slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Entreprenørskap – for elevens og samfunnets fremtid # FUG2011 30. oktober, 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Entreprenørskap – for elevens og samfunnets fremtid # FUG2011 30. oktober, 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Entreprenørskap – for elevens og samfunnets fremtid # FUG2011 30. oktober, 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Entreprenørskap – for elevens og samfunnets fremtid # FUG2011 30. oktober, 2011 Johan H. Andresen @FerdCEO Presentasjon på: Ferd.no/Publikasjoner/Presentasjoner. Agenda. Ferd – mitt utgangspunkt Entreprenørskap – betyr det noe? I Skolen - Ungt Entreprenørskap

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Entreprenørskap – for elevens og samfunnets fremtid # FUG2011 30. oktober, 2011' - ruth-solomon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Entreprenørskap –

for elevens og samfunnets fremtid

#FUG2011

30. oktober, 2011

Johan H. Andresen @FerdCEO

Presentasjon på: Ferd.no/Publikasjoner/Presentasjoner

agenda
Agenda
 • Ferd – mitt utgangspunkt
 • Entreprenørskap – betyr det noe?
 • I Skolen - Ungt Entreprenørskap
 • Entreprenørskap på nye veier – også i skolen
  • Sosialt Entreprenørskap
slide3

Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag

Visjon

VISJON

Vi skal skape varige verdier

og sette tydelige spor

Instrumentelle

verdier

Emosjonelle

verdier

Kompetanse

Troverdighet

POSISJON

En eier og partner som går nye veier for å gjøre gode idéer til god butikk

Nettverk

Eventyrlyst

Kapital

Lagspill

Langsiktighet

FORRETNINGSIDÉ

Ferd skal satse på aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med et internasjonalt potensial samt finansielle investeringer, basert på kjernekompetanse innen finans,

forretningsutvikling og nettverk

slide4

Et privateid norsk industri- og finanskonsern

Ferd

Ferd

Sosiale

Entreprenører

Ferd

Capital

Ferd

Invest

Ferd

Alternative

Investeringer

Ferd

Eiendom

 • Elopak (96,6%)
 • Swix Sport (100%)
 • Aibel (49%/78%)
 • TeleComputing (95%)
 • Interwell (34%)
 • Mestergruppen (93%)
 • Ventureportefølje
 • Energy Ventures Fond I, II og III
 • Energy Ventures AS (25%)
 • Nordisk aksjeportefølje
 • Hedgefond
 • Utenlandske askjefond
 • Private Equity fond
 • Herkules Private Equity Fund I, II og III
 • Herkules Capital I AS (40%)
 • Special Investments
 • Norwegian Microfinance Initiative (NMI)
 • Eiendoms-utvikling
 • Eiendoms-investeringer
 • Eiendoms-forvaltning
 • Ungt Entreprenørskap
 • Forskerfabrikken
 • Gatemagasinet ASFALT
 • UNICUS
 • Forandringsfabrikken
 • Trivselsleder
 • Aball1
 • KjørForLivet
 • Pøbelprosjektet
ferd capital har en portef lje best ende av 9 venture og 6 buyout investeringer
Ferd Capital har en portefølje bestående av 9 venture og 6 ”buyout”-investeringer

ICT

Oil Service

Other industries

Industrial

6

entrepren rskap noen definisjoner
Entreprenørskap – noen definisjoner
 • ”Entreprenøren flytter økonomiske ressurser ut av et område med lav og over i et område med høyere avkastning” (Jean Baptiste Say, fr. økonom)
 • ”Kommersialisering av en idé og etablering av en økonomisk bærekraftig aktivitet eller forretning” (BI)
 • ”Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet” (Regjeringens handlingsplan for Entreprenørskap i Utdanningen 2009-2014)
 • ”Å skape varige verdier ved eget initiativ” (JHA)
hvorfor er entrepren rskap viktig
Hvorfor er entreprenørskap viktig ?
 • Velferdsstaten forutsetter verdiskapning - som gir arbeid, skatter og avgifter
 • Verdiskapning forutsetter vekst og produktivitet på grunn av global konkurranse og færre arbeidende ift. ikke arbeidende
 • Vekst og produktivitet forutsetter entreprenørskap, dvs., at vi gjør noe nytt og/eller bedre enn før
  • basert på læring, kreativitet, kunnskap satt ut i livet, risikovilje, personlig initiativ, handlekraft, og hardt arbeid
 • Ergo:

Velferdsstaten forutsetter entreprenørskap

slide9

Partnere for entreprenørskap i utdanningen

Education

UE Norge

Private

Public

Start up

slide10

UngtEntreprenørskap

 • 17 fylkesorganisasjoner
 • 20 ulike programmer
 • 344 kommuner
 • 1231 skoler
 • 4862 lærere
 • 15882 frivillige
 • 151439 elever

Tallene gjelder skoleåret 2010/2011

slide12

Vårt Lokalsamfunn

 • Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker deres hverdag. Det styrker også deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å styrke sitt eget lokalmiljø.
 • Programmet er rettet mot 4.–5. trinn.

Barn lærer skatt – om skatt og gull og sånt

slide13

Se mulighetene!

Hva er en entreprenør?

På hvilken måte er entreprenørskap en forutsetning for all verdiskaping? Dette er blant spørsmålene Se mulighetene! belyser.

Programmet brukes som oppstart til arbeid med sosialt entreprenørskap. Elevene finner sosiale utfordringer i sitt nærmiljø – og gjør noe med dem!

Programmet er rettet mot ungdomstrinnet og gjennomføres av en ekstern veileder fra det lokale arbeidslivet.

entrepren rskap i skolen viktig ogs for
Entreprenørskap i skolen – viktig også for

Skoleledelse og eiere

Lederskap og posisjonering

Lærere

Nå frem til elevene, egen læring og feiring

elevene og studentene
Elevene og studentene
 • De svarer : ”Jeg lærer så mye...!”
 • Oppdager:
  • seg selv, med styrker og svakheter
  • hva ansvar betyr og føles i et miljø hvor det er lov å feile- og feire!
  • verdien av samarbeid, effekten av å lytte, hvordan det er å lede og bli ledet
  • hva som skal til for å gjøre en ide til virkelighet
  • verdien av blant annet matematikk, språk, strategi, design, presentasjonsteknikk, teknologi – i praksis!
 • Elevene har begynt å kreve entreprenørskap .…
slide18

Effekt av entreprenørskap i utdanningen i Norge og Sverige på etableringsraten

Etableringsrate blant elever som har deltatt i UE’s Ungdomsbedrifter :

Elever fra 1990 til 2003

Undersøkelsen er gjort to ganger i Norge, og 3 ganger i Sverige

Konklusjonene er entydige:

Entreprenøraktiviteten blant elever som har deltatt i Bedriftsprogrammet er dobbelt så høy som i resten av befolkningen…

Den gjennomsnittlige etableringsraten blant ikke-deltagere er 7,0 %

1 av 3 faller fra i videreg ende skole
1 av 3 faller fra i videregående skole
 • - Dette er ”opprinnelsen” til deler av de 650.000 som står utenfor arbeidslivet
 • Og den raskest økende andelen av de uføretrygdede
 • Slaget står i grunnskolen

Kilde: Bortvalg og kompetanse, NifuStep, rapport 13/2008

entrepren rskap kan bidra til redusere frafall
Entreprenørskap kan bidra til å redusere frafall

Øket motivasjon & Redusert skulk ¤

Høyere selvinnsikt ved valg og søk til vg studielinjer

Økt etableringsrate*

Avkastning: 15-23 x pengene !

Ved å holde en elev i skolen, ute av NAV køen, på vei til videre utdannelse eller til arbeid

¤ ”Company Program as mean to reduce

unauthorized absence”

- Authors: Johansen and Schanke, 2009

* ”Promoting the entrepreneurs of tomorrow:

entrepreneurshipeducation and start-up intentions among schoolchildren”

- Authors Johansen and Clausen

hva ser ferd etter n r vi rekrutterer
Hva ser Ferd etter når vi rekrutterer?
 • Holdninger
  • Verdier - personlige og Ferds
  • Deler visjonen
  • Liker ansvar og utfordringer
  • Forstår egne styrker og svakheter
  • Liker å se andre lykkes
  • Risiko – forståelse og villighet
  • Handlekraft
  • Sans for humor og selvironi
 • Kompetanse & Evner
  • Evnen til å forstå komplekse forhold raskt
  • Evnen til å ta beslutninger som skaper verdier
markedet arbeidsgiverne
Markedet/arbeidsgiverne
 • Veldig verdifullt for en bedrift at elevene i skolen får:
  • faglig kunnskap, kombinert med,
  • forståelse av elementære virkemidler for å kunne skape verdier
  • oppdage seg selv gjennom å få se nye muligheter
  • Og det er dette entreprenørskap i skolen gjør i dag – for de som er så heldige å få tilbudet… .
markedet arbeidsgiverne1
Markedet/arbeidsgiverne
 • Fremtiden
  • Bedriftene vet mindre om fremtiden enn noen gang
  • Selv forventende forandringer skjer hurtigere og oftere
  • Det er en overflod av informasjon
  • Morgendagens arbeidsplasser er ikke skapt enda
 • Det aller viktigste for næringslivet:
  • Elever som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv – og bruker dem, til å gjøre en forskjell
  • Og det er dette entreprenørskap i skolen må ha som mål å gjøre i fremtiden, dvs. skape den entreprenørielle arbeider
sosiale entrepren rer hvem er de
Sosiale Entreprenører – Hvem er de?

Personer med innovative løsninger på samfunnets mest presserende sosiale problemer

Forretningsmessige metoder for en ”double bottom line”

En sosial bunnlinje for å hjelpe folk til hjelpe seg selv

En økonomisk bunnlinje for å kunne hjelpe flest mulig, fortest mulig og for å gjøre sin organisasjon levedyktig over tid.

Ønsker å endre oppfatninger og dermed hele systemer

24

sosiale entrepren rer grunnla organisasjoner vi i dag tar for gitt
Sosiale Entreprenører grunnla organisasjoner vi i dag tar for gitt….
 • Gustave Moynier & Henri Dunant
 • Robert Baden-Powell
 • Eglantyne Jebb & Dorothy Buxton
 • Peter Benenson
 • Gisle Johnson
 • Fredrikke Marie Qvam
nyere norske sosiale entrepren rer noen eksempler
Nyere Norske Sosiale Entreprenører: - noen eksempler

Natteravnene: Dag Halgard og Gudmund Johnsen, v/Oslo Politiet

=Oslo: Vibeke Omberg

ER–bedrift: Lise Aasmundstad og Wenche Wærner

Gatejuristen: Cathrine Moksness v/Kirkens Bymisjon og Fransiscushjelpen

Right to Play: Johann Olav Koss

Fretex Frelsesarmeen

Mother Courage: Bitten Schei

Forskerfabrikken Hanne Finstad

Ungt Entreprenørskap: Flere dept. og organisasjoner

NMI: Ferd & Norfund

26

hvorfor velger vi sosiale entrepren rer
Hvorfor velger vi Sosiale Entreprenører?

Ferd ivaretar sine viktigste oppgaver i samfunnet gjennom den forretningsmessige virksomheten

En ytterligere mulighet for Ferd til å nærme seg sin visjon og etterleve sine verdier

Tjener som eksemplets makt: ”Slike verdivalg tar vi”

Ferds menneskelige ressurser og kompetanse er spesielt virkningsfulle for Sosiale Entreprenører, og vi kan derfor ha større ”impact” enn andre investorer - additionality.

Mine etterfølgere vil med dette kunne se nye muligheter med, og effekter av, sitt eierskap

27

kriterier for valg av engasjement
Kriterier for valg av engasjement

En Sosial Entreprenør/team ”iht Ferds verdier”

Fokus på barn & unge, utdanning og ”muligjøring”

Kan virkelig gjøre en forskjell

Kan skaléres og gjerne eksporteres

Resultatene/besparelsene er/kan bli målbare

Ferd kan bidra med kompetanse og nettverk

Ferd ansatte er villige til å bruke tid på prosjektet

28

ferds sosiale entrepren rer
Ungt Entreprenørskap

Forskerfabrikken, Hanne Finstad

UNICUS, Lars Kjellerød-Johansen

Gatemagasinet ASFALT, Maggi Hatløy og Kirkens Bymisjon Rogaland

Forandringsfabrikken, Marit Sanner

Trivselsleder, Kjartan Eide og Kjetil Hasseberg

Aball1, Glenn Andersen og Tor Sandnes

Kjør For Livet, Knut Ove Børseth

Pøbelprosjektet, Eddie Eidsvåg og Arne Husjord

Ferds sosiale entreprenører

29