tryggtrafikk v distriktsleder idar erts s
Download
Skip this Video
Download Presentation
TryggTrafikk v/ Distriktsleder Idar Ertsås

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

TryggTrafikk v/ Distriktsleder Idar Ertsås - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

TryggTrafikk v/ Distriktsleder Idar Ertsås. Pressekonferanse 2. januar 2012. Kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge. Trafikkopplæring i Kunnskapsløftet Trafikkopplæring av barn 0 – 5 år Trafikkopplæring på barnetrinnet Trafikkrelatert opplæring på ungdomstrinnet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TryggTrafikk v/ Distriktsleder Idar Ertsås' - indra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tryggtrafikk v distriktsleder idar erts s

TryggTrafikk v/ Distriktsleder Idar Ertsås

Pressekonferanse 2. januar 2012

kompetansesenter for trafikkoppl ring av barn og unge
Kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge
 • Trafikkopplæring i Kunnskapsløftet
 • Trafikkopplæring av barn 0 – 5 år
 • Trafikkopplæring på barnetrinnet
 • Trafikkrelatert opplæring på ungdomstrinnet
 • Ungdomstiltak 16 +
kunnskapsl ftet
Kunnskapsløftet.

Kunnskapsmålene;

 • Etter 4. klasse skal eleven kunne; Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.
 • Etter 7. klasse skal eleven kunne; Praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.
 • Etter 10.klasse skal eleven kunne; Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker
ungdomsulykkene
Ungdomsulykkene
 • Tiltaksplan mot ungdomsulykker – den er en del av den nasjonale tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2010-2013
ikke t ft v re d d
«Ikke tøft å være død»
 • Revitalisering av prosjektet pågår
 • «Ikke tøft å være død» rettet mot 10. trinn i ungdomsskolen.
 • en forestilling med trafikkskadd, politi og andre deltakere.
 • Bruk av rollespill og diskusjoner med ungdommene for å synliggjøre konsekvensene av trafikkulykker.
 • Siden oppstarten i 1987 har over 600.000 avgangselever i ungdomsskolen sett forestillingen.
jentenes trafikkaksjon
Jentenes trafikkaksjon .
 • Pilot i 2005
 • De fleste fylkene med fra 2007
 • Følger jentene i tre år –

16-19 år

 • Kunnskap og mot til å si ifra
 • Ta vare på seg selv og venner – «Brems en venn»
 • Bruk av sosiale medier jentenes.no
 • Utstilling
 • Brosjyrer
 • Kinoreklame
 • Ambassadører
trafikksikker l rling real life auto
«Trafikksikker lærling»Real life auto.

Redusere antall ungdomsulykker i trafikken – spesielt hvor unge lærlinger er involvert

Motivere skoler (elever/ lærlinger og lærere), opplæringskontorer og lærlingebedrifter til å bli opptatt av og arbeide mer systematisk med trafikksikkerhet

Utvikle lokale samarbeidsmodeller uten økt ressursbruk fra noen av aktørene – andre enn lærlingene

Få flere trafikksikre lærlinger og flere trafikksikre lærlingebedrifter

russetiltak
Russetiltak.
 • Samling av russeledere og representanter fra skoleadministrasjonen.
 • Russerevy
 • Russeavis
 • Ordinær undervisning
 • Trafikkdager
 • Alle skolene har satt av trafikkdager til våren
lokalt ts arbeid
Lokalt ts arbeid
 • Trygg Trafikk ønsker å medvirke til å redusere antall drepte og skadde i trafikken ved å bidra til at kommunene utvider trafikksikkerhetsarbeidet sitt til å omfatte:
  • -kommunenes rolle som skole- og barnehageeier, arbeidsgiver, transportkjøper,ansvarlig for alle beboernes helse, miljø og sikkerhet.
  • Kommunen er:
  • En betydelig vei eier (eier 42 prosent av veiene i Norge)
  • Eier og har ansvar for drift av skoler og barnehager
  • En viktig tilbyder av helsetjenester
  • En viktig tilrettelegger for fritidsaktiviteter
  • Ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet for alle beboerne
  • Den lokale administrative enhet som alle beboerne forholder seg til
barnastrafikklubb no og trafikkogskole no
Barnastrafikklubb.no og trafikkogskole.no
 • Trygg Trafikk opptatt av at trafikkopplæringen bør styrkes i norsk skole. Kontinuitet og progresjon er viktig i trafikkopplæringen.
 • I 2008 lanserte Trygg Trafikk nettsteder for barn, ungdom, lærere og foreldre
 • Bruker aktivt sosiale medier (blogger, twitter, facebook)