Narratives of bresthlessness in chronic obstructive pulmonary disease
Download
1 / 13

Narratives of bresthlessness in chronic obstructive pulmonary disease - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Narratives of bresthlessness in chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing (in press) Marit Kvangarsnes , Henny Torheim, Torstein Hole, Lennart Öhlund Aalesund University College, Helse Møre og Romsdal Presentasjon på Forskningskonferanse 4. og 5. juni 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Narratives of bresthlessness in chronic obstructive pulmonary disease' - iolana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Narratives of bresthlessness in chronic obstructive pulmonary disease

Narratives ofbresthlessness in chronicobstructivepulmonarydisease

Journal ofClinicalNursing (in press)

Marit Kvangarsnes, Henny Torheim, Torstein Hole, Lennart Öhlund

Aalesund University College, Helse Møre og Romsdal

Presentasjon på Forskningskonferanse 4. og 5. juni 2013


Hensikt
Hensikt

 • Hensikta med studien var å undersøke pasientar sine oppleving av COPD forverring og pasientane sine erfaring av relasjonane til helsepersonell under omsorg og behandling


Design
Design

 • Narrativt forskingsdesign vart valgt


Metode
Metode

 • Ti intervju vart gjennomførte med pasientar som hadde vore innlagde ved to intensivavdelingar i Vest Norge hausten 2009 og våren 2010. Narrativ analyse og teori om tillit og makt vart brukt for å analysere intervjua.


Narratives of bresthlessness in chronic obstructive pulmonary disease
Funn

 • To hovudtema med undertema vart anslyserte fram


Pusteproblem breathlessness
Pusteproblem (Breathlessness)

 • Fullstendig avhengig av andre si omsorg

 • N8: ’Etter eg fekk anfallet, stod eg der i 3 – 4 timar utan å vere i stand til å gjere noko, ikkje ringe, ingenting….. Så hadde ikkje kona mi ringt…ho var på arbeid. Eg greidde å plukke opp telefonen, og sa at ho måtte kome’


Narratives of bresthlessness in chronic obstructive pulmonary disease

 • Endra oppleving av røyndomen

 • N6.’ Det er som om du går inn i ei draumeverd. Du er på botnen av eit basseng og du ønsker å kome til overflata, men er ikkje i stand til å kome opp’.


Tillit og makt
Tillit og makt

 • Tillit

 • N: ’ Ja, eg måtte berre overgi meg. Eg var totalt avhengig av at det som skjedde med meg var det beste for meg’


Misstillit og makt
Misstillit og makt

 • ’Min sjukdom vart min eigen feil. Eg følte det på denne måten – av og til’.

 • Ein pasient hugsa ein situasjon der ho meinte helsepersonell hadde brukt for myke makt for å administrere behandlinga


Diskusjon
Diskusjon

 • Dette er krevjande situasjonar for helseperosell å takle fordi dei må handle på ein måte som der dei risikerer å at pasienten misser all tillit

 • Fleire pasientar sa at dei ønska ikkje å medverke i behandlinga. Dei formidla at dei hadde behov for helsepersonell som handla med autoritet.

 • Men ein pasient meinte at helsepersonell hadde gått for langt


Narratives of bresthlessness in chronic obstructive pulmonary disease


Konklusjon
Konklusjon pleiarane, kan det vere vanskeleg å kritisere omsorga

 • Det er viktig at pasientane er i stand til å ha tillit til helseperonell for at behandlinga skal bli vellukka


Relevans for klinisk praksis
Relevans for klinisk praksis pleiarane, kan det vere vanskeleg å kritisere omsorga

 • Helsepersonell må vere merksame på korleis dei utøver makt i slike situasjonar. Merksemd på korleis ein bygger gode relasjonar til pasienten er essensielt.