Download
kulturentrepren rskap n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulturentreprenörskap PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulturentreprenörskap

Kulturentreprenörskap

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Kulturentreprenörskap

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kulturentreprenörskap ESF Projekt

 2. Partners: • Studieförbundet Vuxenskolan:SV Förbundet SV NorrbottenSV Väst, Vänersborg - TrollhättanSV Stockholms län, HaningeSV Kalix • Vänersborgs och Kalix kommuner

 3. Samverkanspartners • Coompanion • Krenova, kultursamverkansprojekt från Norr- och Västerbotten • Almi • Filmpool Nord • Juthbacka kulturcentrum • After Eight, Jakobstad

 4. Mål • Bidra till att flera unga kan leva på sin kreativa förmåga • Utveckla ett nätbaserat och ett antal fysiska kulturcentra • Bidra till att flera unga kompletterar sin skolgång eller börjar studera • Bidra till nätverksbyggande nationellt och internationellt • Lyfta fram jämställdhet och tillgänglighet samt fokusera på resurssvaga grupper som t ex utlandsfödda • Lyfta fram entreprenörskapet och företagandet och erbjuda rådgivning, utbildning och handledning

 5. Målgrupp • Ungdomar med intresse för kultur och entreprenörskap, svenska och utlandsfödda ungdomar, som befinner sig mellan studier och arbete.

 6. Projektorganisation

 7. Kreativa projekt och partners Krenova Coompanion Juthbacka Kulturcentrum Musikcafé AfterEight FilmPool Nord

 8. Lokal organisation exempel: Lokal koordinatorExStudieförbundet Vuxenskolan Vänersborg-Trollhättan

 9. Lokal organisationKalix Lokal Koordinator

 10. Juthbacka Kulturcentrum • Grundat 2005. • Resultat av ett projekt. Idag självgående verksamhet. Stiftelse. • Projekt och näringsverksamhet • Rekrytering ofta från Novia Yrkeshögskola • Ca 200 kreatörer från regionen i nätverket • 2008 Kreativ AB

 11. Musikcafé After Eight • Ett resurscentrum och samlingsplats för ungdomar. Tre hus, café, hostell, verkstad • Startade 1987 (25 år) och utvecklas ständigt • ”Musiken bildat en skön bakgrund till vardagen” • ”Skyndat långsamt, kanske p g a resursbrist eller att saker bara måste få ta tid” • Idag 15 anställda, vissa gånger ännu fler

 12. After Eight • Namnet kommer från öppet tider i början Lunch Café Events Hostell After Eight Kulturmontörs utbildning Mångkulturellt Liljas Växthus Internationellt

 13. AE några fakta • 3 hus, nästan 200 kvm, renoverat själv • Torsdagar Culture Club, där bl.a. Thomas Di Leva, Veronica Maggio, Mikael Wiehe etc spelat. • Fredagar Info Café då alla bjuds på fika • Liljas Växthus. Ungdomsverkstäder, arbetspraktik i AE:s café, kök, media labetc • Hello! Uppsökande ungdomsarbete • Retro. Second Hand, service för företag, äldre etc

 14. KultEn – Kulturcentrum fysiskt och på nätet • Hur KultEn kommer att se ut vet vi när projektet fortskrider. I Kalix blir verksamheten främst vid Älvgården nära folkhögskolan. • Där kommer kreativa ungdomar att träffas i cafét och kring många andra verksamheter. • Nytta med nöje, utbildning, entreprenörskap, skapande, nätverksbyggande – även internationellt.