slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suositus vapaaehtoispalokuntien ja niiden järjestöjen tunnuksista VPK-Seminaari, Satakunta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suositus vapaaehtoispalokuntien ja niiden järjestöjen tunnuksista VPK-Seminaari, Satakunta

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Suositus vapaaehtoispalokuntien ja niiden järjestöjen tunnuksista VPK-Seminaari, Satakunta - PowerPoint PPT Presentation

imani-key
141 Views
Download Presentation

Suositus vapaaehtoispalokuntien ja niiden järjestöjen tunnuksista VPK-Seminaari, Satakunta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Suositus vapaaehtoispalokuntien ja niiden järjestöjen tunnuksista VPK-Seminaari, Satakunta Pori, 29.10.2009

 2. Yleistä • Tunnuksien osalta suositus korvaa vuoden 1964 Palokuntien Virkapukuohjeen. Ohje suositellaan otettavaksi käyttöön palokuntayhteisöissä. • Suositusta sovelletaan vuoden 1964 ohjeen mukaisten sekä myöhemmin käyttöön otettujen palokuntapukujen yhteydessä, samoin kuin soveltuvin osin sisäasiainministeriön asetuksen 687/2007 mukaisessa vaatetuksessa siten kuin asetuksen 15 § 2 momentissa on määrätty. • Suositus täydentää sen, minkä sisäasiainministeriö on vahvistanut palokuntapuvussa käytettävien tunnuksien osalta (SM-2000-01214/Tu-31).

 3. Yleistä • Suositus ei koske kunniamerkkejä tai muita sellaisia tunnuksia, joille on olemassa omat säännöksensä. • Suosituksen mukaisten tunnusten käyttöön ottamisesta päätetään kussakin yhteisössä erikseen. • Työryhmätyöskentelyn ja lausuntokierrosten jälkeen suositus hyväksyttiin SPEKin hallituksen kokouksessa 24.8.2009.

 4. Vapaaehtoispalokunnan päällystö • Palokunnan päällikkö • Palokunnan varapäällikkö ja koulutuspäällikkö • Joukkue- tai osastonjohtaja (myös nais- ja nuoriso-osastot) • (erikseen nimetty hälytysosaston päällikkö: palokunnan sisäisen hierarkian mukaisesti yksi tai kaksi laattaa)

 5. Vapaaehtoispalokunnan alipäällystö • Mestari(asema-, kalustomestari, nimetty yksikönjohtaja) • Apulaismestari (Mestarin sijainen) • Muu nimetty vastuuhenkilö (paineilmalaitevastaava tms.)

 6. Vapaaehtoispalokunnan hallinnolliset tehtävät • Palokuntayhdistyksen puheenjohtaja • Palokuntayhdistyksen varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai muu nimenkirjoittaja • Palokuntayhdistyksen hallituksen jäsen tai varajäsen

 7. Alueellisen palokuntajärjestön hallinnolliset tehtävät • Järjestön puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja • Järjestön varapuheenjohtaja, nimenkirjoittaja, ”päällikkö”, pysyvän toimielimen puheenjohtaja • Järjestön hallituksen jäsen, muu nimetty vastuuhenkilö, jaoksen tai toimikunnan jäsen sekä näiden vastaava varajäsen

 8. Valtakunnallisen palokuntajärj. hallinnolliset tehtävät • Vastaavat kuin alueellisen tason tunnukset, lisättynä olkapoletin ylitse ulottuvalla kultaisella punoksella • Esimerkki: Valtakunnallisen järjestön puheenjohtaja (joka on samalla oman palokunnan päällikkö)

 9. Palokuntanaiset • Palokuntanaiset käyttävät hihassa: • Palokunnan tasolla 6-sakaraisia tähtiä • Aluetasolla 8-sakaraisia tähtiä • Valtakunnallisella tasolla 8-sakaraisia tähtiä ja niiden alla kultaista punosta

 10. Palokuntanuoret • Palokuntanuoret käyttävät erikseen vahvistettuja tunnuksia, jotka kiinnitetään oikeaan hihaan • Palokuntanuorten ohjaajat käyttävät palokuntanuorten tunnuksia vastaavalla tavalla sijoitettuna sekä niiden ohella mahdollisia palokunta-arvo- ja hallintotunnuksia (esim. osastonjohtajan Phoenix-aiheista laattaa olkapoletissa)

 11. Palokuntasoittokunnat • Palokuntasoittokunnat voivat harkinnan mukaan käyttää palokunnan arvomerkkejä tässä ohjeessa mainittuja periaatteita noudattaen, sopivasti siten, että niihin liitetään musiikkiin viittaava tunnus (alla esimerkinomaisesti toimintaan viittaavan tunnuksen paikka olkapoletissa)

 12. Päähine • Päähineiden osalta noudatetaan mitä SM:n asetuksen 687/2007 §:ssä 11 on säädetty seuraavasti soveltaen: • päällystö käyttää päällystön lakin laattaa • alipäällystö käyttää alipäällystön lakin laattaa • miehistö käyttää pelastustoimen kokardia • kaikki henkilöstöryhmät käyttävät päähineessä yhteisön omaa vaakunaa, taikka kunnan vaakunaa siinä laajuudessa kuin palokunnan kotikunta on antanut siihen suostumuksensa, taikka muuten läänin vaakuna. • palokunnan päällikkö (ja kunniapäällikkö) käyttää lippalakissa leukahihnan korvaavaa kultaista punosta.