Nervová soustava - PowerPoint PPT Presentation

nervov soustava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nervová soustava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nervová soustava

play fullscreen
1 / 20
Nervová soustava
577 Views
Download Presentation
ahanu
Download Presentation

Nervová soustava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nervová soustava Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad

 2. Nervová soustava

 3. Nervová soustava • Je to řídící soustava, která přímo i nepřímo ovládá činnost všech orgánů. • Přijímá podněty z vnějšího prostředí. • Přenáší a zpracovává informace uvnitř organismu. • Zpracované informace odevzdává do příslušných výkonných orgánů.

 4. Nervová soustava Nervovou soustavu tvoří: 1.mozek • Mozek se nachází v lebce, je tvořen dvěma polokoulemi-hemisférami. • Je uložen v mozkových plenách a je obklopen mozkomíšním mokem, který jej chrání a vyživuje. • Jeho povrch tvoří šedá kůra mozková s mnoha záhyby. • Je tvořen asi 30 miliardami buněk- neuronů. • Hmotnost mozku je asi 1300-1500g.

 5. Nervová soustava Mozek

 6. Nervová soustava Mozkové polokoule-co řídí

 7. Nervová soustava Neuron

 8. Nervová soustava Spojení neuronů

 9. Nervová soustava Činnosti mozku: a)ovládané vůlí-činnosti, o kterých mozek vědomě rozhoduje-pohyb b)neovládané vůlí-stahy srdce, dýchání, trávení

 10. Nervová soustava 2.mícha • Mícha je nervová trubice uvnitř páteře. • Její délka je 40 – 45 cm. • Z míchy vycházejí nervy a jejím prostřednictvím získává mozek informace a reaguje na změny venkovního prostředí. • Obsahuje mozkomíšní mok. • Mozek a mícha tvoří centrální nervovou soustavu (CNS)-řídí vše, co děláme.

 11. Nervová soustava Mícha umístěná v páteři

 12. Nervová soustava 3.nervy • Prochází všemi tkáněmi a orgány a jsou spojeny s CNS. • Prostřednictvím nervů přijímají mozek a mícha informace z orgánů celého těla a vydávají nazpět příkazy, jak mají jednotlivé orgány pracovat.

 13. Nervová soustava • Oproti ostatním živočichům má člověk nervovou soustavu nejdokonaleji vyvinutou. • Člověk dokáže myslet, dorozumívat se pomocí řeči a uvědoměle pracovat.

 14. Nervová soustava Zajímavosti o mozku: • Nervové pulzy se z mozku a zpět do mozku pohybují rychlostí 270 km/h. • Mozek spotřebuje stejné množství energie jako 10W žárovka. • Lidská mozková buňka může pojmout 5× více informací, než je v kompletní encyklopedii. Vyjádřeno v číslech je kapacita mozku podle vědců až 1000 terabajtů (1 TB = 1000 GB). • Osmdesát procent mozku je jen voda.

 15. Nervová soustava Otázky: 1.Co řídí nervová soustava? 2.Z čeho se skládá? 3.Co si pamatuješ o mozku? 4.Co si pamatuješ o míše? 5.Co je to CNS, co ho tvoří? 6. Co umí člověk oproti jiným živočichům?

 16. Nervová soustava Otázka pro bystré hlavičky: Poznáš, co je na obrázku? Neuron

 17. Nervová soustava Zápis: • Nervová soustava je řídící soustava, která přímo i nepřímo ovládá činnost všech orgánů. • Nervovou soustavu tvoří: • 1.mozek • Mozek se nachází v lebce. • Je uložen v mozkových plenách a je obklopen mozkomíšním mokem, který jej chrání a vyživuje. • Jeho povrch tvoří šedá kůra mozková s mnoha záhyby. • Je tvořen asi 30 miliardami buněk- neuronů. 2.mícha • Mícha je nervová trubice uvnitř páteře. • Její délka je 40 – 45 cm.

 18. Nervová soustava • Z míchy vycházejí nervy a jejím prostřednictvím získává mozek informace a reaguje na ně. • Obsahuje mozkomíšní mok. • Mozek a mícha tvoří centrální nervovou soustavu (CNS)-řídí vše, co děláme. 3.nervy • Prochází všemi tkáněmi a orgány a jsou spojeny s CNS. • Člověk má nejdokonaleji vyvinutou nervovou soustavu-dokáže myslet, používat řeč a uvědoměle pracovat.

 19. Nervová soustava Prameny: • https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:CU6nsvOToRwJ:skorda.wz.cz/bio/bio17.doc+nervov%C3%A1+soustava+%C4%8Dlov%C4%9Bka&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShUkH7KNWXeo1bICFbyCJz5t0ql99oQiOSYdPL0yAcHe0q5gfDtJgJDFzapJU8ZmA-Cy8HV25NE3Fi9ndmnNS7UVUWKRDic4lA_8AiRkcXmYZKOGhYDUAT17aCtKHQksBG0tR1M&sig=AHIEtbS70f__EXM5VqtUi9GrUYKmwFY1NQ • http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADcha • http://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_nervov%C3%A1_soustava Vše platné k 25.6.2012

 20. Nervová soustava Konec