staalsector n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Staalsector PowerPoint Presentation
Download Presentation
Staalsector

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
keona

Staalsector - PowerPoint PPT Presentation

197 Views
Download Presentation
Staalsector
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Staalsector Door Jef Dijckmans en Marc Schenck

 2. Staalsector Deel I: Het bereiden van staal De invloeden van de markt Staal in de sector

 3. Wat is staal? Een Ferro-legering! Cokes Erts of schroot En andere = Staal mangaan Silicium

 4. Wat is staal = ferro-legering • Staal wordt gemaakt van ertsen of schroot opgewarmd in hoogovens tot meer dan 1600°C • Met een chemisch proces worden de oxides eruit gehaald. (reductieproces) • Vervolgens worden er koolstof, mangaan, silicium en andere stoffen aan toegevoegd. • Zij moeten de specifieke mechanische eigenschappen geven voor verder gebruik in de verwerkende industrie. • =Basisindustrie aan het begin van de industriële ketting…

 5. Wat is staal = ferro-legering • Indien deze ferro-legering minder dan 1.7% C (Koolstof) bevat spreekt men van staal • Als er meer dan 1.7% C in zit, spreken we van ijzer. • Beiden zijn dus ferro-legeringen met een basis van ijzer. • Het staal kan men opwaarderen met non-ferroproducten zoals koper, chroom, nikkel of andere… • Later wordt dit staal of ijzer gewalst. (resp. warmwalsen of koudwalsen tot diktes kleiner dan 1mm.)

 6. Het bereiden van staal • Staal wordt gemaakt in een convertor. • De convertor draait rond een horizontale as. • Er wordt vloeibaar ruwijzer in de convertor gegoten. • Er wordt schroot toegevoegd. • De convertor wordt rechtgezet. • Er wordt een lans boven het staalbad gebracht. • Met de lans wordt zuurstof geblazen, terwijl toeslagstoffen toegevoegd worden. • Aldus bekomen we staal. Boven het staal drijft slak. • De temperatuur wordt gemeten en er wordt een monster genomen. • De convertor wordt teruggedraaid. • Het staal wordt door een tapgat uit de convertor gegoten

 7. De gemiddelde analyse van het staal is :

 8. De staalsector in de markt • De staalsector zit vooraan in de keten, we noemen het een primaire sector (=basisindustrie) • Staalproductie vraagt om hoge investeringen (kapitaalintensief!!!) • Er is ook zeer veel energie voor nodig; dus hoge energiekosten • De grondstofprijzen worden sterk beïnvloed door de actuele situatie: bv de oorlog in Irak, de € versus$ koers, invoerheffingen door de VS, de grondstofmarkten, speculaties met de stocks, de hoge vraag door Azië

 9. De staalsector in de markt • Ook de kosten voor milieu zijn zeer hoog (verder opwaartse trend voor de toekomst: dioxineproduktie (cq. Crisis), CO en CO2-uitstoot,…) • De staalproducent moet het kapitaal gemiddeld tot een jaar voorfinancieren. (=als stockproduct geproduceerd, met echter zeer lage rotatiesnelheid) Dit betekent dat de resultaten meestal pas op langere termijn zichtbaar zijn. • Is een markt die duidelijk nog in een verdere consolidatiefase zit.

 10. Enkele voorbeelden van prijsschommelingen Prijs van nikkel prijs versus stock Prijs van nikkel prijs versus stock Prijs van nikkel prijs versus stock Prijs van nikkel prijs versus stock

 11. De staalsector in de markt • De prijs van staal is sterk afhankelijk van: • De grondstoffen en de efficiëntie van de productie. • De transport en logistiek (Strategische ligging aan een zeehaven is een must voor competitiviteit = argument binnen Arcelor voor afbouw Cockerill na 135 jaar productie.) • De belangrijkste klanten/gebruikers van staal zijn: • De automobielsector • De bouwsector • De overige industrie

 12. Enkele Ferro-bedrijven Fusie van Usinor (Fr), Arbed (lux) en Aceralia (Sp), met hun respectievelijke dochters (Stahlwerke Bremen, Braziliaanse acquisities die men optrekt,…) • Arcelor • Corus • Bekaert, welke een eerste verwerker is; • US Steel • Nippon Steel • …en de vele Aziatische vrienden… Fusie van Britisch steel (UK) en Hoogovens Ijmuiden (NL), met zijn dochter in Duffel, het vroegere SIDAL…

 13. Wat is non-ferro Bevat geen ijzer-aandeel • Non-ferro is het veredelen van o.a. gerecupereerd afval • Of wordt gemaakt door eenzelfde proces als bij Ferro-legeringen

 14. Wereldproductie van staal

 15. Wat is non-ferro • De prijzen worden bepaald door de zink, koper, aluminium, tin enz… op de wereldhandelsbeurzen zoals London (LME= London Metal Exchange), NY - Metal Bulletin, … • Hun belangrijkste klanten zijn de • Technologie • Industrie • Bouw • Automobiel • …

 16. Welke belangrijke spelers? • UMICORE • LAMITREF (in fusie genoemd met Umicore) • ALUSUISSE • ALCOA • Remy Claeys Aluminium • …

 17. Staalsector Deel II: Wat is algemeen de belangrijkheid van de staalsector economisch Hoe zijn de huidige bedrijven tot stand gekomen

 18. Staalsector Deel III: Wat zijn de verwachtingen voor de volgende jaren voor deze sector Enkele bedrijven toegelicht