Enzymy
Download
1 / 22

ENZYMY - PowerPoint PPT Presentation


 • 472 Views
 • Uploaded on

ENZYMY. Informacje ogólne. Zapoczątkowanie i przeprowadzenie reakcji wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii Ilość energii potrzebnej do zapoczątkowania reakcji chemicznej nazywamy energią aktywacji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ENZYMY' - ally


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Informacje og lne
Informacje ogólne

 • Zapoczątkowanie i przeprowadzenie reakcji wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii

 • Ilość energii potrzebnej do zapoczątkowania reakcji chemicznej nazywamy energią aktywacji

 • Jednym ze sposobów dostarczenia energii aktywacji jest ogrzewanie ( jednak nie dotyczy to komórek)

 • Innym sposobem na zapoczątkowanie reakcji jest zastosowanie KATALIZATORA


Katalizator
KATALIZATOR:

 • jest to substancja przyspieszająca reakcję przez obniżenie jej energii aktywacji

 • w komórkach funkcję katalizatorów biologicznych pełnią enzymy

 • enzymy nie są substratami, dlatego nie zużywają się w ciągu reakcji i mogą być wykorzystane wielokrotnie

 • przyspieszają przebieg reakcji co najmniej milion razy, pozwalając na zachodzenie reakcji w bezpiecznym dla komórki zakresie temperatur


Budowa enzym w
BUDOWA ENZYMÓW

 • Prawie wszystkie enzymy są białkami

 • Istnieją enzymy zbudowane tylko z łańcucha polipeptydowego (amylaza ślinowa, pepsyna, trypsyna)

 • Najczęściej zbudowane są z dwóch elementów:

 • części białkowej (apoenzym)

 • części niebiałkowej (kofaktor)Budowa enzym w2
BUDOWA ENZYMÓW

 • W obrębie enzymu znajduje się miejsce aktywne (centrum aktywne) – obszar, który wiąże cząsteczki substratu i ewentualnie część niebiałkową enzymu

  - zawiera on odpowiednio ułożone grupy funkcyjne aminokwasów, które uczestniczą w tworzeniu niekowalencyjnych wiązań i oddziaływań chemicznych między cząsteczka enzymu a cząsteczką substratu, wiązania tworzą się na czas reakcji


Budowa enzym w3
BUDOWA ENZYMÓW

 • niektóre enzymy zwane allosterycznymi składają się z kilku podjednostek, z których każda ma własne centrum aktywne- przyłączenie substratu do jednego miejsca zmienia właściwości innych miejsc aktywnych

 • Posiadają również miejsca allosteryczne do których przyłączają się cząsteczki regulatorowe, które zmieniają kształt centrum aktywnego wpływając na zdolność wiązania substratuW a ciwo ci enzym w
Właściwości enzymów:

 • swoistość substratowa – dany enzym wiąże się wyłącznie z określonym substratem, np.:

  - enzym maltaza, substrat maltoza

 • swoistość katalizowanej reakcji – polega na tym, że pojedynczy enzym katalizuje zestaw reakcji jednego typu, a niekiedy tylko jedną określoną reakcję chemiczną
Czynniki wp ywaj ce na szybko reakcji enzymatycznych
Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych:

 • Stężenie substratu

 • Temperatura

 • Wartość pH środowiska

 • Stężenie jonów

 • Obecność substancji aktywujących lub hamującychSubstancje aktywuj ce i hamuj ce
Substancje aktywujące i hamujące

 • Substancje aktywujące enzymy – aktywatory – zmieniają strukturę przestrzenną centrum aktywnego ułatwiając wiązanie określonych substratów, aktywatorami są jony magnezu, cynku, wapnia, białka

 • Substancje hamujące – inhibitory – cząsteczki, które hamują przebieg reakcji enzymatycznej,

 • Hamowanie=inhibicja
Szlaki metaboliczne
Szlaki metaboliczne

 • To ciągi następujących po sobie w określonej kolejności reakcji katalizowanych przez określone enzymy, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej reakcji.

 • szlak liniowy – ciąg reakcji przebiegających tylko w jednym kierunku

 • szlak cykliczny (cykl przemian metabolicznych) następuje tu odtworzenie jednego ze związków chemicznychRegulacja przebiegu szlak w metabolicznych
Regulacja przebiegu szlaków metabolicznych

 • Regulacja aktywności enzymów

 • Aktywacja proenzymów

 • Regulacja liczby enzymów