osobe ovla tene za zastupanje dru tva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 307 Views
 • Uploaded on

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA. tko može u ime društva davati očitovanja volje i time zasnivati, mijenjati ili dovesti do prestanka pravnog odnosa? može li pravna osoba davati očitovanja volje ili to za nju mora učiniti fizička osoba?. VTS RH, Pž-3324/02.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA' - hayes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osobe ovla tene za zastupanje dru tva
OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA

tko može u ime društva davati očitovanja volje i time zasnivati, mijenjati ili dovesti do prestanka pravnog odnosa?

može li pravna osoba davati očitovanja volje ili to za nju mora učiniti fizička osoba?

vts rh p 3324 02
VTS RH, Pž-3324/02
 • Po mišljenju ovog suda subjekti u pravnom prometu mogu biti fizičke i pravne osobe. Fizička osoba je živ čovjek kao subjekt prava, dok je pravna osoba društvena tvorevina kojoj je pravni poredak priznao pravnu sposobnost. Da bi pravna osoba mogla izraziti svoju volju, ona to mora učiniti preko svojih određenih organa ili tijela, koje sačinjavaju fizičke osobe.
vts rh p 3324 021
VTS RH, Pž-3324/02

Tako pravne osobe, društva s ograničenom odgovornošću, temeljem odredaba Zakona o trgovačkim društvima (Narodne Novine broj 11/93, 34/99 i 52/00, dalje ZTD) zastupa uprava društva, koja se sastoji od jedne ili više osoba (što se uređuje u izjavi o osnivanju ili u društvenom ugovoru).

vts rh p 3324 022
VTS RH, Pž-3324/02

Uprava zastupa društvo i poduzima sve pravne radnje zastupanja u pravnim poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti, te se ovlast uprave da zastupa društvo ne mogu ograničiti, a članovi uprave potpisuju se u ime društva pri čemu moraju navesti tvrtku društva i svoje svojstvo člana uprave (čl. 241 i čl. 426 ZTD-a).

vts rh p 3324 023
VTS RH, Pž-3324/02

Stoga je pravilno zaključio prvostupanjski sud da je Ugovor o kreditu i sporazum o osiguranju prijenosom vlasništva na nekretninama drugotuženik potpisao kao direktor trgovačkog društva MESNA INDUSTRIJA K. d.o.o., Poreč a ne u svoje osobno ime kao fizičke osobe.

osnove za zastupanje dru tva
OSNOVE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA

ZTD

ZOO

 • zastupnici po zakonu
  • čl. 41 ZTD-a
 • zastupnici po punomoći
  • čl. 42, čl. 44-58 ZTD-a
 • punomoćnici po zaposlenju
  • čl. 43 ZTD-a
 • Ovlaštenje za zastupanje temelji se na
  • zakonu,
  • statutu, društvenom ugovoru ili pravilima pravne osobe,
  • aktu nadležnog državnog tijela ili
  • na očitovanju volje zastupanog (punomoć).
 • čl. 308. st. 2. ZOO-a
osnove za zastupanje dru tva1
OSNOVE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA

zakon

konstitutivni akt ili odluka donesena u društvu, te oduzimanje ovlasti za zastupanje

akt (odluka) nadležnog tijela

povjeravanje obavljanja određenih poslova

pravni posao

zastupnici po zakonu
ZASTUPNICI PO ZAKONU
 • ortaštvo (čl. 642 ZOO)
 • jtd (čl. 91. st. 1. ZTD)
 • kd (čl. 142. st. 1. ZTD)
 • GIU (čl. 605. st. 1. ZTD)
 • zadruga (čl. 17. st. 1. Zakona o zadrugama)
 • udruga (čl. 6 Zakona o udrugama)
 • d.d.
  • dualistički ustroj
   • čl. 241. st. 1. ZTD
   • čl. 268 ZTD
  • monistički ustroj
   • čl. 272.m. st. 1. ZTD
   • čl. 272.h. st. 1. ZTD
 • d.o.o.
  • čl. 426. st. 1. ZTD
  • čl. 439 ZTD
 • DUO (čl. 47 Zakona o osiguranju)
 • KU (čl. 15. st. 1. Zakona o kreditnim unijama)
konstitutivni akt ili odluka donesena u dru tvu te oduzimanje ovlasti za zastupanje
KONSTITUTIVNI AKT ILI ODLUKA DONESENA U DRUŠTVU, TE ODUZIMANJE OVLASTI ZA ZASTUPANJE
 • ortaštvo (čl. 643 ZOO)
 • jtd (čl. 91 ZTD)
 • kd (čl. 132 ZTD)
 • GIU (čl. 605. st. 4. ZTD)
 • zadruga (nije dozvoljeno)
 • udruga (čl. 6 / čl. 11 Zakona o udrugama)
 • d.d.
  • dualistički ustroj
   • čl. 241. st. 3. ZTD
   • čl. 268 ZTD
  • monistički ustroj
   • čl. 272.m. st. 1. ZTD
   • čl. 272.h ZTD
 • d.o.o.
  • čl. 426. st. 2. ZTD
  • čl. 439 ZTD
 • DUO (čl. 47 Zakona o osiguranju)
 • KU (čl. 15. st. 2. Zakona o kreditnim unijama)
zastupanje odlukom nadle nog tijela
ZASTUPANJE ODLUKOM NADLEŽNOG TIJELA

TRGOVAČKI SUD

JAVNOPRAVNO TIJELO

STEČAJNI SUD

povjeravanje obavljanja odre enih poslova l 43 ztd
POVJERAVANJE OBAVLJANJA ODREĐENIH POSLOVA – ČL. 43 ZTD

(1) Osoba čija je dužnost da kao radnik trgovačkoga društva obavlja poslove koji po redovitom tijeku stvari uključuju i sklapanje određenih ugovora, odnosno poduzimanje određenih pravnih radnji, ovlaštena je da kao punomoćnik društva sklapa i te ugovore i poduzima te pravne radnje u granicama poslova koje obavlja.

(2) Ograničenje iz članka 49. ovoga Zakona odnosi se i na punomoćnike po zaposlenju.

pravni posao
PRAVNI POSAO

(1) Zastupnik trgovačkoga društva iz članka 41. ovoga Zakona može dati punomoć drugoj osobi.

(2) Punomoć se može dati u granicama ovlasti zastupnika koje su upisane u sudskom registru.

(3) Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, punomoć iz stavka 1. ovoga članka daje se sukladno odredbama propisa kojima se uređuju obvezni odnosi.

(4) Ograničenje iz članka 49. ovoga Zakona odnosi se i na punomoćnike iz ovoga članka.

pravni posao1
PRAVNI POSAO
 • prokura
  • čl. 44 – čl. 54 ZTD
 • opća (generalna) punomoć
  • čl. 315. st. 2. ZOO
 • posebna (specijalna) punomoć
  • čl. 315. st. 3. ZOO
 • trgovačka punomoć
  • čl. 55 i čl. 56 ZTD
 • punomoć trgovačkom putniku
  • čl. 57 i čl. 58 ZTD
prokura l 44 ztd
PROKURA – čl. 44 ZTD

(1) Prokura je trgovačka punomoć čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni ovim Zakonom.

(2) Prokuru može dati samo pravna i fizička osoba koja je trgovac u smislu ovoga Zakona.

(3) Prokura se daje na način predviđen izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom trgovačkoga društva.

(4) Prokura se daje u pisanom obliku.

opseg ovlasti iz prokure l 47 st 1 ztd
OPSEG OVLASTI IZ PROKURE – čl. 47. st. 1. ZTD –

Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun trgovačkoga društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima, te državnim i izbranim sudovima.

vts rh p 1850 97 od 30 prosinca 1997
VTS RH, Pž-1850/97 od 30. prosinca 1997.

Smatramo da o tome prvostupanjski sud ima ispravan stav, te da ugovor o kreditu između Zagrebačke banke i fizičke osobe B.K. nije bio u vezi s poslovanjem tuženog poduzeća "V" d.d. u stečaju, jer prije svega uz svu širinu ovlasti prokuriste, ovlaštenja prokuriste vezana su uz poslovanje poduzeća, pa on po prirodi stvari nije ovlašten poduzimati one pravne radnje koje su pojmovno nespojive s održavanjem poslovanja poduzeća.

vts rh p 1850 97 od 30 prosinca 19971
VTS RH, Pž-1850/97 od 30. prosinca 1997.

Davanje solidarnog neograničenog jamstva tuženika za kredit fizičke osobe B.K., nema nikakve veze s poslovanjem tuženog poduzeća, niti je to u tijeku prvostupanjskog postupka dokazano, a niti proizlazi iz spisu priloženih isprava.

sklapanje ugovora sa samim sobom l 49 ztd
SKLAPANJE UGOVORA SA SAMIM SOBOM – ČL. 49 ZTD

Prokurist ne može bez posebne ovlasti trgovačkoga društva nastupati kao druga ugovorna strana i s društvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

opseg ovlasti iz prokure l 47 st 2 ztd
OPSEG OVLASTI IZ PROKURE – čl. 47. st. 2. ZTD –

Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti ni opteretiti nekretnine trgovačkoga društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

trgova ka punomo l 55 i l 56 ztd
TRGOVAČKA PUNOMOĆ– čl. 55. i čl. 56. ZTD –

Trgovački punomoćnik je radnik u trgovačkom društvu ili druga osoba koju trgovac ovlasti da vodi cijelo ili dio njegovog poduzeća

Trgovački punomoćnik ovlašten je sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje koje su u prometu uobičajene pri vođenju poduzeća ili dijela poduzeća na koje se odnosi njegova punomoć ili koje su za to potrebne

punomo trgova kom putniku l 57 i l 58 ztd
PUNOMOĆ TRGOVAČKOM PUTNIKU– čl. 57. i čl. 58. ZTD –

Trgovac može svome radniku ili drugoj osobi dati punomoć kao trgovačkome putniku.

Trgovački putnik ovlašten je u ime i za račun vlastodavca sklapati ugovore o prodaji vlastodavčeve robe, isporučivati robu, naplaćivati cijenu iz tih ugovora, te primati izjave od kupaca glede robe koja je predmet ugovora što ga je trgovački putnik sklopio za vlastodavca.

Trgovački putnik ovlašten je u ime i za račun vlastodavca davati izjave i poduzimati druge pravne radnje radi očuvanja vlastodavčevih prava iz ugovora što ga je sklopio u njegovo ime i za njegov račun.