1 / 7

Gør drømmen til virkelighed i KFUM og KFUK i distrikt nord/vestjylland

Gør drømmen til virkelighed i KFUM og KFUK i distrikt nord/vestjylland. Program. Hvad er drømmen? Vision 2025 Hvad kan blive virkelighed i KFUM og KFUK i distrikt nord/vestjylland? En proces frem til Landsmøde 2014. En drøm, der blev til en vision.

honora
Download Presentation

Gør drømmen til virkelighed i KFUM og KFUK i distrikt nord/vestjylland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gør drømmen til virkelighed i KFUM og KFUK i distrikt nord/vestjylland

  2. Program Hvad er drømmen? Vision 2025 Hvad kan blive virkelighed i KFUM og KFUK i distrikt nord/vestjylland? En proces frem til Landsmøde 2014

  3. En drøm, der blev til en vision ”I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv.”

  4. STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI VISIONEN 2025 2014 FORMÅL

  5. Fra vision til virkelighed i KFUM og KFUK i distrikt nord/vestjylland Hvordan bliver visionen virkelighed hos jer?

  6. Proces frem mod Landsmødet HB offentliggør oplæg til aktivitetsprofiler (tidl. kerneprogrammer) ca. start februar Debat på sociale medier, hjemmesider og ude i foreningerne 29. marts: National event Debatmøder: 13 maj i Aulum kl 19.00 – 21.30. 1 juni: Sidste frist for skriftlig input/høringssvar HB-møde i juni: På baggrund af debat og høring tilrettes oplæg til Landsmøde 31. oktober – 2. november: Debat og beslutning på Landsmøde

  7. Tak for i aften, og et ”på gensyn” fra HB!

More Related