Kollektiv olycksfallsf rs kring
Download
1 / 13

Kollektiv olycksfallsförsäkring - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Kollektiv olycksfallsförsäkring. Bostadsrättsföreningens – styrelse och vice värd. Kollektiv olycksfallsförsäkring. Medicinsk invaliditet 800 000 kr/1 600 000 kr Ekonomisk invaliditet 1 600 000 kr Ärr enligt tabell

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kollektiv olycksfallsförsäkring' - saber


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kollektiv olycksfallsf rs kring

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Bostadsrättsföreningens – styrelse och vice värd


Kollektiv olycksfallsf rs kring1
Kollektiv olycksfallsförsäkring

 • Medicinsk invaliditet 800 000 kr/1 600 000 kr

 • Ekonomisk invaliditet 1 600 000 kr

 • Ärr enligt tabell

 • Läke-, tandskade- och resekostnader nödvändiga, skäliga kostnader

 • Merkostnader:

  - under akut läkningstid 120 000 kr

  - för personliga tillhörigheter 25 000 kr

 • Hjälpmedel 80 000 kr

 • Sveda och värk enligt tabell

 • Lyte och men enligt tabell

 • Dödsfallsersättning 50 000 kr

 • Krisförsäkring 10 behandlingstillfällen hos leg psykolog


Kollektiv olycksfall f rs kringsbelopp
Kollektiv olycksfall Försäkringsbelopp

Försäkringsbelopp vid medicinsk invaliditet

 • 800 000 kr / 1 600 000 kr

  Invaliditetsgrad upp till 50% beräknas på 800 000 kr.

  Invaliditetsgrad 50% - 100% beräknas på 1 600 000 kr.

  Försäkringsbelopp vid ekonomisk invaliditet,

  arbetsförmåga nedsatt med minst 50 %

 • 1 600 000 kr

  Från det år den försäkrade fyller 46 år nedsätts invaliditetsbeloppen med 5%-enheter per år till lägst 200 000 kr.


Invaliditetsbegreppet

Medicinsk invaliditet

En bestående nedsättning

av den försäkrades fysiska

eller psykiska funktions-

förmåga.

Ekonomisk invaliditet

En bestående nedsättning

av den försäkrades

arbetsförmåga med minst 50%

Invaliditetsbegreppet


Rrers ttning
Ärrersättning

 • Ärr eller annan utseendemässig förändring.

 • Ersättning lämnas om olycksfallsskadan krävt läkarbehandling.

 • Bedömning sker tidigast 1 år efter skadan.

 • Särskilt tabellverk för bedömning av ärr.


L ke tandskade och resekostnader
Läke-, tandskade- och resekostnader

 • Kostnader för läkarbehandling och tandvård i längst 5 år efter skadan.

 • Resor till och från vård och behandling vid olycksfall.

 • Nödvändiga och skäliga kostnader.


Merkostnader
Merkostnader

 • Vid skada som krävt läkarbehandling kan ersättning lämnas för merkostnader under akut läkningstid samt för personliga tillhörigheter t ex skadade kläder och glasögon.

  Högsta ersättningsbelopp

  - akut läkningstid intill 120 000 kr

  - personliga tillhörigheter intill 25 000 kr


Hj lpmedelskostnader
Hjälpmedelskostnader

 • Om funktionsförmågan kvarstår efter den akuta behandlingstiden kan ersättning lämnas för kostnader för hjälpmedel.

 • Hjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga för att lindra ett fastställt invaliditetstillstånd.

  Högsta ersättningsbelopp

 • Intill 80 000 kr


Sveda och v rk
Sveda och värk

 • Skadan ska ha medfört sjukskrivning till minst 25% under mer än 30 dagar under skadans akuta behandlings- och läkningstid.

 • Ersättning lämnas enligt tabell fastställd av Trygg-Hansa.


Extra ers ttning vid invaliditet lyte och men
Extra ersättning vid invaliditet - Lyte och men

Lyte = kroppsfel som kan sägas vanställa den skadade och kan direkt iakttagas av utomstående t ex ärr, förlust av tänder.

Men = bestående nedsättning av kroppsfunktionen t ex förlust av lukt eller smak, nedsättning av hörsel

 • Ersättning beräknas utifrån den medicinska invaliditetsgraden enligt tabell fastställd av Trygg-Hansa.


Ers ttning vid d dsfall p grund av olycksfall
Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall

 • Dödsfall p g a olycksfall om försäkrad avlider inom 3 år från olycksfallsskadan.

 • Dödsfallsbelopp 50 000 kr


Krisf rs kring
Krisförsäkring

 • Skälig kostnad för behandling och resekostnader avseende korttidsterapi.

 • Begränsad ersättning till 10 behandlingstillfällen hos leg.psykolog.

 • Orsak:

  • ersättningsbar olycksfallsskada

  • nära anhörigs död

  • överfall, rån eller våldtäkt som polisanmälts


Argument
Argument

 • Enkelt och prisvärt

 • Alla omfattas (inga personuppgifter registreras)

 • Ingen självrisk

 • Skadehantering via telefon


ad