slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koło Naukowe Metod Ilościowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koło Naukowe Metod Ilościowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Koło Naukowe Metod Ilościowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Badanie opinii uczestników IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Koło Naukowe Metod Ilościowych. Opis badania :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Koło Naukowe Metod Ilościowych


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. Badanie opinii uczestników IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Koło Naukowe Metod Ilościowych

 2. Opis badania: Badanie zostało przeprowadzone 27 maja 2011r. na Wydziale Zarządzania UG, podczas trwającego IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Przebadanych zostało 67 respondentów, biorących udział w imprezie. Cele badania: • Poznanie opinii uczestników IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania UG, dotyczących organizacji imprezy; • Pozyskanie informacji o preferowanej przez uczestników formie i tematyce imprez organizowanych w ramach BFN; • Określenie profilu osób, biorących udział w imprezach z okazji BFN na Wydziale Zarządzania UG.

 3. Przebieg badania • Projektowanie kwestionariusza oraz jego konsultacja z kadrą naukową Katedry Statystyki WZR • Badanie – 67respondentów przebadanych 27 maja 2011 roku • Analiza wyników badania.

 4. Uczestnictwo w imprezach BFN na Wydziale Zarządzania w poprzednich latach 70% ankietowanych nie uczestniczyło nigdy wcześniej w imprezach organizowanych w ramach BFN na Wydziale Zarządzania. Większość respondentów, którzy brali w poprzednich latach udział w festiwalu, uczestniczyła w nim tylko raz, pozostałe osoby natomiast 2 lub 5 razy.

 5. Ocena poziomu imprez organizowanych przez Wydział Zarządzania w ramach BFN Zdecydowana większość ankietowanych określa poziom imprez, organizowanych przez Wydział Zarządzania w ramach BFN, jako dobry (33%) lub raczej dobry (51%). Żaden z ankietowanych nie stwierdził, że poziom jest zły, a za raczej zły uznało go 1,5% z nich. Pozostałe 13,5% respondentów nie oceniło poziomu ani dobrze, ani źle.

 6. Najbardziej atraktycjne formy imprezy organizowane w ramach BFN Około 45% respondentów odpowiedziało, że jedną z najatrakcyjniejszych form imprezy w ramach BFN byłby konkurs. 37% wskazało wycieczki, a 34% wybrało warsztaty. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się dyskusja panelowa - tylko 3% respondentów uznało tę formę, jako jedną z najatrakcyjniejszych.

 7. Interesujące tematy imprez Dla 82% ankietowanych interesującą tematyką imprez okazała się informatyka. Jako drugą w kolejności respondenci typowali matematykę - 30%. Zaledwie 6% respondentów odpowiedziało, że interesuje ich organizacja i zarządzanie.

 8. Interesujące tematy imprez - inne 12% osób biorących udział w ankiecie wskazało inną dziedzinę nauki niż w kwestionariuszu. Najczęściej pojawiającą się tu odpowiedzią była fizyka.

 9. Uczestnictwo w imprezach BFN na innym wydziale UG Jedynie 6% respondentów wzięło udział w imprezach BFN na innym wydziale Uniwersytetu Gdańskiego w latach poprzednich, bądź zamierza wziąć udział w tym roku. Wskazanym wydziałem we wszystkich przypadkach był Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 10. Profil respondenta: płeć W badaniu wzięło udział 82% mężczyzn i 18% kobiet.

 11. Profil respondenta: typ szkoły Ponad połowa respondentów (58%) uczęszcza do technikum, 39% respondentów to uczniowie liceum ogólnokształcącego. Pozostałe 3% respondentów stanowili studenci.

 12. Profil respondenta: klasa Największy odsetek respondentów (ok. 38%) to uczniowie klasy matematyczno-informatycznej. Kolejne miejsce zajmują profile: informatyczny, matematyczno-fizyczno-informatyczny oraz matematyczno-fizyczny. Co dziesiąty ankietowany nie uczęszcza do żadnej z wyżej wymienionych klas.

 13. Profil respondenta: lokalizacja szkoły Wszyscy ankietowani uczą się w szkołach położonych w województwie pomorskim. Najwięcej respondentów pochodzi z Sopotu i Kwidzyna (po ok. 30%).

 14. Podsumowanie • Ankietowani w większości oceniają poziom imprez, organizowanych przez Wydział Zarządzania w ramach BFN, jako dobry (33%) lub raczej dobry (51%) • Formą imprezy, budzącą największe zainteresowanie wśród respondentów, jest konkurs, a najchętniej wybieraną tematyką - informatyka • Respondenci w bardzo małym stopniu zainteresowani są organizacją i zarządzaniem (4% z nich wskazało tę tematykę jako ciekawą) • 94% badanych nie brało udziału w imprezach z okazji BFN organizowanych na innych wydziałach, 70% nie uczestniczyło również w poprzednich latach w festiwalu na Wydziale Zarządzania • Większośc respondentów to uczniowie techników (58%) i liceów ogólnokształcących (39%). Prawie 90% z nich uczęszcza do klas o profilach związanych z matematyką, fizyką i informatyką • Wśród badanych znalazło się o wiele więcej mężczyzn niż kobiet • Najwięcej respondentów pochodzi z Sopotu (ok. 30%) i Kwidzyna (ok. 30%)