Download
enzymy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Enzymy PowerPoint Presentation

Enzymy

343 Views Download Presentation
Download Presentation

Enzymy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Enzymy = biokatalyzátory jsou to složitě uspořádané bílkoviny (většinou nesnáší teplo denaturace, pracují jen při určit hodnotě pH) funkce – snižování aktivační energie reakcí (= energie, kterou je nutno dodat, aby mohla chemická reakce proběhnout – na štěpení vazeb reaktantů) - tím urychlují chemické reakce, při reakci se nespotřebovávají (nemění se)

  2. Důkaz denaturace: - pokus se syrovým (enzym kataláza) a vařeným bramborem (zničený enzym) - enzym kataláza je schopen rozkládat peroxid vodíku: 2 H2O2 2 H2O + O2 - k rozkladu došlo jen na syrovém bramboru

  3. Enzymy mají specifické účinky – umožňují přeměnu pouze některých látek (často pouze jediné) • důkaz – pokus viz prac. sešit 33/3 1. Zkumavka: škrob + voda…………….nereaguje s Fehling. činidlem 2. škrob + sacharáza (kvasnice) ……...nereaguje (málo) 3. škrob + amyláza (sliny) ……………..reaguje 4. sacharosa + voda ……………………nereaguje 5. sacharosa + sacharáza ……………..reaguje 6. sacharosa + amyláza ………………..nereaguje (nebo málo)

  4. Vysvětlení pokusu: • sacharosa a škrob s Fehlingovým činidlem nereagují – enzym sacharáza štěpí jen sacharosu (na glukosu a fruktosu – reagují s Fehlingovým činidlem=CuSO4, vzniká měď), ale škrob neštěpí • enzym amyláza (sliny) štěpí jen škrob (na glukosu), sacharosu neštěpí Poznámka: Během působení enzymu musí být teplota do cca 40°C(teplotní optimum)

  5. Použití enzymů: • Potravinářství – výroba sýrů • Lékařství - detekce protilátek, stanovení glukosy v krvi… • Prací prášky – rozklad bílkovin, tuků (tepelně odolné enzymy) • Kvašení (pivo) • Čištění šťáv, moštů ….