Download
32 1 enzymy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
32.1 Enzymy PowerPoint Presentation
Download Presentation
32.1 Enzymy

32.1 Enzymy

295 Views Download Presentation
Download Presentation

32.1 Enzymy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Enzymy Čím to je, že v živých organismech probíhají děje, které se v neživé přírodě nevyskytují? 32.1 Enzymy Eduard Buchner Autor: Mgr. Petra Křivánková

  2. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Katalyzátory v anorganické chemii 32.2 Co již víme? Aktivátor Inhibitor Katalyzátor urychlující chemickou reakci Katalyzátor zpomalující chemickou reakci

  3. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie ENZYMY • jsou makromolekulární látky, jejichž základem jsou bílkoviny 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? • ovlivňují většinu chemických reakcí v organismu Biokatalyzátory • specifické katalyzátory, které ovlivňují chemické reakce v organismech

  4. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Využití v průmyslu Výskyt • potravinářský a farmaceutický průmysl • technologie založené na kultivaci mikroorganismů • např. výroba piva, vína, penicilinu, ethanolu 32.4 Co si řekneme nového? • ve všech živých organismech – rostliny, živočichové, bakterie, viry Význam • enzymy urychlují nejrůznější reakce v buňkách rostlin i živočichů • např. u člověka – napomáhají při štěpení cukrů, tuků, bílkovin v trávicím traktu • účastní se tzv. skladných dějů (růst nebo vznik zásobních látek)

  5. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Jak fungují enzymy? Pivo je alkoholický nápoj. Vyrábí se ze sladu, vody a chmele. 32.5 Procvičení a příklady Výroba sladu ječmen naklíčený ječmen slad máčení, klíčení (rozvoj enzymů) (odstranění klíčků) sušení (zastavení činnosti enzymů) Výroba piva slad sladina mladina pivo (ochlazení, přidání kvasinek) kvašení (přidání chmelu, vaření, filtrace) (rozemletí a zcukernatění ve vodném roztoku) filtrace

  6. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Biotechnologie Ptyalin • výrobní postupy využívající enzymy různých mikroorganismů způsobující změny látek • většina mléčných výrobků – sýry, tvaroh, kefír … 32.6 Něco navíc pro šikovné • enzym obsažený ve slinách, napomáhá štěpení škrobu Lipasy Pepsin • obsažen v žaludeční šťávě, pomáhá štěpit bílkoviny na aminokyseliny • skupina enzymů napomáhající štěpení lipidů - tuků

  7. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry ENZYME 32.7 CLIL

  8. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Správné odpovědi: • a • b • c • a 32.8 Test znalostí Test na známku

  9. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 32.9 Použité zdroje a citace http://2.bp.blogspot.com/-lOZbkiv4sqA/UQOva6XztuI/AAAAAAAABAo/OMJmFnZTYTg/s1600/chyt1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Induced_fit_diagram.svg/450px-Induced_fit_diagram.svg.png (slide 7) Chemie pro 9. ročník základní školy, SPN, str. 120 (slide 5)

  10. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 32.10 Anotace