lofav r kollektiv hjemforsikring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LOfavør Kollektiv hjemforsikring PowerPoint Presentation
Download Presentation
LOfavør Kollektiv hjemforsikring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

LOfavør Kollektiv hjemforsikring - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Innboforsikring inkludert i medlemskapet. Om forsikringen. Den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum Kun kr. 3 000,- i egenandel Dersom flere i husstanden har forsikringen, betaler dere ingen egenandel Forsikringen eies av forbundene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LOfavør Kollektiv hjemforsikring


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lofav r kollektiv hjemforsikring
LOfavør Kollektiv hjemforsikring

Innboforsikring inkludert i medlemskapet

om forsikringen
Om forsikringen
 • Den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum
 • Kun kr. 3 000,- i egenandel
 • Dersom flere i husstanden har forsikringen, betaler dere ingen egenandel
 • Forsikringen eies av forbundene
 • Forsikringen leveres av SpareBank 1
hvem forsikringen gjelder for
Hvem forsikringen gjelder for
 • Medlemmet
 • Medlemmets ektefelle/ samboer/ registrerte partner
 • Barn som tilhører medlemmets husstand
 • Barn som bor borte pga. utdanning/ førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret
 • Egne barn inntil 20 år som ikke bor hos medlemmet
 • Andre medlemmer av den faste husstanden med felles adresse med medlemmet i Folkeregisteret

* Bokollektiv og lignende regnes ikke som en husstand

hvor forsikringen gjelder
Hvor forsikringen gjelder
 • På medlemmets faste bosted i Norden
 • I annen bolig som bebos av medlemmet innen Norden
 • Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet
 • På nytt bosted etter flytting

* Forsikringen gjelder ikke fritidsbolig

hva forsikringen omfatter
Hva forsikringen omfatter

Innbo- og løsøreforsikring

 • Dekker alt innbo og løsøre i hjemmet ditt
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Ingen øvre forsikringssum
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000,-
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring
hva forsikringen omfatter1
Hva forsikringen omfatter

Sykkelforsikring

 • Dekker tyveri av sykkel inntil kr. 25 000,-
 • Dekker tyveri av tilhenger til sykkel med inntil kr. 25 000,-
 • Hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister, er egenandelen

kun 1 500,-

hva forsikringen omfatter2
Hva forsikringen omfatter

Uhellsforsikring

Dekker kaskoskader (ting som velter, faller ned og lignende)

hva forsikringen omfatter3
Hva forsikringen omfatter

Tyveriforsikring

 • Tyveri fra privatboligs uteareal med inntil kr. 25 000,- per gjenstand
 • Tyveri av barnevogn, tilhenger
 • Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass med

inntil kr. 25 000,-

 • Tyveri fra motorkjøretøy, fritidsbåt og påmontert låsbar bagasjeboks med inntil kr. 25 000,-
 • Napping av eller fra veske som sikrede bærer på seg erstattes med

inntil kr. 25 000,-

hva forsikringen omfatter4
Hva forsikringen omfatter

Rettshjelp- og ansvarsforsikring

 • Forsikringen omfatter rettshjelp og ansvar du kan komme opp i som privatperson
 • Sjekk med selskapet om den konkrete sak er erstatningsmessig
hva forsikringen omfatter5
Hva forsikringen omfatter

Flytteforsikring – dersom du flytter selv

 • Gjelder flytting innenfor Norden
 • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader under transport
 • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader ved ut- og inn bæring mellom bolig og bil
 • Tyveri med inntil kr. 100 000,-
 • For enkeltgjenstander eller samlinger er erstatningen begrenset til kr. 100 000,-
foreldelse
Foreldelse
 • Skaden fastsettes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/ gjenanskaffelse til samme eller vesentlig samme stand som rett før skaden inntraff, ut ifra prisene på skadedagen.
 • Gjenanskaffelsesprisen kan ikke være høyere enn det selskapet må betale for gjenstanden.
 • Fradrag i gjenanskaffelsesprisen vurderes på bakgrunn av alder, slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet (verdiforringelse)
 • Er verdiforringelsen mindre enn 1/3 av gjenanskaffelsesprisen, gjøres det ikke fradrag.
husk hva du har
Husk hva du har
 • LOfavør Kollektiv er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum. Det betyr at du kan få erstatning for alle tingene dine, så lenge du husker dem.
 • Et godt tips er å ta bilder rundt i hjemmet ditt, da er det lettere å huske hva du har. Bildene oppbevarer du et sted utenfor hjemmet.
 • LOfavør tilbyr en løsning der du enkelt og trygt kan lagre bildene dine digitalt.Da har du oversikt over det du eier. Se lofavør.no