek poświęconych działalności poradni pt. „Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych”;

Zorganizowała dotychczas 10 Ogólnopolskich Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz kilka szkoleń specjalistycznych;

Aktywnie uczestniczy w budowaniu silnego ruchu klinicznego w Europie Środkowo-Wschodniej i w krajach transformacji ustrojowej m.in.. na Ukrainie, Mołdawii, Uzbekistanie, Chinach i Rosji.

Od stycznia 2008 uruchomiła Centrum Pro Bono, program mający na celu łączenie pomocy prawnej oferowanej pro bono przez kancelarie prawne potrzebującym organizacjom pozarządowym.

sponsorzy fundacji uniwersyteckich poradni prawnych
Sponsorzy Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

SPONSORZY INSTYTUCJONALNI

SPONSORZY

zapraszamy do wsp pracy

Zapraszamy do współpracy

Fundacja Uniwersyteckich Poradni

Prawnych

ul. Szpitalna 5 lok. 5

00-031 Warszawa

tel.: (22) 828 91 28 w.143; fax: (22) 828 91 29

www.fupp.org.pl, biuro@fupp.org.pl

Bank PEKAO S.A. II o/Warszawa nr: 87 1240 1024 1111 0000 0269 4777