gemeente herne maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gemeente Herne Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gemeente Herne Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Gemeente Herne Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil? - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Gemeente Herne Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil?. Situatieschets: Grondgebied. Herne, Herfelingen, St-Pieters-Kapelle en Kokejane grondoppervlakte 4462 ha onbebouwde oppervlakte 3903 ha of 88% bevolkingsdichtheid 147,28 inwoners/km2 woningen 2515 onbebouwde percelen 543.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gemeente Herne Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
situatieschets grondgebied
Situatieschets: Grondgebied
 • Herne, Herfelingen, St-Pieters-Kapelle en Kokejane
 • grondoppervlakte 4462 ha
 • onbebouwde oppervlakte 3903 ha of 88%
 • bevolkingsdichtheid 147,28 inwoners/km2
 • woningen 2515
 • onbebouwde percelen 543
situatieschets demografie
Situatieschets: Demografie
 • inwoners: 6573
 • < 20 jaar: 23,4%
 • > 20 en < 65: 58,6%
 • > 65 jaar: 18,0%
opmerkelijke cijfers
Opmerkelijke cijfers
 • > 1/2 woningen vòòr 1946 gebouwd
 • 1/4 klein comfort
 • 6 leegstand
 • 85% bewoond door eigenaar
 • 7% betreft boerderij (12% in Herfelingen)
 • sociale woningen: 12
kanalen
Kanalen
 • Gewestplan - BPA
 • Algemeen beleidsplan Herne
 • Ruimtelijk Structuurplan Herne
 • Lokaal Sociaal beleidsplan
 • Woonbeleidsplan
1 gewestplan bpa
1. Gewestplan - BPA
 • Hoofddorp: woongebied
 • Dorpskernen Hfl/SPK: woongebied landelijk karakter
 • Woonreservegebieden rond centrum Herne
 • Verkavelingen (3)
 • Woonvernieuwingsgebieden (Herne - Hfl)/woningbouwgebieden (SPK - Kokejane)
2 algemeen beleidsplan 1
2. Algemeen beleidsplan (1)
 • betaalbaar wonen als topprioriteit (niet uitgewerkt voorstel)
 • seniorenbeleid
2 algemeen beleidsplan 2
2. Algemeen beleidsplan (2)

Ouderen

Doelstellingen:

- langer thuiswonen mogelijk maken door voldoende thuisdiensten zelf aan te bieden of te ondersteunen

- aangepaste huisvesting voor ouderen aanbieden en bevorderen

Actiepunten:

- verdere uitbouw van privé-rusthuis en serviceflats

- verder investeren in intergemeentelijke woonwinkel en beter bekendmaken (premies, e.d.)

- opstarten van dienstencentrum

2 algemeen beleidsplan 3
2. Algemeen beleidsplan (3)

Wonen

Actiepunten:

- aantal sociale woningen (huur- en koopwoningen) verhogen

- aansnijden van een volgende verkavelingsfase

- samenwerking met sociaal verhuurkantoor verbeteren/beter bekend maken

- kwaliteit eigen woningen verbeteren

Anders-validen

- uitbreiding sociale huisvesting met specifieke aandacht voor aangepaste woningen

3 grs herne knelpunten 1
3. GRS Herne - knelpunten (1)
 • aantasting van open ruimte
 • rol van landbouw in natuurontwikkeling/bedrijfsonzekerheid - afname landbouwbedrijven
 • zonevreemde woningen
 • tekort aan sociale en kleinere woningen
 • verstedelingsdruk Edingen
 • kerkhof Herfelingen
 • zonevreemde bedrijven
 • verkeersproblematiek
3 grs herne knelpunten 2
3. GRS Herne - knelpunten (2)
 • Site klooster Dominicanessen
 • Sites parochiale werken/kerkfabrieken
 • Containerpark + gemeentelijke loodsen
 • Sportinfrastructuur (BPA)
 • Bedrijventerrein
 • Fondatel-site
3 grs herne visie 4
3. GRS Herne - Visie (4)

- de gemeente bemiddelt in tot stand komen van beheersovereenkomsten tussen landbouw en natuur

- opmaak van Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (GRUP)

grs grups
GRS - GRUPS
 • RUP Dominicanessen
 • RUP Sociaal woonproject
 • RUP zonevreemde woningen
 • RUP lokaal bedrijventerrein
 • RUP industrie -> KMO
 • RUP Fondatel
 • RUP Centrumfuncties
 • RUM Rustoord/School
 • RUP parochiale terreinen
rup zonevreemde woningen
RUP Zonevreemde woningen
 • 10-tal woningen gelegen in kwetsbaar gebied
 • vervallen verkavelingen
 • problematiek vierkantshoeves
4 lokaal sociaal beleidsplan
4. Lokaal Sociaal beleidsplan

Bindend Sociaal objectief

5 woonbeleidsplan 1
5. Woonbeleidsplan (1)

Doelstelling

elke inwoner dient te beschikken over een aangepaste woning van goed kwaliteit tegen een betaalbare prijs in een aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Acties

De nodige initiatieven ontwikkelen voor het verbeteren van de kwaliteit van het woonpatrimonium en een betaalbaar woonpatrimonium ontwikkelen door een algemene taakstelling voor bijkomende sociale huisvesting

De gemeente zal zoeken naar het blijvend mogelijk maken van voldoende diensten zodat langer thuiswonen mogelijk is.

5 woonbeleidsplan 2
5. Woonbeleidsplan (2)
 • Uitbouwen van de kwaliteitsvolle dienstverlening in verband met wonen/seniorenbeleid
 • Verbetering van de kwaliteit van het woonpatrimonium
 • Ondersteuning en uitbouw van duurzaam wonen in de gemeente
 • Betaalbaar wonen als prioriteit
5 woonbeleidsplan 3
5. Woonbeleidsplan (3)
 • Ruimtelijk doordacht grond-, woon- en pandenbeleid
conclusie
Conclusie

Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil?

(Ja)