geen zorgen om zorgwerkers wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geen zorgen om zorgwerkers Wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geen zorgen om zorgwerkers Wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 101

Geen zorgen om zorgwerkers Wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken? - PowerPoint PPT Presentation


  • 216 Views
  • Uploaded on

Geen zorgen om zorgwerkers Wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken?. Zorgsymposium Aalst 10 september 2009. Inhoud en aanpak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Geen zorgen om zorgwerkers Wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken?' - Olivia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
geen zorgen om zorgwerkers wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken

Geen zorgen om zorgwerkersWel zorgen om wie er zich zorgen om maaktof er profijt uit wil trekken?

Zorgsymposium Aalst10 september 2009

inhoud en aanpak
Inhoud en aanpak

Langs 40 beelden visueel een (in)zicht geven op vraag en aanbod van zorgwerkers, met accent op het aanbod en de factoren die dit aanbod bepalen zoals - de tewerkstellingsevolutie de laatste 10 jaar - de leeftijdsverdeling per leeftijdsjaar - de doorgroeireserve - de deeltijdreserve - de reserve van de overkwalificatie - de reserve in de demografie en de jeugd - de reserve in de werkloosheid - de gouden reserve van de migratie - de reserve door het niet verlaten van de job - en wat met het 'tekort' aan verpleegkundigen?Tot besluit

slide3

Het beeld moet de gedachte wekken, het inzicht geven in een fractie van een seconde, zoals een plaatje in een stripverhaal, 40 minuten voor een kleine honderd beelden

slide4

Aandeel in de tewerkstelling en aangroei van de tewerkstelling voor - Gezondheidszorg, - Maatschappelijke dienstverlening mét en - Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting

slide6
De (Non-Profit) tewerkstelling in België is zaak van werknemers en in mindere mate van vrije beroepen (8,6%)
slide8
Loontrekkend: Tertiaire en quartaire sector zijn de groeisectoren 1998- 2008, de secundaire levert 1,5% in
in quartaire sector groeit de welzijns en gezondheidszorg op10 jaar met 62 2 tot 533 964 werknemers
In quartaire sector groeit de Welzijns- en Gezondheidszorg op10 jaar met 62,2% tot 533.964 werknemers
slide10
Lokale en Provinciale besturen (RSZ-PPO) groeien, maar zien ook werknemers vertrekken naar de ‘private’ Non-Profit
grotere expansie in de welzijnszorg maatschappelijke dienstverlening dan in gezondheidszorg
Grotere expansie in de Welzijnszorg (Maatschappelijke Dienstverlening) dan in Gezondheidszorg
slide12

UitbreidingsvraagDe evolutie van de tewerkstelling (de laatste 10 jaar) is de belangrijkste indicator voor de inschatting van de toekomstige vraag, dwz de uitbreidingsvraag. Noor: voortgaande op de nieuwe NACE-rev2 code van 2008 werden de aantallen van de 1000 Nace-codes van 1997-2007 omgezet naar de nieuwe code zodat er een quasi-continuiteit van deevolutie werd gecreerd.

ziekenhuizen ondanks beddenstop zijn goed voor 45 836 nieuwe arbeidsplaatsen op 10 jaar tijd
Ziekenhuizen, ondanks 'beddenstop', zijn goed voor 45.836 nieuwe arbeidsplaatsen op 10 jaar tijd
in de maatschappelijke dienstverlening zijn de diensten zonder huisvesting het extreem expansief
In de Maatschappelijke Dienstverlening zijn de diensten 'zonder huisvesting' het extreem expansief
slide15
'Instellingen' voor Ouderen- en Gehandicaptenzorg breiden gestadig hun aanbod uit, minder voor Jeugdhulp
slide16
Diensten voor persoonsgerichte hulpverlening zijn grote groeiers, gedeeltelijk door 'statistische' herschikking
slide17
Aandeel commercialisering, dwz winstoogmerk en private toeeigening van winst in welzijns- en gezondheidszorg
slide18
Beperkte impact van 'commercialisering' in een sector die al verregaand 'geprivatiseerd' is, zonder winstoogmerk.
slide19
Leeftijdsverdeling Non-Profitsectoren in België (per leeftijdsjaar) en het Vlaamse gewest (categorieën van 5 jaar)
slide20
De leeftijdsstuctuur per leeftijdsjaar om de werknemers-aantallen op te volgen in de tijd. Vertrekpunt 1997
slide21
Iedereen 8 jaar doorschuiven van 1997 naar 2005, in de veronderstelling niemand in dienst of uit dienst, behalve 65+
slide22
Als daarop de werkelijke situatie 2005 uitzetten, dan ziet men waar er instroom was en waar er uitstroom geweest is
slide23
Als hetzelfde beeld opgemaakt wordt voor de andere loontrekkenden zie je vanaf 43 jaar enkel uitstroom
de zelfstandigen in welzijn en gezondheid artsen verpleegkundigen paramedici vasthoudend maar oud
De zelfstandigen in Welzijn en Gezondheid: artsen, verpleegkundigen, paramedici – vasthoudend maar oud
de non profit tewerkstelling in het vlaamse gewest 1998 2008 evoluties op 10 jaar tijd
De Non-Profit tewerkstelling in het Vlaamse gewest 1998-2008, evoluties op 10 jaar tijd
slide26
Actueler cijfers voor Vlaanderen met leeftijdscategorieën van 5 jaar: 1998+10 jaar -2008 Welzijn en Gezondheid
slide27
In een statische beeld een forse doorgroei en uitbreiding over alle leeftijden en 'n nieuwe piek tussen 25 en 35 jaar
slide28
Onderwijs waar uitstroom in begin carrière ook gecompen-seerd wordt door sterk verhoogde instroom 25-35 jaar
slide29
Statisch beeld aangroei onderwijspersoneel en de nieuwe piek 25-35 jarigen die de pensioenuitstroom compenseert
doorgroeireserve in de non profit volgens planningsmodel pro actief scenario
Doorgroeireserve in de non-Profitvolgens planningsmodelPro-actief scenario
slide31
De doorgroeireserve zorgt, bij gelijke instroom nog tot 2023 voor een aanzienlijke potentiële reserve in alle sectoren
18 9 is 55 in openbaar bestuur 9 1 in algemene diensten en 11 4 in sociale zekerheidsinstellingen
18,9% is 55+ in Openbaar Bestuur, 9,1% in Algemene Diensten en 11,4% in Sociale Zekerheidsinstellingen
slide34
Aandeel 45+ is 39,5% in ziekenhuizen, 9% 55plus. Huidige tewerkstellingspiek van 50 jarigen is 65 binnen 15 jaar.
slide36
De in- en uitstroom per leeftijdsjaar als % evolutie 2008 tav het beginaantal 1998+8jaar geprojecteerd op een as
slide37
Op een kortere tijdsperiode 2003-2005 kan de impact van de ADV eindeloopbaan goed geobserveerd worden
slide38
Bijkomend verlof is de enige maatregel die ouderen effectief langer doet werken – ADV in Non-Profit werkt
eindeloopbaansimulatie met 48 bijkomende verlofdagen dagen op 58 59 jaar en 72 dagen vanaf 60 jaar
Eindeloopbaansimulatie met 48 bijkomende verlofdagen dagen op 58/59 jaar en 72 dagen vanaf 60 jaar
slide40
De kost van 48 bijkomende verlofdagen is ¼ van de kost van een uittreder, de kost van 72 dagen is er 1/3 van
slide42
De deeltijdreserve – buffer om pieken en dalen op te vangen – instrument van personeelsbeleid + vrije keuze
ook in de private ziekenhuizen is deeltijd arbeid bij vrouwen uitgesproken 27 4 van potentieel
Ook in de private ziekenhuizen is deeltijd arbeid bij vrouwen uitgesproken (27,4% van potentieel)
slide45
Gezondheids- en Welzijnssectoren (RSZ) zorgen met 14,1% tewerkstelling voor 37% vh moeder- en vaderschapsverlof
tijd voor zorg een immer actueel onderzoek
Tijd voor Zorg een immer actueel onderzoek

In 2000 ging een 24h op 24h vergelijkend onderzoek door naar zorgtaken en zorgpersoneel in een representatieve steekproef van zorgafdelingen in ziekenhuizen, bejaardenhomes, thuiszorg en gehandicapteninstellingen. Het is vooralsnog het enige onderzoek dat een beeld geeft van de aard van de zorgtaken en de zorgberoepen die ze toebedelen.Men kan er van uitgaan dat de tijdsbesteding van zorgverleners aan zorg- en patiëntgerichte taken op 9 jaar tijd niet gevoelig gestegen is.De vraag naar een update van dit onderzoek na 10 jaar werd tot nu toe niet opgevolgd.

slide47
Aard zorgtaken roept om sterkere aflijning beroepsuitoe-fening bij Verpleging, Verzorgenden en Logistiek assistent
slide48
De reserve van de overkwalificatie in de zorg – Beroeps-profiel Verzorgenden en Logistiek Assistent toepassen?
slide50
Werkloosheid als reserve, aflossing of uitweg. Non-Profit biedt uitzicht aan oude en nieuwe werkzoekenden
tijdelijke deeltijdse en voltijdse overstap naar werkloosheid houdt werknemers langer aan het werk
Tijdelijke, deeltijdse en voltijdse overstap naar werkloosheid houdt werknemers langer aan het werk
deeltijdse loopbaanonderbreking en tijdskrediet een structurele ondersteuning voor de sector
Deeltijdse Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet, een structurele ondersteuning voor de sector
slide53
Als % op de totale werkloosheidsimpact in de non-Profit komt een duidelijker beeld naar voor van de statuten
werkloosheid in alle statuten in het vlaamse gewest op 100 van de werklozen per leeftijdsjaar 2008
Werkloosheid in alle statuten in het vlaamse gewest op 100% van de werklozen per leeftijdsjaar - 2008
slide57
UVW en deeltijds werkenden in Vlaanderen met behoud van werkloosheidsrecht wegens ontbreken voltijds werk
slide58
Arbeidsmobiliteit door gelijke verdiensten in enerzijds de Gezondheidszorg, anderzijds de Welzijnszorg
slide59
De aantrek van verpleegkundig personeel is naar de toekomst ook gewaarborgd door aantrekkelijke barema’s
slide60
In de Welzijnszorg is de loonspanning voor alle beroepscategorieën gelijk, het zijn evenwijdigen met eenzelfde 'carrièreperspectief.
slide61

Verzorgende in de Gezondheidszorg verdient op 30 jaar tijd 10% minder dan een collega in de Welzijnszorg - Deze situatie legt een rem op voldoende aantrek verzorgenden

slide62

Het barema Bachelor in de Welzijnszorg werd opgemaakt als as van het barema verpleegkundige A1 en daar werden alle andere barema's evenwijdig langs getrokken

slide64
Toekennen tweejaarlijkse verhogingen na 27 jaar anciënniteit verpleegkundige A1 kost 2,7% op de loonmassa van 43 jaar
slide65

Immigratie zal de komende decennia de vervanging van personeeleen groter draagvlak geven.Acceptatie van hoofddoek in onderwijs en werk binnen enkele jaren 'evidence based' ?

slide66
Wie denkt dat we het met de immigratie gehad hebben vergist zich, de immigratie komt pas goed op gang.
aangroei vreemdelingen migratie saldo vreemde lingen overgang wachtregister asiel in vlaams gewest
Aangroei vreemdelingen (migratie- + °saldo vreemde-lingen + overgang wachtregister asiel) in Vlaams gewest
werkzaamheidsgraad in het vlaams gewest naar statuut van afkomst 2007 enquete naar arbeidkrachten
Werkzaamheidsgraad in het Vlaams gewest naar statuut van afkomst – 2007 – Enquete naar arbeidkrachten
op de bevolking van de diverse groepen naar geslacht en naar afkomst bij de 15 64 jarigen eak 2007
% op de bevolking van de diverse groepen naar geslacht en naar afkomst bij de 15-64-jarigen (EAK-2007)
de gouden reserve bij de niet actieve belgen en vreemdelingen in het vlaamse gewest eak 2007
De Gouden Reserve bij de niet-actieve Belgen en vreemdelingen in het Vlaamse gewest (EAK – 2007)
non profit is een witte sector niet alleen van werk en woede gemiddeld 1 allochtonen tewerkgesteld
Non-Profit is een 'witte' sector, niet alleen van werk en woede - Gemiddeld 1% allochtonen tewerkgesteld
slide73
Is en zal de instroom van verpleegstudenten voldoende zijn om de vraag te voldoen? Ja, als de zusterstrijd stopt.
slide74
In % op de referentiebevolking van 18 jaar heeft de ‘A1’ en ‘A2’ verpleegopleiding een absolute piek bereikt in 08/09
en wat als de instroom van 2006 2007 doorgetrokken wordt in een laag scenario 80 en hoog instroom
En wat als de instroom van 2006/2007 doorgetrokken wordt in een laag scenario (80%) en hoog (= instroom) ?
planningsmodel verpleegkunde en vroedkunde
Planningsmodel verpleegkunde en vroedkunde
  • “Ingeval van lage aanbodscenario’s zijn er amper genoeg verpleegkundigen, hoge aanbodscenario’s zouden de instroom op een niveau tillen dat het dubbele is van de instroom die nodig is.Daarenboven werd voor de vraagzijde een eerder hoog scenario gehanteerd.Wij hanteren hoge vraagscenario’s om niet het gevaar te lopen dat men de instroom zou gaan beperken, want het handhaven van de instroom op een hoog niveau is nodig” aldus Prof. Jozef Pacolet in 2006
aantrek zorggerichte richtingen secundair en verpleegkunde in op 17 jar sec en 18 jarigen verpl
Aantrek zorggerichte richtingen secundair en verpleegkunde in % op 17 jar. (sec.) en 18 jarigen (verpl.)
de vdab is een sterk merk voor kwalificerende vorming en opleidingen in de non profit sector 2008
De VDAB is een sterk merk voor kwalificerende vorming en opleidingen in de Non-Profit-sector - 2008
slide82
UVW en deeltijds werkenden in Vlaanderen met behoud van werkloosheidsrecht wegens ontbreken voltijds werk
slide83

De afbouw van het Betaald Educatief verlof is een van de grote hiaten in het Belgische sociaal model - vooral voor werknemers in langer lopende opleidingen

de vlaamse overheidsinvesteringen in volwassenenopleiding gezondheids en welzijnsberoepen
De Vlaamse overheidsinvesteringen in volwassenenopleidingGezondheids- en Welzijnsberoepen
de eeuwig durende erkenningsstop van het reguliere volwassenonderwijs doet de non profit de das om
De eeuwig durende erkenningsstop van het reguliere Volwassenonderwijs doet de Non-Profit de das om.
slide86
In het hoger volwassenenonderwijs is de Non-Profit quasi afwezig - is de (commerciële) en dure privé hier aan zet?
slide87
Aandeel werkenden in Non-Profitopleidingen van de VDAB bedraagt 0,05% - opleidingen werknemers/werkg. samen
slide88
Het is ooit anders geweest: evolutie aantal werknemers uit Non-Profit in de werknemersopleidingen VDAB 1996-2007
slide89
Aandeel werkzoekenden in Non-Profitopleidingen VDAB bedraagt 7,0% terwijl aandeel in tewerkstelling 20% is
slide90

Het aandeel van de Non-Profit in het totaal aantal opleidingsuren VDAB bedraagt 24,9%, vooral door de langdurende opleidingen verzorgden en verpleegkunde

slide91

En hoe staat België op de Europese ladder van aantal verpleegkundigen met 15 verpleegkundigen per 1000 inwoners - Tot voor kort sprak het OESO over 7 op 1000 in België;

slide92
De OESO heeft z’n cijfers voor België geupdated in het Health rapport 2009 van juni: 155.488 actieve verpleegkundigen in Belgium.
slide93
De verpleegkundigen zouden ondanks verhoogde instroom zeer vlug het beroep verlaten - Een van de vele onuitroeibare stadslegendes
op 100 verpleegkundigen zijn er na een jaar nog 91 in dienst slecht 1 op 100 verlaat het beroep
Op 100 verpleegkundigen zijn er na een jaar nog 91 in dienst, slecht 1 op 100 verlaat het beroep.

Europees onderzoek Nurses Early Exit Study - 2006 waaruit de verpleegster te voorschijn komt als zeer beroepsgetrouw

slide95

Aan het NEXT onderzoek namen een 15-tal landen deel - De bevraging gebeurde in het begin van het onderzoek, bij het verlaten van het werk en 12 maanden na het verlaten en na 12 maanden voor wie bleef werken.

en het tekort aan verpleegkundigen
En het tekort aan verpleegkundigen?

Wel, daar hebben we niet over gehad. Er is een dynamiek op de arbeidsmarkt van verpleegkundigen waarbij het 'tekort' een manier is om werknemers en instellingen in concurrentie met elkaar te stellen. Het is een instrument van HRM, van (over)kwalificatie-management, van verwerving van individuele of groepsvoordelen en ook wel van specifieke en niet altijd goed verdeelde of beschikbare kwalificaties.Een auto, een abonnement op telenet of een bongobon - à rato van160€ per maand, dat is de manier waarop Jan Portaels Verpleegkundigen wil aantrekken. En krijgen de andere personeelsleden ook zo'n budget, en waarom geen betere dynamiek met Brusselse verpleegscholen?

slide97

Het verloop in een voorziening is een waardemeter voor 'stabiliteit' en zekerheid - Het geeft aan hoe dikwijls een voorziening naar de 'markt' moet gaan voor personeel - Uit de sociale balans 2007 putten we de in- en uitschrijvingen in het personeelsregister in 107 ziekenhuizen in België

slide98
Het belang van de uitzendbureaus voor een sector is een temperatuurmeter voor dwingend tekort -ook in Non-Profit?
tot besluit
Tot Besluit

België en daarom ook Vlaanderen is uniek wat de Welzijns- en Gezondheidszorg betreft van z'n inwoners en het menselijk potentieel dat hiervoor ingezet wordt. Het is georganiseerde solidariteit waar de markt, commercialisering, differentiëreng van verdiensten en deregulering maar in minieme mate impact op gehad heeft. Hierin spelen mee: - De mutualiteiten als grote bewakers van de niet- commerciële 'privatisering' - De vakbonden als dynamische factor in het tot stand brengen en behouden van goede verdiensten, aandacht voor einde loopbaan en combinatie werk en gezin.

slide100
- Het onderwijs in Vlaanderen als zeer flexibel gegeven dat een volledige doorstroom met vele brugjes aanbiedt in het geheel van beroepsopleidingen die de Non-Profitsectoren nodig heeft. Zowel voor verpleegkunde, verzorgenden als logistieke assistentie bestaan er unieke trajecten die ten allen tijde het nodige personeel kunnen toeleveren.

En laat ons enkel zorgen maken wie deze fundamenten wil aantasten en openbreken voor het winstoogmerk omdat de internationale markt zijn oog heeft laten vallen op Gezondheid en Welzijn, na de energie, de post en het openbaar vervoer en andere publieke diensten.

slide101
En ook wie roept om meer efficiëntie en effectiviteit van de publieke dienstverlening moeten hun kaarten duidelijk(er) op tafel leggen: zijn zij protagonisten van de markt en winst of van een doelgerichte en spaarzame overheid die welzijn en gezondheid kwalitatief aan de beste voorwaarden en zonder winstoogmerk aanbiedt aan haar bevolking?

Jan Hertogen, Aalst, 10 september 2009