slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LINEÁRNÍ FUNKCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
LINEÁRNÍ FUNKCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

LINEÁRNÍ FUNKCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

LINEÁRNÍ FUNKCE. OPAKOVÁNÍ. Návod. Pro ovládání prezentace používejte pouze označena tlačítka. Jinak opakování ztrácí evaluační smysl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LINEÁRNÍ FUNKCE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n vod
Návod
 • Pro ovládání prezentace používejte pouze označena tlačítka. Jinak opakování ztrácí evaluační smysl.
 • Otázky jsou označeny otazníkem. Při odpovědi ano (vím) přejdete k další otázce. Při odpovědi ne si otevřete odpověď na položenou otázku a tlačítkem zpět se vrátíte k zadané otázce. Teď už odpověď musí znít ano (vím).
 • Kontrolní otázky obsahují nabídku odpovědí ano (A) nebo ne (N). Pokud nevíte, proč je vaše odpověď nesprávná, zeptejte se vyučujícího.
slide3
ano

ne

?Víte, co je to lineární funkce ?Víte, jaký je definiční obor lineární funkce ?Víte, jaký je obor hodnot lineární funkce ?
co je to line rn funkce jak jsou jej obory
!Co je to lineární funkce ?Jaké jsou její obory ?
 • Je to funkce daná rovnicí: y = ax + b, kde a,bR
 • Definiční obor lineární funkce je R
 • Obor hodnot lineární funkce je R
 • U zvláštních případů mohou být obory podmnožinami R

zpět

v te co je grafem line rn funkce
?Víte, co je grafem lineární funkce ?
 • Co je grafem přímé úměrnosti ?
 • Co je grafem konstantní funkce ?
 • Co je grafem lineární funkce, jejímž definičním oborem je

jednostranně omezený interval ?

 • Co je grafem lineární funkce, jejímž grafem je oboustranně
 • omezený interval ?
 • Co je obecně grafem lineární funkce ?

vím

nevím

co je grafem line rn funkce
!Co je grafem lineární funkce ?
 • Grafem lineární funkce je přímka nerovnoběžná s osou y
 • Speciální případy :
  • Grafem přímé úměrnosti je přímka procházející počátkem souřadnicové soustavy
  • Grafem konstantní funkce je přímka rovnoběžná s osou x
  • Jestliže definičním oborem lineární funkce je podmnožina množiny R, pak grafem je část přímky (polopřímka nebo úsečka)

zpět

v te e rovnice line rn funkce je y a x b v te jak ovlivn zm na sla a vlastnosti a graf funkce
?Víte, že rovnice lineární funkce je y = ax + b .Víte, jak ovlivní změna čísla a vlastnosti a graf funkce ?

ano

ne

v te e rovnice line rn funkce je y a x b v te jak ovlivn zm na sla a vlastnosti a graf funkce1

y

y

y

a > 0

a = 0

a < 0

x

x

x

!Víte, že rovnice lineární funkce je y = ax + b .Víte, jak ovlivní změna čísla a vlastnosti a graf funkce?
 • Pro a> 0 je funkce rostoucí, pro a< 0 je funkce klesající, pro a = 0 je funkce konstantní (ani rostoucí ani klesající)
 • Číslo a je směrnice grafu funkce, tzn. a = tg , kde  je úhel, který svírá graf funkce s kladným směrem osy x
 • Změna čísla a mění velikost úhlu 
 • Uvědomte si, co znamená růst čísla a v záporných hodnotách

zpět

v te e rovnice line rn funkce je y a x b v te jak ovlivn zm na sla b vlastnosti a graf funkce
?Víte, že rovnice lineární funkce je y = ax + b .Víte, jak ovlivní změna čísla b vlastnosti a graf funkce ?

ano

ne

v te e rovnice line rn funkce je y a x b v te jak ovlivn zm na sla b vlastnosti a graf funkce1

y

y

y

b > 0

b < 0

b = 0

x

x

x

!Víte, že rovnice lineární funkce je y = ax + b .Víte, jak ovlivní změna čísla b vlastnosti a graf funkce ?
 • Číslo b je průsečíkem grafu funkce s osou y
 • Pro b = 0 je funkce přímou úměrností, její graf prochází počátkem souřadnicové soustavy

zpět

kontroln ot zky
☺ KONTROLNÍ OTÁZKY 
 • Rozhodněte, zda uvedené zápisy jsou rovnicemi lineární funkce: a) y = -2x + 1ANb) 2x2 + 3 = 0 AN c) y = x, x  (-3,1) AN d) y = 3 , x  (5,∞) AN
 • Je dána lineární funkce f: y = – 3x – 2 , x  ( – 4, 3) a) je grafem f přímka ? AN b) protíná graf f osu y v bodě [ –2 , 0] ? AN c) je f rostoucí ? AN d) je [ –1, 1 ] prvkem f ? AN e) je [ 4, –14 ] prvkem f ? AN f) je oborem hodnot f interval (–11, 10 ) ? AN g) je f přímá úměrnost ? AN
 • Přímka, která je grafem lineární funkce f protíná osu x v bodě [2, 0 ] a osu y v bodě [ 0, – 1]. a) je D(f) = H(f) = R ? AN b) je funkční rovnice y = 0,5 x – 1 ? ANc) je f klesající ? AN d) je grafem f úsečka ? AN
 • Grafem lin. funkce f je úsečka s krajními body K [-2,5] a L [3,-5], přičemž oba body patří grafu f. a) je H(f) = ( -5, 5) ? AN b) je f klesající ? AN c) je f(1) = -1 ? AN d) je f( - 3) = 7 ? AN e) je D(f) =  -2, 3  AN d) je-li f(x) = -3, je x = 2 ? AN ______________________________________________________________________________________
 • Celkem jste odpovídali na 21 otázek. Pokud Vaše úspěšnost byla alespoň 19, pak jste látku zvládli výborně.
 • Pokud Vaše úspěšnost byla 5 a méně, pak jste látku nezvládli vůbec, doučte se !
 • Pokud Vaše úspěšnost byla mezi 18 a 6, pak jste látku zvládli nepříliš dobře a je pouze ve Vašem zájmu, aby Vaše znalosti lineární funkce byly doplněny.

další

slide12

VÝBORNĚ !

Vaše odpověď je správná

zpět

slide13

LITUJI !

Vaše odpověď není správná

zpět