Kutatási eredmények - PowerPoint PPT Presentation

heidi-sosa
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kutatási eredmények PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kutatási eredmények

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Kutatási eredmények
75 Views
Download Presentation

Kutatási eredmények

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kutatási eredmények Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár ügyfelei között végzett telefonos közvéleménykutatásról 2008 Április

  2. Kérdőív-statisztika*, 2008. február 3. – április 10. (%)*A kérdőív-adatbázisban válaszadóként vagy válaszmegtagadóként regisztráltak A válaszadási hajlandóság igen magas volt a vizsgálat során, majdnem minden alkalommal válaszoltak is .

  3. Az elégedettség átlagpontszáma a lekérdezés hullámai szerint (1-5 pont) A megkérdezettek összességében, döntő részben elégedettnek és készségesnek mutatkoztak a magánnyugdíjpénztár irányában.

  4. Körülbelül mennyi volt az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár öt éves átlagos reálhozama? – a lekérdezés hulláma szerint (%) A hozamot tekintve az utolsó körben lekérdezettek sem mutatkoznak tájékozottabbnak a többieknél, mindössze 4%-uk vállalkozott a válaszadásra.

  5. A hozam megítélése a lekérdezés hullámai szerint (%) Az összes kérdést tekintve a hozam mértékének megítélésében mutatkozik a legnagyobb eltérés valamely magyarázó tényező alapján: a „jól értesült” üzletkötői kör fele úgy gondolja, hogy az Évgyűrűk hozama nem különbözik más nyugdíjpénztárakétól (a másik két körben 23-32% volt ez az arány). Ugyanakkor a harmadik kör esetében szignifikánsan alacsonyabb a „nem tudja” kategóriába tartozók aránya, mint a másik két csoportnál.

  6. Szokta-e követni egyéni számláján, hogy a munkáltatója befizette-e egyéni tagdíját? – a lekérdezés hulláma szerint (%) A harmadik körben megkérdezettek tudatosabb ügyfélnek tűnnek válaszaik alapján, az átlagosnál nagyobb arányban kísérik figyelemmel számlájuk változását.

  7. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár különböző írásos anyagokat szokott küldeni tagjainak, Ön hogyan értékeli ezeket a megkereséseket? (%)

  8. Az írásos anyagokat keveslők aránya - különböző csoportokban (%) E tekintetben a lekérdezés három köre mutatja a legnagyobb eltérést: míg az első körben megkérdezettek közül minden ötödik szeretne több írásos tájékoztatást kapni, addig a harmadik körösök esetében csupán 8% ez az arány.

  9. Az írásos anyagoktartalmával elégedettek - különböző csoportokban (%)

  10. Amennyiben a későbbiekben megkeressük Önt, melyik információs csatorna volna erre a legmegfelelőbb az Ön számára?(%) A kapcsolattartás eszközeinél továbbra is hasonló támogatottsággal rendelkezik a telefon, a postai illetve az elektronikus levél, s míg az e-mailt említették a legtöbben az első helyen, addig a két említés alapján a postai levelet mondták a legtöbben.