slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 383 Views
 • Uploaded on

Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011. Karriereteorier RIASEC systemet Jobpics Work Interest Explorer. Arne Svendsrud Karriereverktøy DA www.karriereverktoy.no. 2 dagers karriereveiledningskurs Innhold. Mål: Gi opplæring i Karriereveiledningsmetodikk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011' - kare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011

Karriereteorier

RIASEC systemet

Jobpics

Work Interest Explorer

Arne Svendsrud

Karriereverktøy DA

www.karriereverktoy.no

2 dagers karriereveiledningskurs innhold
2 dagers karriereveiledningskurs Innhold
 • Mål: Gi opplæring i Karriereveiledningsmetodikk
 • Dag 1: karriereteorier, Interesseterorien RIASEC, Innhold, oppbygging og veiledning på det billedbaserte interesseverktøyet Jobpics
 • Dag 2: Innhold, oppbygging og bruk av det nettbaserte interesseverktøyet Work Interest Explorer
karrierevalg
Karrierevalg?
 • Self: hvem er jeg?, hva kan jeg få til? og hva er mine mål? – mestringstro.
 • Selvdefinisjonen avgjør fremtidig utvikling - konkurranse mellom alternative selv
 • Karriereveiledning: gir kraftfulle redskaper for å forme og definere yrkesselvet
form let med karriereveiledning i skolel pet
Formålet med karriereveiledning i Skoleløpet
 • Målrette Skoleløp maksimalt
 • Optimalisere valg
 • Minske sjansen for feilvalg
 • Valg som er i tråd med karriereveiledningens standardområder har størst sjanse for å lykkes.
 • Valg som ikke er i tråd med karriereveiledningens standardområder har liten sjanse til å lykkes.
 • Reduser prøving og feiling: Det bør i prinsippet ikke være mulig å gjennomføre et skoleløp, uten at de karrierevalgene som tas er begrunnet i karrierevalgprosess, basert på systematiske metoder - bygget på anerkjente teorier.
skoleverket konstruerer ikke mestrende narrativer
Skoleverket konstruerer ikke- mestrende narrativer ??
 • Dropout
 • Skoleløp som ikke er i tråd med en befolknings egenskaper.
interessetesting
Interessetesting
 • Karriereveiledningens største og mest utbredte enkeltområde
 • 1927 Strong Interest Inventory (SII)
 • Det største systemet for arbeid med interesser er RIASEC systemet / John Holland
 • Verdens mest brukte Interessetest Self directed search (SDS)
john l holland
John L. Holland
 • Svært utbredt karriere teori
 • Verdens mest brukte interessetest: SDS
 • Ulike personlighetstyper
 • Arbeidsmiljøtyper
 • Karrereveiledning er match mellom disse
 • Interesser og personlighet er en (yrkespersonlighetsteori)
yrkespersonlighetstyper
Yrkespersonlighetstyper
 • I vår kultur kan de fleste personer kategoriseres som en av 6 yrkespersonlighetstyper
 • Hver personlighetstype har karakteristiske mønstre av holdninger, ferdigheter, talenter, aktiviteter og motiveres av forskjellige mål.
 • Personer har en dominant personlighetstype
 • Kartlegges ved hjelp av interessetester eller ved hjelp av biodata.
arbeidsmilj typer
Arbeidsmiljøtyper
 • Alle yrker kan deles inn i 6 arbeidsmiljøtyper
 • Hver arbeidsmiljøtype er dominert av gitt yrkespersonlighetstyper.
 • Yrkespersonlighetstypene ”skaper” dominante arbeidsmiljøtyper
samspill yrkespersonlighetstyper og arbeidsmilj typer
Samspill: Yrkespersonlighetstyper og arbeidsmiljøtyper
 • Forskjellige yrkespersonligheter søker korresponderende arbeidsmiljøtyper.
 • Overenstemmelse kalles kongruens
 • Adferden til personer er bestemt av overnevnte interaksjon
 • Personlighetstyper som ligger nær hverandre er mer konsistente
 • Personer som ligger hovedsakelig innenfor en yrkespersonlighetstype er mer differensierte
riasec
RIASEC
 • Realistic (Praktisk)
 • Investigative (Teoretisk)
 • Artistic (Kreativ)
 • Social (Sosial)
 • Enterprising (Foretaksom)
 • Conventional (Systematisk)
riasec1
RIASEC

Realistic

Investigative

Conventional

Artistic

Enterprising

Social

riasec koder
Riasec koder
 • 3 leddet riasec kode
 • De tre interessekategoriene man har flest interesser innenfor
 • Kategorien man har flest interesser innenfor utgjør første ledd, kategorien med nest mest interesser utgjør andre ledd og kategorien med tredje flest interesser utgjør tredje ledd
 • Eks. RIA
 • Bruk kartleggingssystemer for yrker basert på RIASEC, for eksempel yrkeslisten til å få ideer til yrker og arbeid
praktisk r realistic
Praktisk R (Realistic)
 • Foretrekker arbeid med ting. Trives med praktisk arbeid ute og inne.Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter:
 • Liker å fikse og reparere / bygge ting
 • Liker å håndtere verktøy, maskiner og utstyr.
 • Liker å se praktiske og synlige resultater
 • Liker å gjøre manuelt arbeid / bruke kroppen/Arbeide med hendene
 • Liker å bruke fysiske ferdigheter / Liker fysiske utfordringer Liker å Løse konkrete problemer
 • Liker å finne ut av mekanismer / Konstruere ting
 • Har god fysisk koordinering / er flink med hendene
 • Eksempelyrker: snekker, rørlegger, sjåfør, bygningsarbeider, lagerarbeider, produksjonsarbeider, telemontør, parkarbeider
realistic foreldede typebeskrivelser fra holland
Realistic – Foreldede typebeskrivelser fra Holland
 • Har begrensede interesser
 • Konservativ - Svært lite åpen for alternative holdninger etc
 • Mangler ferdigheter i å håndtere mennesker
 • Har dårlig selvbilde, men har selvtillit på praktiske ferdigheter
 • Fantasiløs
 • ufleksibel
teoretisk i investigative
Teoretisk I (Investigative)
 • Foretrekker arbeid med ting og ideer (og mennesker).Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter:
 • Liker å lese, analysere /undersøke/forske
 • Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer
 • Liker å løse abstrakte problemer / Intellektuell problemløsning
 • Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid
 • Er tenkende / innsiktsfull/kritisk/ ser komplekse sammenhenger
 • Er oppgaveorientert
 • Jobber gjerne selvstendig / er selvmotivert og selvgående på oppgaver
 • Er nytenkende
 • Uttrykker seg godt / har gode språklige ferdigheter
 • Eksempelyrker: forsker, kjemiker, Ingeniør, historiker, lingvist, dataprogrammerer, psykolog, lege
investigative foreldede typebeskrivelser fra holland
Investigative – Foreldede typebeskrivelser fra Holland
 • Ikke opptatt av familieliv eller vennskap og er ikke morsom
 • Har bredt interesseområde
 • Finner det frustrerende å skulle overtale andre til å handle
 • Er lite opptatt av personlige følelser eller sosialt miljø
 • Innadvendt (introspektiv)
 • Pessimistisk
 • Reservert
kreativ a artistic
Kreativ A (Artistic)
 • Foretrekker arbeid med ideer og mennesker . Trives med yrker hvor man uttrykker egen kreativitet innen blant annet næringsliv, kunst og kultur. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter:
 • Liker å bruke følelser og forestillingsevne i kreative uttrykk
 • Liker å skape (noe nytt)
 • Liker å eksperimentere
 • Liker å dekorere og designe
 • Liker å vise / opptre
 • Liker å konseptualisere
 • Har behov for å uttrykke egen kreativitet
 • utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille, danse, forme etc
 • Er kreativ / intuitiv / orginal
 • Eksempelyrker: arkitekt, kunstmaler, fotograf, møbeldesigner, forfatter, WEB designer, butikkdekoratør, sminkør, musiker
artistic foreldede typebeskrivelser fra holland
Artistic – Foreldede typebeskrivelser fra Holland

Misliker å være ”lydig”

Misliker ansvar

Komplisert

Idealistisk

Upraktisk

Impulsiv

sosial s social
Sosial S (Social)
 • Foretrekker arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre.Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter:
 • God til å forstå mennesker / lytte
 • Liker å undervise / rådgi / instruere / veilede
 • Liker å pleie /hjelpe andre
 • Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv
 • Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til andre
 • Humanistisk legning
 • Er opptatt av samfunnsforhold
 • Er opptatt av personlig vekst og utvikling
 • Eksempelyrker:sosionom, lærer, barnevernspedagog, vernepleier, barnehageassistent, miljøarbeider, trener, flyktningekonsulent
social foreldede typebeskrivelser fra holland
Social – Foreldede typebeskrivelser fra Holland
 • Unngår logikk, intellektualitet eller det å ha et spennende liv (!!)
 • Tror på likhet for alle
 • Mangler vitenskapelige eller mekaniske ferdigheter
foretaksom e enterprising
Foretaksom E (Enterprising)
 • Foretrekker arbeid med informasjon og mennesker. Trives med arbeid som ikke kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter:
 • Flink til å selge / forretningsorientert / Profittorientert / har konkurranseorientert God til å overbevise / gir seg ikke ved motstand / har stor påvirkningskraft
 • Serviceorientering
 • Stor målorientering / er god til å oppnå organisasjonens mål
 • Liker å lede /jobbe gjennom andre/ beslutningstaking / makt
 • Liker status / opptatt av økonomisk belønning / opptatt av materielle goder
 • Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting
 • Har god evne til politisk manøvrering / god til å oppnå organisasjonens mål
 • Tåler høyt tempo / er energisk
 • God til å presentere/tale/ debattere
 • Er ambisiøs / liker å ta risiko
 • Eksempelyrker: selger, leder, grunder, kundeveileder, drosjesjåfør, politiker, journalist, kioskmedarbeider, servitør
foretaksom foreldede typebeskrivelser fra holland
Foretaksom – Foreldede typebeskrivelser fra Holland
 • Liten evne til å endre holdninger verdier og adferd
systematisk c conventional
Systematisk C (Conventional)
 • Foretrekker arbeid med informasjon og ting. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter:
 • Liker å samle data / arkivere / terminalarbeid / papirarbeid
 • Liker å prosessere data / behandle informasjon
 • Er utholdende på rutinearbeid
 • Liker å organisere / systematisere
 • Er nøyaktig og er detaljorientert
 • Liker å skrive rapporter / lage grafer og oversikter
 • Liker å jobbe strukturert
 • Liker forutsigbarhet og stabilitet / foretrekker klart definerte oppgaver
 • Liker hierarkisk organisering
 • Liker å løse praktiske problemer
 • Løser gjerne problemer ved regelorientering
 • Eksempelyrker: regnskapsmedarbeider, ordreplukker, parkeringsvakt, lønningsmedarbeider, finansanalytiker, saksbehandler, postbud, bankfunksjonær
systematisk foreldede typebeskrivelser fra holland
Systematisk – Foreldede typebeskrivelser fra Holland
 • Aversjon mot usystematiske aktiviteter
 • Lydig og høflig
 • Svært tradisjonelle verdier
 • Liker ikke kunst
 • Har liten selvtillit
 • Har vansker med å sammenstille informasjon fra mange ulike kilder
 • Dogmatisk
 • Ufleksibel
 • Hemmet
 • Fantasiløs
moderne bruk av holland
Moderne bruk av Holland
 • RIASEC kan sees på som en oppdatert systematisering av interessefeltet
 • Men det er ikke en oppdatert modell for områder som Holland tenkte seg lå implisitt I typeteorien som personlighet og verdier.
 • Bør derfor kalles Interessekategorier og ikke yrkespersonlighetstyper
 • Hollandbaserte verktøy bør kombineres med andre verktøy for områdene personlige egenskaper og verdier (f.eks Structured Career Interview – SCI)
enkel interessemetodikk
Enkel interessemetodikk

- Sette egen RIASEC kode ved samtale, lese beskrivelser av interessetypene, eller mer systematisert metodikk som interessetester

 • Dette avgrenser søket blant potensielt mulige yrkesvalg til de yrkene som som består av samme kode.
 • Lete I RIASEC baserte yrkesoversikter som Yrkeslisten
operasjonalisering av interesser
Operasjonalisering av interesser
 • Tittelspørsmål
 • Aktivitetspørsmål
 • Ferdighetsspørsmål
 • Typespørsmål
slide31
Jobpics eies og selges av Bransjeforeningen Attføringsbedriftene:pia.gavin@nhoservice.no
 • Utviklet av Arbeidspsykolog Arne Svendsrud: arne.svendsrud@karriereverktoy.no
 • Fotografi: Jan Engen
 • 1 års utviklingsarbeid, 4 mnd utprøving
 • Pris medlemmer 7900,- + mva
 • Pris ikke medlemmer 9500,- + mva
 • Har fått 2,2 millioner fra Leonardo/EU til utvikling av europeiske Jobpics versjoner
m lgruppe
Målgruppe
 • Generellt verktøy men med spesiell fordeler overfor mange brukere:
 • Personer med liten erfaring fra arbeidslivet, f.eks ungdom
 • Personer som sliter med skriftlig språk:
  • Lese og skrivevansker
  • flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper,
 • ADHD problematikk
 • personer med liten mestringsopplevelse fra skolen
 • Personer med mer visuell assosiasjonstil
ikke en test
Ikke en test
 • Jobpics er ikke en test, en test har høy prediktiv validitet
 • Jobpics er et verktøy for utforsking av interesser etter et anerkjent teoretisk system
 • Har derfor få systemer for objektivisering av resultater, som gir assosiasjoner til testbruk og objektive funn som søyler, sumskårer etc.
fordeler ulemper
Fordeler / ulemper
 • rikere stimulusmateriale - genererer i praksis gjerne flere ideer og er mer informasjonsrike
 • ”måler” interesser på en ensidig og ufullstendig måte.
 • Vanskelig å dekke hele spekteret av yrker innen Riasec systemet like godt med bilder fordi noen yrker er lettere å illustrere med bilder enn andre
innhold
Innhold
 • bilder av 183 ulike yrker. Trykket på plastkort, leveres i Plastkoffert med manual
 • Tversnitt av befolkningen:
  • Alder
  • Kjønn
  • utseende
 • Fordelingen er ujevnt fordelt på de ulike interessekategorier.
 • Fordelingen er ujevnt fordelt på utdanningsnivå.
 • Viser mennesker i yrkesaktiviteter
yrkesbetegnelser i jobpics
Yrkesbetegnelser I Jobpics

Yrkesbetegnelsene er i hovedsak tatt fra det norske STYRK registret som er NAV /SSB offisielle klassifisering av alle norske yrker.

administrering 1
Administrering 1

-Stokk bildene

-Legg ut prosesskortene:

 • Instruksjon
 • Personen legger ut bildene
administrering 2
Administrering 2

- legg ut de 6 interessekategorikortene

 • Fordel bildene på hver av de 6 interessekategorikortene for å få oversikt.
 • Sorter på:
  • litt interessert og interessert i ,
  • Tokode
  • utdanningsnivå.
veiledningsprinsipp 1 avgrense og m lrette s k ved bruk av riasec systemet
Veiledningsprinsipp 1 – avgrense og målrette søk ved bruk av RIASEC systemet
 • Bruke Jobpicskodene på valgte billedkort til å anslå RIASEC kode
 • Sjekke sikkerheten av RIASEC koden ved å utforske likheten med kategoribeskrivelser fra manual.
 • Målrettet leting i RIASEC baserte yrkesoversikter som Work Interest Explorer yrkesliste
veiledningsprinsipp 2 g i dybden
Veiledningsprinsipp 2 – Gå I dybden
 • Gå i dybden på bilder som er rangert som interessert og eventuellt litt interessert. Still åpne og utforskende spørsmål som:
 • Hva gjorde at du plukket ut akkurat det yrket?
 • Hva liker du ved innholdet i bildet?
 • Hva er det ved bildet du ble interessert i?
g i dybden 2
Gå I dybden 2
 • Billedbaserte interesseverktøy er ufullstendige måter å operasjonalisere interesser på.
 • Seriøse tekstbaserte verktøy bruker gjerne firedelingen:
  • Tittelspørsmål
  • Aktivitetspørsmål
  • kompetanse / ferdighetsspørsmål.
  • Typespørsmål
 • Dekk opp for manglene i billedbaserte verktøy ved å stille aktivitetspørsmål og eventuellt kompetanse og ferdighetspørsmål til aktuelle bilder.
work interest explorer
Work Interest Explorer
 • Utviklet av Arne Svendsrud og Nina Hagerup, karriereverktøy DA
 • 2 års utviklingsarbeid
 • 7500,- for årsabonnement pr bedrift. Fritt antall veiledninger pr år.
 • Konstruert som et fleksibelt, adaptivt moderne interesseutforskingsverktøy basert på RIASEC systemet.
 • Interesser er ikke noe man tester, men noe du utforsker i en konstruktivistisk veiledningsramme – WIE er spesialutviklet for konstruktivistiske veiledningsprosesser gjennom en rekke manipulerings og valgmuligheter.
work interest explorer1
Work Interest Explorer
 • Nettbasert Interesseverktøy basert på RIASEC
 • Adm individuellt eller i gruppe
 • 2 leddet Riasec kode
 • 90 screeningspørsmål fordelt på tittel, aktivitet og kategori spm.
 • Kategoribeskrivelser
 • 345 fordypningspørsmål fordelt på 45 underkategorier
 • Yrkeslisten 1200 yrker
 • 4 delt inndeling av utdanningsnivå
 • Opplistet etter koding, alfabetisk og på undergrupper i RIASEC
 • Indeksert opp mot STYRK NAV og STYRK SSB 7400 yrker
 • Interaktivt verktøy, avhakingsmuligheter, muligheter for å hoppe frem og tilbake i verktøy.
 • Rapport som produkt av verktøyet + avhakinger gjort i veiledningen.
 • Laget av Arne Svendsrud og Nina Hagerup.
 • www.karriereverktoy.no
yrkeslisten
Yrkeslisten
 • 1200 mest vanlige yrkene i Norge
 • 2 leddet Riasec kode
 • 4 delt inndeling av utdanningsnivå
 • Opplistet etter koding, alfabetisk og på undergrupper i RIASEC
 • Brukes i kombinasjon med RIASEC baserte interesseverktøy for å finne konkrete yrker og utdanninger
 • Kan også brukes som et enkelt selvstendig veiledningsverktøy
 • Laget av Arne Svendsrud og Nina Hagerup.
 • www.karriereverktoy.no