Download
microsoft excel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Microsoft Excel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Microsoft Excel

Microsoft Excel

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Microsoft Excel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Microsoft Excel Függvények VI.

 2. Darab2 • A DARAB2 függvény az argumentumlistában szereplő nem üres cellákat és értékeket számlálja össze. A függvénnyel egy tartomány vagy egy tömb adatot tartalmazó celláinak száma kapható meg. • DARAB2(érték1;érték2;...) • Érték1, érték2, ...   Legfeljebb 30 db argumentum, amely a megszámolni kívánt értékeket tartalmazza. • A függvény minden adattípust értéknek tekint, még az üres szöveget ("") is, de nem veszi értéknek az üres cellákat.

 3. Darab • Az argumentumlistában szereplő számokat és számokat tartalmazó cellákat számlálja meg. • DARAB(érték1;érték2;...) • Érték1, érték2, ...   Legfeljebb 30 db argumentum, amely különböző adattípusokat tartalmazhat, illetve különböző adattípusokra hivatkozhat, de azok közül csak a számokat számlálja meg.

 4. Kicsi • Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg. A függvényt egy érték relatív elhelyezkedése szerinti kiválasztására használhatjuk. • KICSI(tömb;k) • Tömb: Azon számértékeket tartalmazó tömb vagy tartomány, amely értékek közül a k-adik legkisebbet meg kell határozni. • K: Azt adja meg, hogy a legkisebbtől számítva nagyság szerint hányadik elemét kell meghatározni az adattömbnek vagy -tartománynak.

 5. Max • Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg. • MAX(szám1;szám2;...) • Szám1, szám2, ...   Azok a számok (számuk 1 és 30 közé eshet), amelyek közül a legnagyobbat keressük.

 6. Median • Adott számhalmaz mediánját adja meg. A medián a számhalmaz középső értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb. • MEDIÁN(szám1;szám2;...) • Szám1, szám2, ...   Legfeljebb 30 db szám, amelyek mediánját meg szeretnénk kapni.

 7. Min • Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg. • MIN(szám1;szám2;...) • Szám1, szám2, ...   Legfeljebb 30 szám, amelyek közül a legkisebbet szeretnénk kiválasztani.

 8. Mértani.Közép • A függvény pozitív számokból álló tömb vagy tartomány mértani középértékét adja meg. • MÉRTANI.KÖZÉP(szám1;szám2;...) • Szám1, szám2, ...   Azok a számok, amelyek mértani középértékét ki szeretnénk számítani (legfeljebb 30 argumentum adható meg). • Egymástól pontosvesszővel elválasztott értékek helyett tömböt vagy tömbhivatkozást is használhatunk.

 9. Módusz • Egy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékét adja eredményül. A MEDIÁN függvényhez hasonlóan a MÓDUSZ is helyfüggő. • MÓDUSZ(szám1;szám2;...) • Szám1, szám2, ...   Legfeljebb 30 szám, amelynek móduszát keressük. Pontosvesszővel elválasztott argumentumok egyetlen tömböt vagy erre mutató hivatkozást is megadhatunk. • Ha az adathalmazban nincs két egyforma adatpont, a MÓDUSZ függvény a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.

 10. Nagy • Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül. A függvényt egy érték relatív elhelyezkedése szerinti kiválasztására használhatjuk. • A NAGY függvénnyel például adott szempontok szerint megállapíthatjuk az első, a második és a harmadik helyezett értéket. • NAGY(tömb;k) • Tömb: Az a tömb vagy adattartomány, amelynek k-adik legnagyobb elemét keressük. • K: Azt adja meg, hogy (a legnagyobbtól kezdve visszafelé) hányadik legnagyobb elemet kell megkeresni.

 11. Sorszám • Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban. Egy szám "sorszámát" a listában lévő értékekhez viszonyított nagysága adja meg. (Ha a listát sorba rendeznénk, akkor a szám "sorszámát" a szám pozíciója adná meg.) • SORSZÁM(szám;hiv;sorrend) • Szám: Az a szám, amelyről meg kell állapítani, hogy hányadik. • Hiv: Egy számsorozatot tartalmazó tömb vagy egy számsorozatra mutató hivatkozás. A hiv argumentumban előforduló nem numerikus értékeket a függvény figyelmen kívül hagyja. • Sorrend: A számok sorba rendezését meghatározó számérték. • Ha a sorrend értéke 0 vagy nem adjuk meg, akkor úgy rangsorolja a számot, mintha a hiv csökkenő sorrendű lista lenne. • Ha a sorrend nullától különböző érték, akkor úgy rangsorolja a számot, mintha a hiv növekvő sorrendű lista lenne.

 12. Átlag • Az argumentumokban megadott számok átlagát (számtani közepét) adja meg. • ÁTLAG(szám1;szám2;...) • Szám1, szám2, ...   Legfeljebb 30 szám, amelyek átlagát keressük.