Videnskabsteori for begyndere
Download
1 / 33

Videnskabsteori for begyndere - PowerPoint PPT Presentation


 • 724 Views
 • Uploaded on

Videnskabsteori for begyndere. Kan vi overhovedet vide noget? Er der en sand virkelighed? Eller er alle sandheder relative? Altså at al sandhed er ”sandhed” Det videnskabelige paradoks: Videnskaben søger sandheden Videnskaben bevæger sig hele tiden fremad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Videnskabsteori for begyndere' - leighton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Videnskabsteori for begyndere l.jpg
Videnskabsteorifor begyndere

 • Kan vi overhovedet vide noget?

 • Er der en sand virkelighed?

  • Eller er alle sandheder relative?

   • Altså at al sandhed er ”sandhed”

 • Det videnskabelige paradoks:

  • Videnskaben søger sandheden

  • Videnskaben bevæger sig hele tiden fremad


 • Er der videnskabelige sandheder l.jpg
  Er der videnskabelige sandheder?

  • Videnskabelige sandheder er altid provisoriske

  • Hvordan undgås paradokset?

   • Dogmatisme:

    • Nægte at anerkende anomalier

   • Relativisme

    • Ingen absolutte sandheder

   • Noget er er mere sandsynligt end andet


  Positivisme 1 l.jpg
  Positivisme 1

  • Løsningen på sandhedsproblemet:

   • Der er en kerne af sikker viden – ”hårde facts”

    • Kan det undersøges og måles (kvantificeres)?

   • To kilder til sikker erkendelse:

    • Iagttagelse (sansning)

    • Beregning v.h.af. logik


  Positivisme 2 l.jpg
  Positivisme 2

  • Eksempler

   • Iagttagelse:

    • Galileo Galilei (1564-1642) – Jupiters måner

    • Kan man være sikker på at det passer?

   • Logik

    • Geometri:

     • fra aksiomer (grundsætninger)

     • deduceres teoremer

     • sandt (følger logikkens regler)


  M der at drage slutninger p l.jpg
  Måder at drage slutninger på:

  • Slutninger:

   • Ud fra præmisser drages konklusioner

  • Induktion

   • bygger på empiri

    • slutte fra iagttagelse til regler

  • Deduktion

   • bygger på logik

    • udlede regler fra andre regler


  Induktion 1 l.jpg
  Induktion 1

  • Almene, generelle slutninger ud fra empiriske fakta

   • forudsætter kvantificering

   • Eksempel:

    • Præmis: Alle mennesker, vi har hørt om gennem verdenshistorien er døde.

    • Konklusion: Vi er alle dødelige

   • Vi kan aldrig være 100% sikre, eftersom empirien sjældent dækker fuldstændigt.


  Induktion 2 reliabilitet og validitet l.jpg
  Induktion 2reliabilitet og validitet

  • Ved kvantitative undersøgelser skal man være opmærksom på

   • Reliabilitet

    • Er målingerne korrekt udført

     • Når andre til det samme resultat?

   • Validitet

    • Undersøger man faktisk det, man ville måle?

     • Eks.: kraniemålinger og intelligens


  Deduktion l.jpg
  Deduktion

  • Logiske slutninger er gyldige, hvis

   • de er logisk sammenhængende

   • men de er kun i overensstemmelse med virkeligheden, hvis præmisserne er det.

   • Eksempel:

   • Præmis 1: Alle mennesker har fire arme

   • Præmis 2: Jeg er et menneske

   • Konklusion: Jeg har fire arme


  Den hypotetisk deduktive metode l.jpg
  Den hypotetisk-deduktive metode

  • Der opstilles hypoteser (antagelser)

   • disse bruges som præmisser

  • Deduktiv slutning ud fra præmisserne

  • Undersøgelse af om empirien passer med slutningen.

   Her anvendes altså både empiri og logik.


  Unders gelse af hypoteser 1 l.jpg
  Undersøgelse af hypoteser 1

  • Hypoteser kan verificeres, falcificeres (eller modificeres)

   • Verificere: Vise at noget er sandt

   • Falcificere: Vise at noget er falsk

   • Modificere: Ændre


  Unders gelse af hypoteser 2 l.jpg
  Undersøgelse af hypoteser 2

  • Det er ofte lettere at falcificere end at verificere.

  • Derfor går mange videnskabelige bestræbelser ud på at falcificere hypoteser.


  V rdidomme virkelighedsp stande l.jpg
  Værdidomme/Virkelighedspåstande

  • Hvorfor er det vigtigt at skelne?

   • ellers kan samtalen ende i et dødvande

   • ellers kommer man for let til at ligge under for ”eksperter” (og politikere)

  • Værdidomme kan ofte være implicitte

   • eksempel: Udtalelser om demokrati


  Humanistiske tolkningsmetoder hermeneutik 1 l.jpg
  Humanistiske tolkningsmetoder:Hermeneutik 1

  • Andre erkendelseskilder end empiri og logik:

   • Introspektion (at se ind i sig selv)

    • Derigennem fås redskaber til forståelse af andres følelser og oplevelser (indføling, empati)

   • Bruges hyppigt i humaniora

    • Men også f. eks. i historie, litteraturvidenskab og sociologi.


  Hermeneutik 2 l.jpg
  Hermeneutik 2

  • Er alle hermeneutiske tolkninger relative?

   • Somme tider må man nøjes med sandsynlighed (men der er nok en sandhed et eller andet sted)

   • Til andre tider er der flere mulige tolkninger (i f. eks. litteratur og kunst)


  Hermeneutik 3 l.jpg
  Hermeneutik 3

  • ”Forforståelse” er et vigtigt begreb

   • Forforståelse

   • Bruges til læsning og tolkning

   • Ny erkendelse

   • Ny forforståelse

    bruges til genlæsning eller nye tekster

    (den hermeneutiske cirkel – eller spiral)

  • Men også ”hårde fakta” kan være præget af forforståelse!!!(eks. Piltdown)


  Forforst else l.jpg
  Forforståelse

  • Påvirkes ofte af vore vurderinger

  • Kan føre os på vildspor

   • men uden kan vi slet ikke forstå

    • så er verden blot kaos som for den forudsætningsløse nyfødte

  • Man socialiseres (i ethvert samfund) til en bestemt virkelighedsopfattelse.

  • Men kan vi så opnå andet end relativ erkendelse?


  Erkendelsesrelativisme l.jpg
  Erkendelsesrelativisme?????

  • Tre måder at behandle spørgsmålet om vi kan opnå sikker erkendelse:

   • Karl Popper

    • Teori om falsifikation

   • Thomas Kuhn

    • Teori om paradigmer

   • Videnssociologerne

    • Hvordan påvirkes af forskerne af det samfund, de lever i.


  Karl popper teori om falsifikation l.jpg
  Karl Popper teori om falsifikation

  • Man aldrig bevise 100%, at en hypotese er sand (altså verificere den)

  • Derimod kan den måske falsificeres

   • Hvis ikke kan den udnævnes til en provisorisk sandhed

   • Eller evt. modificeres

  • Alle teorier bør være falsificebare

   • ellers er de meningsløse


  Thomas kuhn paradigmer 1 l.jpg
  Thomas Kuhn paradigmer 1

  • Taler om naturvidenskab

  • men det kan også anvendes på samfundsvidenskaber og humaniora


  Thomas kuhn paradigmer 2 l.jpg
  Thomas Kuhn paradigmer 2

  • Der findes ingen ”rene fakta”

   • De er ”teoriladede”

    • præget af forforståelse, som ofte er ”tavs viden”

  • Den tavse viden indenfor et videnskabeligt område kan hænge sammen som et paradigme

  • Her indenfor drives normalvidenskab

  • Anomalier (noget, som ikke passer ind) kan på et tidspunkt føre til et paradigmeskift.

  • Kan de leve side om side?


  Videnssociologerne 1 l.jpg
  Videnssociologerne 1

  • Alle i et samfund har til en vis grad samme forforståelse

  • Studiet af hvordan samfundet påvirker vores virkelighedsopfattelse kaldes videnssociologi

  • Vi socialiceres fra barnsben til en mere eller mindre fælles opfattelse


  Videnssociologerne 2 l.jpg
  Videnssociologerne 2

  • Videnskaben bidrager ofte til at cementere samfundsordningen

  • Videnskaben kan tjene bestemte interesser

   • ofte forskernes egne

   • og forskerne tilhører middelklassen


  Kritisk videnskab afsl re propaganda l.jpg
  Kritisk videnskabafsløre propaganda

  • Habermas:

   • Der er tre erkendelsesinteresser (alle legitime):

    • Teknisk, instrumentel: Viden

     • Naturvidenskaberne

    • Hermeneutisk: Forståelse af andre mennesker

     • Humaniora

    • Emancipatorisk: Befrielse for vaneforestillinger

     • Samfundsvidenskaberne

  • Store ”mistænkere”: Marx og Freud


  Kritisk videnskab og relativisme l.jpg
  Kritisk videnskab og relativisme

  • Når illusioner afsløres

   • dukker så ikke blot nye op

    • som afsløres til fordel for nye

     • som afsløres til fordel for nye

      • som afsløres til fordel for nye

       osv.

  • Altså erkendelsesrelativisme

   • Men det er der ikke ret mange, som er med på


  Forklaringer 3 typer l.jpg
  Forklaringer – 3 typer

  • Årsagsforklaringer

  • Motivforklaringer

  • Funktionalistiske


  Rsagsforklaringer l.jpg
  Årsagsforklaringer

  • Kaldes også kausale forklaringer

   • Forklaringen ligger i fortiden

    • det, som forklarer ligger tidmæssigt før det, som forklares

   • Eksempler:

    • Klima

     • Drivhuseffekt?

    • Misbrug og kriminalitet

     • Social arv?


  Motivforklaringer l.jpg
  Motivforklaringer

  • Kaldes også intentionelle forklaringer

   • Nogen vil bevidst opnå noget

   • Kan kun anvendes om mennesker (og måske dyr)

  • Årsagsforklaringer og motivforklaringer bør komplettere og ikke udelukke hinanden


  Funktionalistiske forklaringer l.jpg
  Funktionalistiske forklaringer

  • Forhold der udfylder en funktion for en helhed

   • Systemteori

    • Forandringer et sted i systemet medfører forandringer via tilbagekobling (feed-back) forandringer andre steder i eller udenfor systemet

    • Eksempel:

     • Naturens kredsløb

     • Også anvendt om menneskelige samfund

      • Det økonomiske kredsløb

      • Religiøse ceremonier


  Funktionalistiske forklaringer29 l.jpg
  Funktionalistiske forklaringer

  • Kommer let til at virke konservative

  • De er ”tidløse” – synkrone

   • Maskineriet er hele tiden i gang (fungerer)

  • Årsags- og motivforklaringer er diakrone

   • Forklarer forandringer.


  Analysemodel 1 hvilke sp rgsm l kan stille til en tekst l.jpg
  Analysemodel 1Hvilke spørgsmål kan stille til en tekst?

  • Hvilke kilder bygger ræsonnementet på?

   • ”hårde data” i positivistisk forstand

   • ”bløde data” i hermeneutisk forstand

  • Hvilken forforståelse ligger bag?

  • Formuler eventuelle værdipræmisser

   • Hvor er indbygget et ”skal” eller ”bør”

    • Er du enig?

  • Er forfatteren præget af sit samfund eller en gruppe, han tilhører?


  Analysemodel 2 hvilke sp rgsm l kan stille til en tekst l.jpg
  Analysemodel 2Hvilke spørgsmål kan stille til en tekst?

  • Er der anomalier (noget, som ikke rimer med ræsonnementet?

   • Hvad gør forfatteren ved dem?

  • Bruges induktion?

   • Holder konklusionerne?

    • Er materialet repræsentativt

    • Reliabilitet

    • Validitet


  Analysemodel 3 hvilke sp rgsm l kan stille til en tekst l.jpg
  Analysemodel 3Hvilke spørgsmål kan stille til en tekst?

  • Er der deduktiv argumentation?

   • Hypotetisk-deduktiv metode?

    • Hvilke hypoteser?

    • Hvilke præmisser?

    • Holder konklusionen?

  • Er der tale om ræsonnementer indenfor et paradigme?


  Analysemodel 4 hvilke sp rgsm l kan stille til en tekst l.jpg
  Analysemodel 4Hvilke spørgsmål kan stille til en tekst?

  • Hvilke forklaringsmodeller bruges?

   • Hvis kausale: Hvilke årsager?

   • Hvis intentionelle:

    • Forudsættes rationalitet?

    • Hvilke vurderinger og virkelighedsopfattelser indgår?

   • Hvilke årsager er bagvedliggende og hvilke udløsende?

    • Er der tale om lovmæssigheder vedrørende menneskers handlinger?

   • Hvis funktionelle: Hvad bruges de evt. til?