bentlak sos int zm nyek pedag gi ja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIÁJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIÁJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 101

BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIÁJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Updated on

BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIÁJA. MÁR MEGJELENT AZ ALKALMAZOTT SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANTÁRGYBAN. AZ EDDIG ÉRINTETT TÉMÁK. A BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK TÍPUSAI SAJÁTOS FELADATOK. Szakirodalom. Veczkó József A gyermek- és ifjúságvédelem Család-és gyermekérdekek APC STÚDIÓ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIÁJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEKPEDAGÓGIÁJA

  2. MÁR MEGJELENT AZ ALKALMAZOTT SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANTÁRGYBAN

  3. AZ EDDIG ÉRINTETT TÉMÁK • A BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK TÍPUSAI • SAJÁTOS FELADATOK

  4. Szakirodalom Veczkó József A gyermek- és ifjúságvédelem Család-és gyermekérdekek APC STÚDIÓ 5700 Gyula, Vár u 4. 66/463-426 E-mail:kiadó@apc-studio.hu

  5. 1977.ÉVI XXXI.TÖRVÉNY57.§,58.§,59.§

  6. A különleges gondozáshoz való jog „Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a képességeinek megfelelő fejlesztést és rendelkezésére álljanak azok a pedagógiai feltételek, amelyek hozzásegítik őt személyiségének legteljesebb kibontakoztatásához.” GYERMEKI JOGOKRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

  7. Sérülés? Zavar? Hátrány? • Biológiai, organikusszinten,tehát a szervezet szintjénsérülésről, károsodásról beszélünk. • A pszichés funkciók, képességek szintjénképesség-, illetve funkciózavarokról. • Szociális szinten a megváltozott fejlődésmenetnek kihatása van a szocializációrabeilleszkedési zavar, társadalmi hátrány keletkezik.

  8. „MÁS” gyermek helyzete a többi gyermekhez képest • Izoláltság a többi gyermektől • Általános megbélyegzés • Csonka családok, sérült anyák • Nevelési anomáliák, negatív minták • Érzelmi instabilitás • Értelmi korlátok, személyiség torzulása • Bizonytalan célok, szűk perspektíva

  9. A gyermekvédelmi gondoskodásraleggyakrabban rászoruló csoportok

  10. Hátrányos helyzetű gyermekekfiatalok Kt.121.§14 Azokat a gyermekeket és fiatalokat, akiknek alapvető szükségleteinek kielégítésében korlátozottak, hátrányos helyzetűeknek nevezzük A hátrányos helyzet kialakulásához vezető tényezők: Alacsony jövedelemi, fogyasztási szint, Rossz lakás körülmények, A szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje, A gyermek esélyegyenlőtlensége.

  11. Veszélyeztetett gyermekekfiatalok Veszélyeztetnek azt a gyermeket tartjuk, akinek testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó a megfelelő környezetet nem biztosítja. A veszélyeztetettség kialakulásához vezető tényezők: Elhanyagoló nevelés Deviáns szülői magatartás (pl.: alkohol, drog, erőszakos magatartás, stb.), Következmények lehetnek, hogy a fiatal átveszi, azonosul a deviáns magatartással.

  12. Beteg gyermekek és fiatalok Akik valamilyen fejlődési rendellenesség vagy speciális egészségkárosodásuk miatt szorulnak hosszantartó segítségre. (pl.: cukorbeteg, szívbeteg, asztmás) Kiemelt gondoskodást és állandó odafigyelést igényelnek

  13. Fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok

  14. FOGYATÉKOSSÁG SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY SNI CÉL A fogyatékos egyén társadalomba való sikeres beilleszkedésének elősegítése

  15. Szakértői Bizottság határozata alapján! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY Fogyatékkal élő: - mozgássérült - hallássérült - látássérült - beszédfogyatékos - tanulásban akadályozott (IQ: 70-50) - értelmileg akadályozott (IQ: 50-30) - halmozottan sérült - autizmussal élő A tanulási folyamatban tartósan, súlyosan akadályozott: - hyperkinetikus syndroma - kóros pszichés zavar - dyslexia, dysgraphia, dyscalculia - mutizmus

  16. TANULÁSI AKADÁLYOZOTTSÁGSNI A TANULÁS MINDEN TERÜLETÉT ÉRINTŐ AKADÁLYOZOTTSÁG INTELLIGENCIASÉRÜLÉS IQ 70-50

  17. MIT TEHETÜNK? SPECIÁLIS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TERÁPIÁK SZEGREGÁLT VAGY INTEGRÁLT NEVELÉS-OKTATÁS KOMPETENS SZEMÉLYEK GYÓGYPEDAGÓGUS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGUSA TANULÁSI AKADÁLYOZOTTSÁGSNI

  18. Nehezen nevelhető gyermekek és fiatalok Akiknek értelmi fejlettsége nem tér el a korosztálya átlagától, de valamilyen enyhébb fokú biológiai károsodás vagy pszichés sérülések miatt tanulási, magatartási zavarokat mutatnak.

  19. A TANULÁSI KORLÁTOK FAJTÁI A SÚLYOSSÁG SZERINT

  20. TANULÁSI NEHÉZSÉGEK TÜNETEK NORMÁL VAGY ÁTLAG ALATTI KÉPESSÉG HELYTELEN TANULÁSI VISELKEDÉS KOMMUNIKÁCIÓS NEHÉZSÉGEK PROBLÉMÁK A TANULÁSI HELYZETEKBEN EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VISELKEDÉSBEN

  21. TANULÁSI NEHÉZSÉGEK MIT TEHETÜNK? FELZÁRKÓZTATÁS KORREPETÁLÁS KOMPENZÁLÓ NEVELÉS FEJLESZTÉS PREVENCIÓ KOMPETENS ÓVONŐ TANÍTÓ TANÁR SZOCIÁLPEDAGÓGUS FEJLESZTŐ PEDAGÓG.

  22. TANULÁSI ZAVAROK TÜNETEK NORMÁL VAGY ÁTLAG FELETTI ÉRTELEM A TANULÁSI TELJESÍTMÉNY SZINTJE NEM FELEL MEG AZ EGYÉN INTELLEKTUÁLIS FEJLŐDÉSÉNEK RÉSZKÉPESSÉGZAVAROK : (DYSLEXSIA, DYSGRAPHIA,DYSCALCULIA) SNI

  23. MIT TEHETÜNK? FEJLESZTŐ ELJÁRÁSOK EGYÉNI BÁNÁSMÓD REEDUKCIÓ KOMPETENS SZEMÉLYEK GYÓGYPEDAGÓGUS: LOGOPÉDUS PSZICHOPEDAGÓGUS FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS TANULÁSI ZAVAROKSNI

  24. Szociálisan inadaptált gyermekek és fiatalok Azok akiknek értelmi fejlettsége nem tér el a korosztályuk átlagától, de a felnőttekhez, és kortársaikhoz való viszonyukban zavar van.

  25. A kialakuláshoz vezető tényezők • Helytelen nevelési eljárások • Organikus idegrendszeri tényezők Pl. az agykéreg funkcionális éretlensége • Erkölcsi normák nem megfelelő elfogadása • Érzelmi sérülés,elhanyagolás

  26. Deviáns viselkedésű gyermekek és fiatalok Akik a társadalmi együttélés szabályaitól, normáitól eltérnek, és antiszociális magatartást mutatnak. Megkülönböztetünk: szabálysértő, törvénysértő és bűnöző magatartást.

  27. A kialakuláshoz vezető tényezők • Súlyosan veszélyeztető családi környezet a családban élő deviáns szülő • A szocializációs folyamatban negatív mintakövetés (bűnözés)

  28. Normák? Szabályok? Elvárások? • Beilleszkedni a nagy társadalmi-gazdasági átalakulások idején a legnehezebb. • Gyorsan változnak az értékek, nincsenek stabil példaképek. • Különböző kultúrák más-más normákat közvetítenek. • A normaszegő viselkedés könnyen tartós személyiségjeggyé válik.

  29. ADHD tünetcsoport FI-MO-TA mozaikszó FIGYELEMZAVAR MOTOROS NYUGTALANSÁG TANULÁSI NEHÉZSÉG A tünetcsoportot ADHD rövidítéssel (attention-deficit/hyperactivity disorder) jelölik, amelyet magyarul röviden hiperaktivitásnak neveznek. A hiperaktivitás, vagy túlmozgás nagyon feltűnő jelenség, mégsem ez a vezető tünete az ADHD-nak. Fontosabb a figyelemzavar, a pattogó figyelem, amelyhez gyakran, de nem feltétlenül társul a motoros nyugtalanság. A tünetcsoportot régebben MCD vagy POS néven is emlegették.

  30. MIT TEHETÜNK? A hiperaktív gyerekek szeretik a mozgást, a társas helyzeteket, az újdonságokat. Csoportban jobban tudnak teljesíteni. Figyelmüket akkor tudjuk fenntartani, ha az ingerek változatosak. Az a környezet a legmegfelelőbb számukra, amely rendezett, korlátozó, alkotó és türelmes. Csak az azonnali jutalmazás lehet hatékony, a büntetés kevésbé hat egy hiperaktív gyerekre, akár bénító hatású is lehet. A figyelem felkeltésének leghatásosabb módja a képi- vizuális és mozgásos információ. A probléma abból adódik, hogy a hiperaktív gyerekek nagy része nem tudja, hogyan kell jól viselkedni, ezért fontos, hogy mindig tudassuk vele, hogy mit várunk el és mindezt a lehető legtömörebben tegyük !!

  31. Ahogyan ők látják…

  32. Az intézményes nevelés célja A gyermekotthoni ellátás a problémakezelő gyermekvédelem intézményrendszerében működik. Célja, a közösségi nevelés és a különböző társadalmi tényezők pozitív hatásainak kialakítása.

  33. FELADATOK • otthont, érzelmi és szociális biztonságot nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodás során ott elhelyezett gyermekeknek,fiataloknak • biztosítani az ott élő gyermekek és fiatalok helyes irányú testi, érzelmi, erkölcsi és szellemi fejlődését, • törekedni a családi kapcsolatok rendezésére • gondoskodni az ott élő fiatalok pályaválasztásának, előkészítéséről, az önálló életvitelre és az utógondozásra való felkészítésről • segíteni társadalmi beilleszkedésüket annak érdekében, hogy eredményesen vehessenek részt a társadalmi munkamegosztásban, rendezett életvitelre törekedjenek, teljesítsék állampolgári kötelezettségeiket • tudatosítani bennük a jogok és kötelességek összhangját.

  34. Más gyermekek,speciális szükségletek

  35. Más ember – más életút ? - anya-gyermek kapcsolat ? - családi környezet ? - gyermekközösségek ? - intézmények ? - célok, perspektívák ? - foglalkozás, munka, hasznosság ? - társadalmi integráció ?

  36. A szocializáció …a társadalomba való beilleszkedés folyamata, melynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait. Vagyis megtanul emberi módon élni és viselkedni… (Bagdy Emőke)

  37. A szocializációs folyamat zavarának leggyakoribb okai: • Túlhajszolt életmód a családban • Válás, családi konfliktusok • Alkoholista, szenvedélybeteg szülők • Alacsony jövedelem, nélkülözés • Kevés figyelem a gyermek felé • Nevelési szélsőségek (elhanyagolás, túlféltés) SEBEZHETŐSÉG

  38. KÖVETKEZMÉNYEK: • Kielégítetlenek a gyermek alapvető szükségletei • Negatív tekintélyszeméllyel azonosul • Sérül az énképe • Nincs beépült normakontrollja • Érzelmileg nincsenek megfelelő kapaszkodói NEGATÍV ÖNÉRTÉKELÉS KOMPENZÁCIÓS KÉNYSZER

  39. SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK

  40. Kompetencia Döntést szolgáló motívumok, érzelmek és a viselkedést lehetővé tevő képességek rendszere

  41. Alapvető kompetenciák • kognitív (értelem kiművelése) • személyes (egészség, kulturált életmód) • szociális (segítő életmód) • speciális (szakmai)

  42. Szociális kompetencia Ismeretei, készségei, képességei elősegítik társadalmi beilleszkedését, szociális viselkedését

  43. Szociális készségek Reakciók, melyek képessé teszik az embert arra, hogy egy adott interakción belülelérje a kívánt célját oly módon, hogy az ne mások kárára történjen

  44. MAGATARTÁSI RENDELLENESSÉGEK

  45. PSZICHOSZOMATIKUS ZAVAROK • Öröklés? • Környezeti tényezők? • Helytelen nevelés?

  46. LEGGYAKORIBB OKOK • Tartós, személyes szeretetkapcsolatok, kötödések válsága • Bizonyos személyiségtípusok, sérülékenyebb alkatok • Az egyén számára fontos tevékenységek tartós kudarca,sikertelenségek halmozódása • Durva pszichoszociális hatások • Tartós frusztráció • Lelki és kórélettani hatások

  47. Biológiai alapfunkciók zavara Alvászavarok Táplálkozási zavarok Kiválasztás zavarai Kiegyensúlyozatlan érzelmi élet

  48. Motoros rendellenességek Ujjszopás Önringatás Kielégítetlen érzelmi szükséglet

  49. TIC CÉL ÉS SZÁNDÉK NÉLKÜLI MOZGÁS A TEST EGY VAGY TÖBB RÉSZÉN