Download
microsoft excel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Microsoft Excel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Microsoft Excel

Microsoft Excel

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Microsoft Excel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Microsoft Excel Függvények II

 2. Azonos • Két karaktersorozatot hasonlít össze, és IGAZ értéket ad vissza, ha azok teljesen megegyeznek. • AZONOS(szöveg1;szöveg2) • Megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, de a formázási különbségeket nem veszi figyelembe

 3. Bal • A szöveg megadott számú első karaktereit adja vissza • BAL(szöveg;hány_karakter)

 4. Jobb • A függvény a szöveg megadott számú utolsó karaktereit adja vissza. • JOBB(szöveg;hány_karakter)

 5. Közép • A megadott pozíciójú karaktertől kezdve adott számú karaktert ad vissza szövegből • KÖZÉP(szöveg;honnantól;hány_karakter)

 6. Hossz • A szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül • HOSSZ(szöveg)

 7. Csere • A szöveg adott részét másik karaktersorozatra cseréli • CSERE(régi_szöveg;honnantól;hány_karakter;új_szöveg)

 8. Fix • A függvény egy számot kerekít a tizedeshelyek paraméterrel megadott számú tizedesre, majd ezresenként tagolja, elhelyezi a tizedesvesszőt és az eredményt karakterláncként adja vissza • FIX(szám;tizedesek;nincs_pont)

 9. Helyette • Egy szövegben a régi_szöveg előfordulásait az új_szövegre cseréli ki • HELYETTE(szöveg;régi_szöveg;új_szöveg;melyiket) • Ha a melyiket nem adjuk meg, akkor az összes előfordulást cseréli, ha igen akkor csak az annyiadikat

 10. Karakter • A szám argumentummal megadott kódú karaktert adja eredményül • Karakter(szám) • Szám: 0-255 lehet

 11. Kisbetű • Egy karakterlánc összes nagybetűjét kisbetűre cseréli le • KISBETŰ(szöveg)

 12. Nagybetűs • Szöveget nagybetűssé alakít át • NAGYBETŰS(szöveg)

 13. Sokszor • Megadott számszor megismétel egy szövegrészt • SOKSZOR(szöveg;hányszor)

 14. Szöveg.Keres • Egy karaktersorozatban egy másikat keres, és eredményül a találat első karakterének helyét adja a szöveg elejétől számítva • SZÖVEG.KERES(keres_szöveg;szöveg;kezdet) • Nem tesz különbséget kis és nagybetű között • A kezdet elhagyása esetén 1 lesz • Használhatunk ? Helyettesítő karaktert is

 15. Szöveg • Értéket alakít át adott számformátumú szöveggé • SZÖVEG(érték;formátum_szöveg) • A formátum_szöveg nem tartalmazhat csillag (*) karaktert.

 16. TNév • A karaktersorozat első betűjét, valamint a nem betű után álló betűket nagybetűsre változtatja. Az összes többi betűt kisbetűssé alakítja. • TNÉV(szöveg)

 17. Trim • Minden szóközt töröl a szöveg argumentumból, kivéve azokat, amelyek két szót választanak el egymástól • TRIM(szöveg)

 18. Érték • A számot képviselő szöveget számmá alakítja • ÉRTÉK(szöveg)

 19. Összefűz • Több szövegdarabot egyetlen szöveggé fűz össze. • ÖSSZEFŰZ (szöveg1;szöveg2;...) • & operátor