Liikunta
Download
1 / 48

Liikunta - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Liikunta. Käypä hoito -suositus 9.10.2008. Näytön varmuusasteen ilmaiseminen Käypä hoito -suosituksissa: A, B, C, D. Käyttöehdot. Diaesitystä saa vapaasti hyödyntää terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja alan opiskelijoiden koulutuksessa Esityksen sisältöä ei saa muuttaa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liikunta' - isolde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Liikunta

Liikunta

Käypä hoito -suositus

9.10.2008K ytt ehdot
Käyttöehdot

 • Diaesitystä saa vapaasti hyödyntää terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja alan opiskelijoiden koulutuksessa

 • Esityksen sisältöä ei saa muuttaa

 • Jos esitykseen sisällytetään muuta materiaalia, ei Käypä hoito -diapohjaa saa käyttää


Keskeinen sanoma
Keskeinen sanoma

 • Suosituksen tavoitteena on edistää liikunnan käyttöä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa näyttöön perustuvan tiedon avulla

 • Liikunta on keskeinen hoitomuoto monissa pitkäaikaissairauksissa

 • Liikkumattomuus on terveydelle haitallista

 • Liikunnalla on oikein toteutettuna vähän terveyshaittoja


Nykytila
Nykytila

 • Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden yllä-pitämiseen ja monien sairauksien hoitoon

 • Väestön fyysinen aktiivisuus kokonaisuudessaan on vähentynyt, vaikka vapaa-ajan liikuntaa raportoidaan aiempaa enemmän


Liikunnan kuormittavuus
Liikunnan kuormittavuus

 • Tietyn liikunnan kuormittavuus vaihtelee yksilön fyysisen suorituskyvyn mukaan

 • Hyväkuntoiselle hyvin kevyttä liikuntaa on rauhallinen kävely (4-5 km/h), joka toisaalta voi olla hyvin raskasta sydän- tai keuhkosairautta sairastavalle


Kest vyysliikunnan kuormittavuus
Kestävyysliikunnan kuormittavuus

Kestävyysliikunnan kuormittavuus määritellään hapenkulutuksen (energiankulutuksen) tai sydämen syketaajuuden perusteella

Tulokset ilmaistaan absoluuttisina tai osuutena henkilön ao. suureen maksimista eli suhteellisina

7


Kohtuukuormitteinen kest vyysliikunta
Kohtuukuormitteinen kestävyysliikunta

Henkilön aerobisen suorituskyvyn mukaan luokiteltuna kohtalaisesti kuormittavan fyysisen aktiivisuuden MET-arvot (lepoenergiankulutuksen kerrannaiset) ovat erikuntoisilla henkilöillä:

maks. suorituskyky 12 MET (hyvä suorituskyky): kohtalaisen kuormittava aktiivisuus 5.4-7.5 MET

maks. 10 MET: kohtalaisen kuormittava aktiivisuus 4.6-6.3 MET

maks. 8 MET: kohtalaisen kuormittava aktiivisuus 3.8-5.1 MET

maks. 5 MET (huono suorituskyky): kohtalaisen kuormittava aktiivisuus 2.3-3.3 MET

MET-luvuilla ilmaistaan liikunnan kuormittavuus liikunnan aikaisen energiankulutuksen ja perusaineenvaihdunnan energiankulutuksen suhteena

8


Esimerkkej erilaisen fyysisen aktiivisuuden met arvoista
Esimerkkejä erilaisen fyysisen aktiivisuuden MET-arvoista

2.5-3.5 MET

tavanomaiset kotitaloustyöt, ostoksilla käynti

rauhallinen kävely (4-5 km/h)

4-5 MET

suursiivous, puutarhatyöt, leikkiminen lasten kanssa

kohtalainen ja reipas kävely tiellä (6 km/h)

5.5-7 MET

huonekalujen siirtely, lumenluonti

kävely maastossa, hölkkä

hidas uinti

pallopelit kuntoiluna

> 7.5 MET

portaiden nousu

juoksu > 7 km/h, reipas maastohiihto

kuntouinti

pallopelit kilpailuna

9


Lihasvoimaharjoittelun kuormittavuus
Lihasvoimaharjoittelun kuormittavuus

Lihasvoimaharjoittelun kuormittavuus ilmaistaan prosenttiosuutena maksimaalisesta suorituksesta

kevyt suoritus vastaa ad 49%

kohtalainen 50-69%

raskas 70-84%

hyvin raskas vähintään 85% maksimaalisesta kertasuorituksesta

10


Liikunnan rasittavuus
Liikunnan rasittavuus

Tietyn liikunnan rasittavuus tarkoittaa subjektiivista kokemusta liikunnan aiheuttamasta kuormituksesta

Rasittavuutta voidaan arvioida vakioidulla tavalla esim. Borgin asteikolla

11


Liikuntasuositus terveille 18 65 vuotiaille
Liikuntasuositus terveille 18–65-vuotiaille

 • Kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa vähintään 30 min/vrk vähintään viitenä päivänä viikossa tai raskasta liikuntaa 20 min/vrk kolmena päivänä viikossa

 • Päivittäinen 30 min kohtuukuormitteinen liikunta voidaan toteuttaa myös useampina, vähintään kymmenen minuutin jaksoina

 • Tämän vähimmäissuosituksen ylittävällä liikunnalla on mahdollista lisätä saavutettavia terveyshyötyjä


Liikuntasuositus v hint n 65 vuotiaille terveille ja 50 64 vuotiaille pitk aikaissairaille
Liikuntasuositus vähintään 65-vuotiaille terveille ja 50–64-vuotiaille pitkäaikaissairaille

 • Kestävyysliikuntaa vähintään viitenä päivänä viikossa

 • Kestävyysliikunnan ohella nivelten liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa

 • Asiantuntijan konsultaatioon perustuvan liikuntasuunnitelman tekemistä


Lis ksi kaikille aikuisille
Lisäksi kaikille aikuisille

 • Luustolihasten voimaa ja kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa vähintään kahtena päivänä viikossa, esim. kuntosaliharjoittelua


Liikuntakelpoisuuden arviointi
Liikuntakelpoisuuden arviointi

 • Oireettomat henkilöt voivat aloittaa kevyen tai kohtuukuormitteisen liikuntaohjelman ilman edeltävää terveystarkastusta

 • Jos on oireita tai verenkierto- tai hengitys-elimistön sairaus, diabetes tai muu aktiivisessa vaiheessa oleva krooninen sairaus  lääkärin tarkastus

 • Maksimaalinen tai oirerajoitteinen kliininen kuormituskoe, jos levossa tai liikunnan aikana on ollut tajunnanmenetys- tai heikotus-kohtauksia, rintakipua, hengenahdistusta tai rytmihäiriöitä


Liikuntakelpoisuuden arviointi1
Liikuntakelpoisuuden arviointi

 • Lääkärin tehtävänä on

  • arvioida liikunnan aiheet ja vaarat ja sairauksiin liittyvät rajoitteet

  • motivoida liikkumaan

 • Terveys- ja liikunta-alan ammattilaiset antavat yhteistyössä yksilölliset ohjeet ja seuraavat toteutumista

 • Kysy, keskustele, kirjaa, kehota, kannusta ja auta, kontrolloi


Oppimateriaalissa k sitelt v t keskeiset sairaudet ja erityisryhm t
Oppimateriaalissa käsiteltävät keskeiset sairaudet ja erityisryhmät

 • Rappeutumiseen liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairaudet

 • Sydän- ja verisuonisairaudet ja niiden vaaratekijät

  • sepelvaltimotauti

  • sydämen vajaatoiminta

  • aivoinfarkti ja aivoverenvuoto

  • kohonnut verenpaine

  • dyslipidemia

 • Lihavuus

 • Tyypin 2 diabetes

 • Keuhkosairaudet

 • Depressio

 • Raskaus

 • Iäkkäät


Tuki ja liikuntaelinsairaudet
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet erityisryhmät

 • Liikuntahoito vähentää kipua tai kivuntunnetta ja parantaa toimintakykyä

  • polven nivelrikossa

  • lonkan nivelrikossa

  • kroonisessa alaselkäkivussa

 • Liikunta lujittaa kasvavaa luustoa ja ehkäisee osteoporoosia eli luukatoa

  • luun lujuutta edistävät erityisesti hyppely ja juokseminen


Syd n ja verisuonisairaudet sepelvaltimotauti
Sydän- ja verisuonisairaudet erityisryhmätSepelvaltimotauti

 • Kestävyysliikunta ja lihasvoimaharjoittelu ehkäisevät sepelvaltimotautia vaikuttamalla edullisesti sen vaaratekijöihin

 • Kohtuukuormitteisella liikunnalla saavutetaan suurin osa suojavaikutuksesta

 • Fyysiseen suorituskykyyn suhteutettuna sopivassa suhteessa kestävyysliikuntaa ja lihasvoimaharjoittelua

 • Kestävyysliikunta nopeuttaa toimintakyvyn palautumista sydäninfarktin ja -toimenpiteiden jälkeen


Syd n ja verisuonisairaudet syd men vajaatoiminta
Sydän- ja verisuonisairaudet erityisryhmätSydämen vajaatoiminta

 • Liikunnasta sydämen vajaatoiminnan ehkäisyssä ei ole näyttöä

 • Liikunta osana vajaatoiminnan hoitoa

  • suositus: rasittava kestävyystyyppinen jaksottainen kävely (neljä 4 minuutin kävelyjaksoa kuormitustasolla 90–95 % maksimisykkeestä 3 minuutin lepotauoin) saattaa auttaa

  • suositus: yksilöllinen ohjelma ja oireenmukaisuus! (ota huomioon potilaan ikä, sairauden vaikeus, mahdolliset muut sairaudet)


Syd n ja verisuonisairaudet aivoinfarkti ja aivoverenvuoto
Sydän- ja verisuonisairaudet erityisryhmätAivoinfarkti ja aivoverenvuoto

 • Ehkäisy

  • päivittäin tai lähes päivittäin vähintään 30 minuuttia kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa

 • Liikunnallinen kuntoutus

  • kestävyysliikuntaa 3–7 päivänä viikossa (20–60 minuuttia päivässä)

  • lisäksi 2–3 lihasvoimaharjoitusta viikossa


Syd n ja verisuonisairaudet kohonnut verenpaine
Sydän- ja verisuonisairaudet erityisryhmätKohonnut verenpaine

 • Kestävyystyyppinen liikunta vähentää lepoverenpainetta noin 7/5 mmHg henkilöllä, jolla on kohonnut verenpaine (vastaa lähes yhtä lääkettä)

 • Myös lihasvoimaharjoittelu saattaa alentaa kohonnutta verenpainetta lähes yhtä paljon

 • Suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa


Syd n ja verisuonisairaudet dyslipidemia
Sydän- ja verisuonisairaudet erityisryhmätDyslipidemia

 • Elintavoista ravitsemus on keskeisin

 • Kohtuukuormitteinen kestävyysliikunta voi suurentaa HDL-kolesterolia noin 5 % ja pienentää LDL-kolesterolia 5 % ja triglyseridejä 4 %

 • HDL-vaikutus edellyttää säännöllistä ja pitkäaikaista (kuukausia kestävää) liikuntaa

 • Suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa


Lihavuus
Lihavuus erityisryhmät

 • Laihdutettaessa liikunnan lisäyksen ohella tarvitaan ruokavaliomuutos

 • Kestävyystyyppisen liikunnan lisäys ilman ruokavaliomuutosta vähentää liikapainoa muutaman kilon

 • Liikunnan lisääminen vähentää suhteellisesti enemmän vyötärönseudun sisälmysrasvaa, vaikka laihtuminen olisi vähäistä

 • Suositus: laihdutettaessa tavoitteena 45–60 minuuttia kohtuukuormitteista liikuntaa päivittäin


Tyypin 2 diabetes
Tyypin 2 diabetes erityisryhmät

 • Päivittäinen, vähintään 30 minuutin kohtuukuormitteinen kestävyysliikunta voi ehkäistä tyypin 2 diabeteksen ilmaantumista

 • Kestävyysliikunta parantaa glukoositasapainoa

 • Lihasvoimaharjoitteluun yhdistettynä vaikutus on mahdollisesti vieläkin tehokkaampi


Keuhkosairaudet
Keuhkosairaudet erityisryhmät

 • Liikunta hengästyttää

  • sairaudet aiheuttavat hengenahdistusta (oireilua)

 • Liikunta voi tuoda esiin piileviä keuhko-sairauksia

 • Liikuntahoito vähentää rasitusoireilua nostamalla rasituksen sietotasoa

  • liikunta ei varsinaisesti paranna eikä heikennä keuhkosairauksia, mutta se voi vähentää lääkityksen tarvetta


Astma
Astma erityisryhmät

 • Hoitamattomana (rasitus)oireilu tavallisesti lisääntyy

 • Hoitotasapainossa liikuntaharjoittelu kohottaa kuntoa, vähentää oireita (hengästyminen ja hengenahdistus vähenevät) ja yleensä vähentää lääkityksen tarvetta


Keuhkoahtaumatauti
Keuhkoahtaumatauti erityisryhmät

 • Liikunta voi aiheuttaa oireita tai tuoda sairauden esiin

 • Liikuntaharjoittelu kohottaa lihasten ja verenkiertoelimistön kuntoa ja vähentää oireilua


Depressio
Depressio erityisryhmät

 • Paljon liikkuvilla on vähemmän itse-ilmoitettuja depressio-oireita

 • Toisaalta vähän liikkuvat näyttävät sairastuvan useammin depressioon kuin paljon liikkuvat

30


Raskaudenaikainen liikuntasuositus normaalisti etenev raskaus
Raskaudenaikainen liikuntasuositus (normaalisti etenevä raskaus)

 • Raskauden puoliväliin

  • aiempien liikuntatottumusten mukaan

  • äärimmäiset suoritukset pois

  • tavanomaiset suositukset (150 min/vko)

  • raskaus ei ole este kuntoilun aloitukselle

 • Loppuraskaudessa

  • liikunnan väheneminen tapahtuu luonnostaan

  • liikunta on turvallista, kun pysytään kohtuudessa

31


Raskaudenaikainen liikuntasuositus normaalisti etenev raskaus1
Raskaudenaikainen liikuntasuositus (normaalisti etenevä raskaus)

 • Rajoja ei tunneta, mutta tutkimustulokset viittaavat riskittömyyteen tai vähäisiin riskeihin

 • Lajeja, joissa on vammautumisen riski, on syytä välttää

 • Raskauskomplikaatiot aiheuttavat rajoitteita

32


Sopivaksi todettuja liikunta muotoja raskauden aikana
Sopivaksi todettuja liikunta-muotoja raskauden aikana raskaus)

 • Kävely

 • Hölkkä/juokseminen

 • Uinti ja soutu

 • Hiihto ja luistelu

 • Pyöräily

 • Tanssi ja aerobic

 • Ohjattu kuntosaliharjoittelu

 • Äitiysjumppa

34


I kk iden liikuntasuositus
Iäkkäiden liikuntasuositus raskaus)

 • Liikunnalla voidaan ehkäistä, hidastaa tai korjata monia ikääntymiseen liittyviä muutoksia

 • Tärkeää puuttua toimintakykyä huonontaviin ja vajaakuntoisuutta aiheuttaviin tekijöihin

 • Monilla iäkkäillä on useita terveysongelmia

 • Moniin terveysongelmiin tarvitaan useita osa-alueita harjoittavaa liikuntaa

35


I kk iden liikuntasuositus1
Iäkkäiden liikuntasuositus raskaus)

 • Useimmat iäkkäillä yleiset sairaudet eivät sinänsä ole liikunnan vasta-aiheita, vaan usein erityinen syy liikuntaan

 • Iäkkäillä liikuntaohjelmat on erityisen huolellisesti mukautettava toimintakykyä ja rajoitteita vastaaviksi

 • Liikuntatapaturmia sattuu iäkkäille toimintaan käytettyä aikaa kohti vähemmän tai enintään yhtä paljon kuin nuoremmille

37


L kkeet ja liikunta
Lääkkeet ja liikunta raskaus)

 • Valtaosalla lääkkeistä ei ole oleellista vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn eikä liikuntakelpoisuuteen, eikä lääkkeiden käyttöön liity merkittäviä ongelmia liikunnan yhteydessä

 • Toisaalta monille liikuntaa harrastaville lääkkeiden säännöllinen käyttö on edellytys suoriutumiselle päivittäisistä toiminnoista ja liikunnasta


Liikuntaan liittyvi vaaroja ja niiden v hent miseksi suositeltavia keinoja
Liikuntaan liittyviä vaaroja raskaus)ja niiden vähentämiseksi suositeltavia keinoja


Yhteenveto
Yhteenveto raskaus)

 • Liikunta on keskeinen hoitomuoto useissa pitkäaikaissairauksissa joko yksin tai yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin

 • Liikunnan Käypä hoito -suositus auttaa terveydenhuollon toimijoita ohjaamaan väestöä ja potilaita liikkumaan siten, että sairauksien ehkäisy ja hoito sekä sairauksista kuntoutuminen tehostuu


Yhteenveto1
Yhteenveto raskaus)

 • Liikunta on lääke!

  • lääkkeellä on positiiviset vaikutuksensa sekä haittavaikutuksensa

   • molemmat lisääntyvät annoksen kasvaessa

  • -> myös liikuntalääkkeellä on annosvaste


Yhteenveto2
Yhteenveto raskaus)

 • Liikuntaharjoittelulla on

  • akuutti vaikutus

  •  kertavaikutus

  • toistovaikutus

   • harjoitteluvaikutukset ja pitkäaikaisvaikutus

    •  vaikutukset kuntoon, suorituskykyyn, terveyteen tai sairauteen


Suomalaisen l k riseuran duodecimin ja k yp hoito johtoryhm n asettama ty ryhm
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja raskaus)Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä

Puheenjohtaja:

Antero Kesäniemi, LKT, sisätautien el, prof, yl, OYS

Kokoava kirjoittaja:

Jyrki Kettunen, TtT, ft, tutkimustoimen päällikkö, Invalidisäätiö, Tieteellinen tutkimus ORTON, Helsinki

Jäsenet:

Eeva Ketola, LT, yleislääketieteen el, Käypä hoito –päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Helsinki

Urho Kujala, LT, liikuntalääketieteen el, prof, Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos

Katriina Kukkonen-Harjula, LKT, dosentti, liikuntalääketieteen el, vanhempi tutkija, UKK-instituutti, Tampere (Käypä hoito -toimittaja)

Timo Lakka, LT. lääketieteellisen fysiologian prof, sisätautien el, Kuopion yliopisto

Rainer Rauramaa, LKT, LitM, liikuntalääketieteen el, prof, johtajayl, Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö / Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Ilkka Rauramo,LKT, dos, naistentautien ja synnytysten el, perinatologian el, pääsihteeri, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Helsinki

Heikki Tikkanen, LT, dos, kliinisen fysiologian ja liikuntalääketieteen el, yl, Käypä hoito -toimittaja, Urheilulääketieteen säätiö / Helsingin Urheilulääkäriasema

Ilkka Vuori, LKT, emeritusprofessori, kliinisen fysiologian ja liikuntalääketieteen el, pysyvä asiantuntija, Finohta, Helsinki

Diojen ulkoasu 1.12.2008: Tuula Paajanen