enzymy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENZYMY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENZYMY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ENZYMY - PowerPoint PPT Presentation


 • 555 Views
 • Uploaded on

ENZYMY. Informacje ogólne. Zapoczątkowanie i przeprowadzenie reakcji wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii Ilość energii potrzebnej do zapoczątkowania reakcji chemicznej nazywamy energią aktywacji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENZYMY' - ally


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacje og lne
Informacje ogólne
 • Zapoczątkowanie i przeprowadzenie reakcji wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii
 • Ilość energii potrzebnej do zapoczątkowania reakcji chemicznej nazywamy energią aktywacji
 • Jednym ze sposobów dostarczenia energii aktywacji jest ogrzewanie ( jednak nie dotyczy to komórek)
 • Innym sposobem na zapoczątkowanie reakcji jest zastosowanie KATALIZATORA
katalizator
KATALIZATOR:
 • jest to substancja przyspieszająca reakcję przez obniżenie jej energii aktywacji
 • w komórkach funkcję katalizatorów biologicznych pełnią enzymy
 • enzymy nie są substratami, dlatego nie zużywają się w ciągu reakcji i mogą być wykorzystane wielokrotnie
 • przyspieszają przebieg reakcji co najmniej milion razy, pozwalając na zachodzenie reakcji w bezpiecznym dla komórki zakresie temperatur
budowa enzym w
BUDOWA ENZYMÓW
 • Prawie wszystkie enzymy są białkami
 • Istnieją enzymy zbudowane tylko z łańcucha polipeptydowego (amylaza ślinowa, pepsyna, trypsyna)
 • Najczęściej zbudowane są z dwóch elementów:
 • części białkowej (apoenzym)
 • części niebiałkowej (kofaktor)
budowa enzym w2
BUDOWA ENZYMÓW
 • W obrębie enzymu znajduje się miejsce aktywne (centrum aktywne) – obszar, który wiąże cząsteczki substratu i ewentualnie część niebiałkową enzymu

- zawiera on odpowiednio ułożone grupy funkcyjne aminokwasów, które uczestniczą w tworzeniu niekowalencyjnych wiązań i oddziaływań chemicznych między cząsteczka enzymu a cząsteczką substratu, wiązania tworzą się na czas reakcji

budowa enzym w3
BUDOWA ENZYMÓW
 • niektóre enzymy zwane allosterycznymi składają się z kilku podjednostek, z których każda ma własne centrum aktywne- przyłączenie substratu do jednego miejsca zmienia właściwości innych miejsc aktywnych
 • Posiadają również miejsca allosteryczne do których przyłączają się cząsteczki regulatorowe, które zmieniają kształt centrum aktywnego wpływając na zdolność wiązania substratu
w a ciwo ci enzym w
Właściwości enzymów:
 • swoistość substratowa – dany enzym wiąże się wyłącznie z określonym substratem, np.:

- enzym maltaza, substrat maltoza

 • swoistość katalizowanej reakcji – polega na tym, że pojedynczy enzym katalizuje zestaw reakcji jednego typu, a niekiedy tylko jedną określoną reakcję chemiczną
czynniki wp ywaj ce na szybko reakcji enzymatycznych
Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych:
 • Stężenie substratu
 • Temperatura
 • Wartość pH środowiska
 • Stężenie jonów
 • Obecność substancji aktywujących lub hamujących
substancje aktywuj ce i hamuj ce
Substancje aktywujące i hamujące
 • Substancje aktywujące enzymy – aktywatory – zmieniają strukturę przestrzenną centrum aktywnego ułatwiając wiązanie określonych substratów, aktywatorami są jony magnezu, cynku, wapnia, białka
 • Substancje hamujące – inhibitory – cząsteczki, które hamują przebieg reakcji enzymatycznej,
 • Hamowanie=inhibicja
szlaki metaboliczne
Szlaki metaboliczne
 • To ciągi następujących po sobie w określonej kolejności reakcji katalizowanych przez określone enzymy, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej reakcji.
 • szlak liniowy – ciąg reakcji przebiegających tylko w jednym kierunku
 • szlak cykliczny (cykl przemian metabolicznych) następuje tu odtworzenie jednego ze związków chemicznych
regulacja przebiegu szlak w metabolicznych
Regulacja przebiegu szlaków metabolicznych
 • Regulacja aktywności enzymów
 • Aktywacja proenzymów
 • Regulacja liczby enzymów