Charcot marietooth a jin heredit rn neuropatie
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 370 Views
 • Uploaded on

Charcot MarieTooth a jiné hereditární neuropatie. Radim Mazanec & Pavel Seeman. Co je C-M-T ?. frekventní hereditární neuropatie nejedná se o jeden typ neuropatie termín zastřešuje různé typy neuropatií /dle typu dědičnosti, elektrofyziologických nálezů, molekulárně genetických a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - huey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Co je c m t
Co je C-M-T ?

 • frekventní hereditární neuropatie

 • nejedná se o jeden typ neuropatie

 • termín zastřešuje různé typy neuropatií

  /dle typu dědičnosti, elektrofyziologických

  nálezů, molekulárně genetických a

  bioptických nálezů/


Esenci ln geny pro myelin
Esenciální geny pro myelin

 • PMP 22 - peripheral myelin protein

 • MPZ - myelin protein zero Po

 • Cx 32 - connexin-32


Klinick obraz c m t
Klinický obraz C-M-T

prevalence 1 : 2 500

 • manifestace 1-2 dekáda

 • distální atrofie a svalová slabost na DK

 • poruchy čití na DK

 • vyhaslé reflexy na DK

 • pes cavus častější než skoliosa

 • velká variabilita kliniky i v jedné rodině


Ad c m t 1a
AD C-M-T 1A

 • dříve hypertrofická forma / onion bulb/

  subtypy

 • duplikace 17p11.2-p12 pro PMP 22

  - 70% CMT 1

 • bodové mutace v PMP22 genu mají velkou

  variabilitu fenotypu

 • de novo vzniklé mutace-hlavně paternální


Ad cmt 1b
AD CMT 1B

 • mutace MPZ genu 1q22-1q23 / Nelis 1996/

 • 10% všech CMT 1

 • fenotyp středně těžké až těžké neuropatie


Ad cmt 2
AD CMT 2

 • geneticky heterogenní skupina

 • dříve neurální forma - hlavně axonopatie

 • normální nebo jen lehce zpomalené rychlosti vedení

 • začátek až ve 3 dekádě, rychlejší progrese

 • intra i interfamiliální rozdíly


X v zan dominantn cmt
X vázaná dominantní CMT

 • představuje asi 10% dominantních CMT

 • neexistuje přenos mezi muži

 • klinický a EMG fenotyp mezi CMT 1 a 2

 • težší fenotyp u mužů než žen

 • začátek před 20 rokem a těžší než CMT 1

 • MNCV mezi 25 až 40 m/s

 • connexin-gap junctions-rychlý transport iontů a malých molekul


Hnpp tomakul zn neuropatie
HNPP-tomakulózní neuropatie

 • delece 17p11.2-nestejný crossing over

 • dominantní dědičnost

 • rekurující nebolestivé senzorické a/nebo

  motorické mononeuropatie po zátěži

 • pomalu progredující polyneuropatie

 • CV difuzně zpomalené i mimo úžiny

 • úžiny s výrazným zpomalením CV a poklesem amplitudy CMAP


Elektrodiagnostika cmt
Elektrodiagnostika CMT

 • verifikace neuropatie

 • stanovení typu CMT /demyel. x axonopatie/

 • stanovení tíže neuropatie /prognoza/

 • odhalení asymptomatických forem v rodině


Elektrodiagnostika cmt 1
Elektrodiagnostika CMT 1

 • prioritní jsou konduktivní studie

 • MCV n.medianus na předloktí do 38 m/s

 • MCV je normální do 6 měsíců života

 • zpomalování MCV do 5 let a pak již po celý život zůstává MCV stejná

 • není těsná korelace mezi MCV a fenotypem

 • progrese fenotypu je daná sek.axonopatií


Elektrodiagnostika cmt 11
Elektrodiagnostika CMT 1

 • pokles amplitudy CMAP lépe odpovídá progresi klinického deficitu

 • progrese postupuje proximálně

 • výrazná variabilita MCV n.medianus mezi jednotlivými členy rodiny /11-34 m/s/

 • EMG je bez denervací/fibs,PSW/ dokud nedojde k axonální degeneraci

 • četnost denervací koreluje s tíží fenotypu


Elektrodiagnostika cmt 2
Elektrodiagnostika CMT 2

 • primární je degenerace senzitivních i motorických axonů- prioritní jehlová EMG

 • MCV i SCV lehce zpomalené nebo norm.

 • MCV n.medianus na předloktí nad 40 m/s

 • amplituda CMAP klesá až v pokročilém st.

 • amplituda SNAP lépe koreluje s fenotypem

 • MCV a SCV nemá smysl u asympt.forem


Elektrodiagnostika cmt 21
Elektrodiagnostika CMT 2

 • jehlová EMG je významnější

 • řídké fibrilace a PSW

 • polyfasické MUAP jako obraz rychlé kolaterální reinervace

 • změny hlavně v distálních svalech

 • pokročilá stadia mají změny i proximálně, ale zůstávají akcentované distálně


Elektrodiagnostika cmt1
Elektrodiagnostika CMT

 • MCV n.medianus pod 38 m/s v 50 % sporadických forem a v 70% u dominantního přenosu hledáme duplikaci

 • jestli chybí testujeme P0 a PMP22 mutace

 • MCV mezi 30 a 40 m/s v rodinách bez paternálho přenosu testujeme connexin 32

 • HNPP testujeme deleci 17p11.2

 • jestli chybí pak hledáme bodovou mutaci PMP 22


Elektrodiagnostika cmt2
Elektrodiagnostika CMT

 • nejtěžší je diagnostika izolovaných případů u kterých předpokládáme de novo dominantní mutace

 • mají význam pro poradenství

 • u většiny CMT a jim příbuzných neuropatií vystačíme s molekulárně genetickou diagnostikou 3 genů/PMP 22, P0 a Cx 32 /