Meranie fy z ik lnych veli n
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Meranie fy z ik álnych veličín. 1. Veľké vzdialenosti František Kundracik. Rozsah vzdialeností, ktoré sme schopní merať. Ultrazvukový senzor. Pravítko, pásový meter  Ultrazvukový senzor – dosah do niekoľkých metrov, vo vode kilometrov Meria sa doba príchodu odrazenej vlny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Meranie fy z ik lnych veli n

Meranie fyzikálnych veličín

1. Veľké vzdialenostiFrantišek KundracikUltrazvukov senzor
Ultrazvukový senzor

 • Pravítko, pásový meter 

 • Ultrazvukový senzor – dosah do niekoľkých metrov, vo vode kilometrov

 • Meria sa doba príchodu odrazenej vlny

 • Dobré rozlíšenie aj menej než 0,1mm vo vzduchu

 • Rýchlosť cca 100 m/s, frekvencia cca 1 MHz, l = 0,1mm


Laserov mera vzdialenosti
Laserový merač vzdialenosti

 • Podobne ako ultrazvukový, ale vysiela sa svetelný impulz

 • Rýchlosť svetla je obrovská, treba merať veľmi krátke časy a generovať svetelné pulzy s veľmi krátkymi hranami

 • Pomerne bežná technológia – 1Gbit = rozlíšenie 0,15 m, dá sa dosiahnuť až cca 1 cm, napríklad aj opakovaním meraní

 • Interferometria – obrovské rozlíšenie, ale vhodné iba pre meranie zmien

 • Modulácia svetla – keďže je to periodický dej, dá sa vyhodnotiť až 1/100 čela impulzu
Meranie fy z ik lnych veli n
GPS

Jeden z dvoch bodov má obvykle nezmyselnú polohu (ďaleko od povrchu Zeme) alebo nezmyselnú rýchlosť


Meranie fy z ik lnych veli n
GPS

 • Meria sa doba príchodu pseudonáhodného signálu

 • Pseudonáhodný signál identifikuje satelit a súčasne umožňuje v prijímači „zosilnenie signálu“ korelačným filtrom – netreba veľké parabolické antény


Meranie fy z ik lnych veli n
GPS

 • Na satelitoch sú atómové hodiny

 • V príjímači nie sú také presné hodiny, napriek pravidelnému prijímaniu údaju o čase nemajú potrebnú stabilitu

 • Čas sa koriguje tak, aby sa priesečníky aj od štvrtého satelitu stretli v jednom bode


Meranie fy z ik lnych veli n
GPS

 • Poloha satelitov sa monitoruje pomocou pevných staníc GPS a ich poloha a rýchlosť sa upresňuje radarom

 • Efemeridy (parametre pre výpočet polohy satelitu) sa posielajú satelitom a tie ich vysielajú spolu s pseudonáhodným kódom


Meranie fy z ik lnych veli n
GPS

 • Korekcie chýb:

 • Atmosféra:

  • Modelovaním atmosféry podľa aktuálneho stavu počasia

  • Vysielaním na dvoch frekvenciách

 • Odrazy:

  • Prijímač chytá „duchov“, možno odstrániť sofistikovaným spracovaním signálu


Diferenci lny gps
Diferenciálny GPS

 • Relatívna vzdialenosť s presnosťou až 1cm!!!


Radar
Radar

 • Klasický radar: Meranie času potrebného na návrat odrazenej vlny

 • Dopplerovský radar: Frekvencia vysielaného žiarenia sa moduluje (napríklad lineárne mení s časom). Rozdiel frekvencií medzi vysielaným a prijímaným signálom je úmerný vzdialenosti

 • Meranie zmeny frekvencie je omnoho presnejšie a citlivejšie

 • Meranie vzdialeností telies slnečnej sústavy s vysokou presnosťou, AU = 150 mil.km´, t.j. cca 1011 m


Radar1
Radar

 • Meranie rýchlosti: Dopplerov jav – odrazený signál má zmenenú frekvenciu, zmena je úmerná rýchlosti objektu


Radarov pseudofotografie
Radarové pseudofotografie

 • Na jednu os: zmena frekvencie

 • Na druhú os: časové oneskorenie

 • Získať skutočný tvar je zložité a vyžaduje numerické simulácie


Paralaxa
Paralaxa

 • Paralaxa Mesiaca – pri jeho pozorovaní z rôznych miest Zeme

 • Paralaxa Marsu – prvé odhady rozmerov Slnečnej sústavy

 • Paralaxa hviezd – pri pohybe Zeme po obežnej dráhe


Paralaxa1
Paralaxa

 • Paralaxa hviezd je veľmi malá, menej než jedna oblúková sekunda, vadí najmä chvenie atmosféry, nie sme schopní zo Zeme zmerať menej než 0,01 arcsec

 • Prvá paralaxa – 1838 Bessel, 61 Cygni

 • Proxima Centauri – 0,76’’

 • 1 parsec = vzdialenosť, z ktorej je paralaxa 1 oblúková sekunda, 1 parsec = 3,26 ly = cca 200000 AU = 3.1016 m

 • Paralaxy sme schopní merať zo Zeme do cca 300 ly

 • Hipparchos – 120000 hviezd do 1600 ly, paralaxa 0,001 arcsec


Herzsprungov russelov diagram
Herzsprungov-Russelov diagram

Počas bežného života hviezdy je známy vzťah medzi absolútmou jasnosťou a teplotou

Čím je hviezda hmotnejšia, tým viac energie v jadre spáli, tým viac energie vyžiari a tým je horúcejšia

Zo zdanlivej jasnosti vieme určiť vzdialenosť


Cepheidy
Cepheidy

 • Je to typ premenných hviezd v pokročilom štádiu vývoja

 • Možno ich nájsť aj v najbližších galaxiách a tak zmerať ich vzdialenosť (Hubble)

 • Závislosť nájdená pozorovaním cepheíd v Magalanovom mračne (všetky sú približne rovnako vzdialené)


Rot cia galaxi
Rotácia galaxií

 • Empirický vzťah medzi absolútnou jasnosťou galaxií a rýchlosťou ich rotácie

 • Rýchlosť rotácie sa prejavuje v dopplerovskom rozšírení spektrálnych čiar


Supernovy typu ia
Supernovy typu Ia

 • Binárne systémy s bielym trpaslíkom

 • Biely trpaslík naberá hmotu od suseda

 • Po dosiahnutí Chandrasekharovej medze skolabuje, začne horieť uhlík v jadre a hviezda exploduje

 • Všetky supernovy Ia sú vlastne identické, majú rovnaký priebeh jasnosti


Hubblov z kon
Hubblov zákon

 • Expanzia vesmíru – Dopplerovský červený posun.

 • Hubblova konštanta: 70(km/s)/Mpc