Liikennetiedon visiot ekosysteemitason selvitys liikennevirasto 2014
Download
1 / 17

LiikenneTIEDON visioT Ekosysteemitason selvitys Liikennevirasto 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

LiikenneTIEDON visioT Ekosysteemitason selvitys Liikennevirasto 2014. Risto Linturi ja Ossi Kuittinen. Selvityksen taustaa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LiikenneTIEDON visioT Ekosysteemitason selvitys Liikennevirasto 2014' - hayes-chase


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Liikennetiedon visiot ekosysteemitason selvitys liikennevirasto 2014

LiikenneTIEDON visioTEkosysteemitason selvitysLiikennevirasto 2014

Risto Linturi ja Ossi Kuittinen


Selvityksen taustaa
Selvityksen taustaa

 • Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt liikenteen sähköiset palvelut –kokeiluhankkeen (Liikennelabra-hanke) vuosille 2014 – 2015 edistääkseen sähköisten palveluiden kuluttajamarkkinan syntymistä ja selvittääkseen sähköisten palveluiden vaikutuksia

 • Selvitys liittyy edellä mainittuun kokonaisuuteen ja on Liikenneviraston teettämä. Raportin kirjoittajat ovat Risto Linturi ja Ossi Kuittinen.

 • Selvityksessä on käytetty joukkoistusta


Selvityksen yleinen rakenne
Selvityksen yleinen rakenne

ekosysteemi- mallin visio

Politiikkasuositukset

Johdanto- visio

Toimijavisiot

informaatio

Toimijat

Motiivit

Teknologiat

Trendit


Informaatiotalouden ja logistiikan trendej
Informaatiotalouden ja logistiikan trendejä

 • Muuttuvien kustannusten radikaali laskeminen ja siitä seuraava jakamistalouden kasvu

 • Etäläsnäolon ja kaukovaikuttamisen teknologiat

 • Tavaroiden internet ja verkkokauppa

 • Robotisaatio, nelikopterit, miljardit anturit

 • Kompleksisuus ja itseorganisoituvuuden kasvu

 • Erikoistuminen ja vaihdanta, "long tail"-ilmiö

 • Digitalisaation ja robotisaation kansantaloudelliset vaikutukset


Selvityksen sis inen rakenne
Selvityksen sisäinen rakenne

 • Kuvaus tieliikenteen teknologisista mahdollisuuksista 2020-luvulla

  • Ajoneuvoteknologian kehitys ja autojen robotisoituminen

  • Tieliikenteeseen liittyvät informaatiolähteet 2020-luvulla

  • Liikenteen tuottaman ja käyttämän tiedon arkkityypit

  • Kehittyvä anturiteknologia ja uudentyyppiset mittalaitteet

  • Ihmisten tarpeistaan, uskottavuudestaan ja liikkumisestaan tuottama tieto

  • Logistiikan tavaroista ja toisaalta tavaroiden logistiikasta tuottama tieto

  • Ihmisten liikenteessä ajoneuvoista ja ympäristöstään tuottama tieto

  • Algoritmisesti konsolidoitu tieto

  • Liikennetiedon reaaliaikaisuus ja luotettavuus

 • Toimijakuvaukset (76 kpl), toimijoiden motiivit ja hyödyt

  • Maantieliikenteen informaation yleiset potentiaaliset hyödyt

  • Informaation luovuttajien, välittäjien ja vastaanottajien potentiaaliset geneeriset ja konkreettiset motiivit

 • Toimijakohtaiset visioit (12 kpl) potentiaalisista hyödyistä kuluttajalle

 • Systeeminen tarkastelu potentiaalisista toimijarooleista, arkkitehtuurista ja suunnitteluperiaatteista, ehdotettu ekosysteemiarkkitehtuuri

 • Politiikkasuositukset ja hanke-ehdotukset


Tieliikenteen informaatiol hteet 2020 luvulla
Tieliikenteen informaatiolähteet 2020-luvulla

32 Kehittyvä anturiteknologia

321 Ajoneuvon normaalit anturit

322 Robottiajoneuvoihin liittyvät muut anturit

323 Mahdolliset erikoisanturit anturityypeittäin

324 Antureiden sijoittaminen rakenteisiin

33 Ajoneuvon omasta tilastaan ja käyttäjistään tuottama tieto

331 Sijaintipaikka liike ja kiihtyvyys

332 Moottorin ja hallintalaitteiden tila

333 Auton energiankulutus

334 Matkustamon ja tavaratilan olosuhteet

335 Renkaiden toiminta ja ajoneuvon liike

336 Kuljettajan tunnistus vireys ja ajotapa

337 Käytön oikeutus ja maksaminen

34 Ajoneuvon ympäristöstään tuottama tieto

341 Säätila tien kunto näkyvyys

3 Liikennemerkit ja opasteet

343 Liikennevirta ja esteet liikenneväylillä

344 Ihmiset eläimet ja kevytliikenne

345 Tienvarsien maasto ja epätavalliset vaaratilanteet

35 Kiinteän ja mobiilin teknologian ajoneuvoista tuottama tieto

351 Kiinteän tiestössä olevan laitteen tuottama tieto

352 Nelikoptereiden tai muiden lentolaitteiden tuottama tieto

353 Logistiikkaterminaalin tuottama tieto

354 Matkustajaliikenteen terminaalin tuottama tieto

36 Ihmisten tuottama tieto

361 Sijaintipaikka ja matkustustarpeet

362 Kulkureitti ja kulkuväline

363 Tavarankuljetustarpeet

364 Löytämistarpeet

365 Kohtaamistarpeet

366 Kokemukset ja tuntemukset

367 Rajoitteet

368 Maksuperusteet ja tavat

369 Luotettavuustiedot

37 Logistiikan ja tavaroiden tuottama tieto

371 Tavaran sijaintipaikka ja kulkureitti

372 Tavaran käsittelytavat ja varastointiolosuhteet

373 Tavaraan liittyvä oikeutus ja transaktio

374 Tavaran toimittaminen ja välivarastointi

375 Tavaran koostumus ja ominaisuudet

38 Ihmisten liikenteessä ajoneuvoista ja ympäristöstä tuottama tieto

381 Jalankulkijan tai pyöräilijän tuottama tieto

382 Matkustajan kännykällä tuottama tieto

383 Transaktiotieto ja luotettavuustieto

384 Ympäristöhavainnot mittaustieto

39 Algoritmisesti konsolidoitu tieto

391 Ajotietokoneen suorittama konsolidointi

392 Käyttäjän päätelaitteessa tapahtuva konsolidointi

393 Pilvipalveluissa tapahtuva konsolidointi

394 Tiedon konsolidointi ja koordinointi keskitetysti tai hajautetusti

395 Organisaatioiden konsolidoima tieto

310 Liikennetiedon reaaliaikaisuus ja luotettavuus

3101 Informaatiolle asetettavat QOS-vaatimukset

3102 Vaikutukset mobiilin tietoliikenteen määrään

3103 Mahdolliset ratkaisut QOS-kysymyksiin


Potentiaalisten hy tyjien kuvaus
Potentiaalisten hyötyjien kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimi

Verottaja

Ajo-opetus

Autoliitto

Taksiyrittäjät ja taksikuskit

Autovuokraamot & autopoolit

Kimppakyytien järjestäjät

Näkövammaiset ja muut invalidit

Muistisairaat

Sairaankuljetus

Vahinkovakuuttajat

Teleoperaattorit

Mittalaitteiden myyjät

Massatilaisuuksien järjestäjät

Peliteollisuus

Palo- ja pelastustoimi

Pakkausteollisuus

Nelikopterioperaattorit

Aikapankit ja sähköraha

Puhtaanapito ja siivoustoimi

Oikeuslaitos

Rikollinen ,terroristi

Alkutuottajat (kala, liha sienet, marjat)

Informaatiobrokerit

Ravintolat

Majoituspalvelut

Vanhukset

Ajokortittomat

Polkupyöräilijät

Maahanmuuttajat (eri kieliryhmät)

Ympäristötietoiset

Pienyrittäjät joiden tavaralogistiikka vaatii erityisfeatureita

Yrittäjät joiden asiakasryhmä vaatii erityisfeatureita

Palveluinfran rakentajat

Paikkatietoala

Mobiililaitteiden ja mittalaitteiden valmistajat

Robotiikka-ala

Sovelluskehittäjät ja pilvipalveluiden toimittajat

Maksuoperaattorit ja maksujärjestelmien tuottajat

Auto-operaattorit

Mallintajat ja Big data analyytikot

Työnantajat

Työntekijät

Evira

Tukes

Huoltovarmuuskeskus

Verottaja

STUK

Tilintarkastus

ESA

Puolustusvoimat

Ajoneuvon kuljettaja

Ajoneuvon omistaja

Matkan tarvitsija

Matkustaja

Virtuaaliturismi turismi

Tavaran tilaaja

Tavaran myyjä

Kauppa ja palvelut

Katujen ja teiden kunnossapito

Liikennesuunnittelu ja kaavoitus

Liikennöitsijä

Kuljetusliike

Tavaraliikenteen terminaalit ja huolintaliikkeet

Parkkipaikkojen ylläpito

Varastotilojen järjestäminen

Autokauppa

Ajoneuvohuolto

Huoltoasemat ja rengasliikkeet

Liikenteen ohjaus ja valvonta poliisi

Turvapalveluiden tarjoajat

Tulli ja rajavartiolaitos

Media ja markkinointi

Meteorologit

Maanviljely

Ympäristökeskukset

Liikenneturva


Ehdotettua ekosysteemimallia testaavat toimijakohtaiset visiot
Ehdotettua ekosysteemimallia testaavat toimijakohtaiset visiot

 • Julkinen liikenne

 • Julkinen logistiikka ja verkkokauppa

 • Kauppa ja palvelut (asiointiin ja omaan jakeluun perustuva)

 • Teollisuus rakentaminen ja niiden logistiikka

 • Teiden katujen ja pihojen kunnossapito

 • Liikenteen peerproduction

 • Sosiaali-ja terveystoimi koulutoimi

 • Tietoliikennepalveluiden tarjoajat

 • Turismin ja matkailupalveluiden edistäjät

 • Vakuutusyhtiöt turvapalveluiden järjestäjät

 • Google FacebookFoursquare karttapalvelut

 • Kansalainen My Data-yhteisö

  Visioissa kuvattu aihealueen laajuus, hyödyt yksilölle ja yhteiskunnalle


Esimerkki avoin logistiikka
Esimerkki: Avoin logistiikka visiot

 • Jos jokaisen kävelyetäisyydellä olisi lokerikko, johon toimitettava tavara jätetään ja samalla lähetetään koodi, jolla lokeron saa avatuksi.

  • jos järjestelmä olisi avoin kenelle tahansa logistiikan tai kaupan toimijalle ja standardoitu

   Kuluttajien logistiikka ja verkkokauppa mullistuisi


Esimerkki tavaroiden internet
Esimerkki: Tavaroiden internet visiot

 • Jos jokaisessa tavarassa olisi yksilöllinen tunniste ja internetissä tavaran omistajan hallittavissa oleva tietue.

  • tavara voitaisiin jättää lähtevään postiin ilman osoitetta tai kuormakirjaa

  • tavara voisi itse ohjata reittiään useiden logistiikkatoimijoiden yli

  • tavaraan voisi kertyä tietoa sen kohtelusta

  • omistajan vaihtuessa uusi omistaja voisi vaihtaa määränpäätä ja maksutapaa kesken matkan


Esimerkki jakamistalous
Esimerkki: Jakamistalous visiot

 • Jos autojen yhteiskäyttöä helpotettaisiin, voitaisiin jo verrattain vähäisellä matkustajamäärän ja käyttöasteen lisäämisellä saavuttaa yhtä suuret säästöt kuin katujen ja teiden kunnossapidon kustannukset ovat.


Esimerkki my data omadata
Esimerkki: My Data / Omadata visiot

 • Jos kansalaiset saisivat valtuuttaa haluamansa kolmannen osapuolen keräämään ja ylläpitämään itseensä liittyviä tietoja, olisi yksityisyyden suoja nykyistä miljoonaa henkilörekisteriä parempi ja esimerkiksi terveystiedot voisi turvallisesti yhdistää kaupassakäyntitietoihin. Liikenteeseen liittyviä My Data –esimerkkejä on runsaasti ja käsitteellisesti My Data –ajattelu korvaa CRM- ja Facebook/Google-keskeisen asiakastiedon käyttäjäkeskeisellä lähestymistavalla.


Systeeminen tarkastelu potentiaalisista toimijarooleista
Systeeminen visiottarkastelu potentiaalisista toimijarooleista

7.1 Systeemin arkkitehtuurista ja suunnitteluperiaatteista

7.2 Kriittisten palveluiden toimintavarmuus

7.2.1 Yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot

7.2.2 Merkittävät liikennedatan ja tietojärjestelmien systeemiset riskitekijät

7.2.3 Roolituksen ja markkinarakenteen vaikutus teknologiariippuvuuteen

7.2.4 Käyttäjäkohtaisen datan palveluriippumattomuus – omadatavisiot

7.2.5 Yksityisyyden suojaan liittyvät systeemiset kysymykset

7.2.6 Regulatiiviset edellytykset tiedon maksimaaliselle hyväksikäytölle

7.3 Ehdotetut roolitukset ja rajapintastandardien tarve

7.3.1 Roolitukset ekosysteemin

7.3.2 Ekosysteemin subjektit/objektit

7.3.3 Digitalisointikerros

7.3.4 Ekosysteemin sovellusriippumattomat Core-funktiot:

7.3.5 Sovellukset/Palvelut/Prosessit

7.3.6 Rajapintastandardien tarve

7.4 Evaluointi ekosysteemimallin vaikutuksesta 12 esitettyyn visioon

7.4.1 Julkinen liikenne

7.4.2 Julkinen logistiikka ja verkkokauppa

7.4.3 Kauppa ja palvelut (asiointiin ja omaan jakeluun perustuva)

7.4.4 Teollisuus, rakentaminen ja niiden logistiikka

7.4.5 Teiden, katujen ja pihojen kunnossapito

7.4.6 Liikenteen peer production

7.4.7 Sosiaali-ja terveystoimi, koulutoimi

7.4.8 Tietoliikennepalveluiden tarjoajat

7.4.9 Turismin ja matkailupalveluiden edistäjät

7.4.10 Vakuutusyhtiöt, turvapalveluiden järjestäjät

7.4.11 Google, Facebook, Foursquare, karttapalvelut

7.4.12 Kansalainen, My Data -yhteisö


Ekosysteemin tavoitteita
Ekosysteemin tavoitteita visiot

 • Aito kansalaisen lisäarvo tietojen yhdistelyllä

 • Yksityisyyden suojaaminen sillä tasolla, jonka yksilö itse haluaa valita

 • Sovellusten helppo tuottaminen

 • Hyötyajattelun ihmiskeskeisyys

 • Antifragiilisuus (resilienssi + evolutiivisuus)

 • Kilpailukyky ja vienti


Visioitu ekosysteemimalli
Visioitu ekosysteemimalli visiot

LaiteID

TavaraID

Sovellusalusta

Sijainti-sign.

Anonymi-sointi

Kartta/PaikkaID

Avaimen-hallinta

MyData

PalveluID

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

HlöID

0110111010100011100001101011100010101010111111100000101010001000101101 111010001111

Yksilö/rooli

Tavara

Laite

Konesalipalvelut

Tietoliikenne


Politiikkasuositukset
Politiikkasuositukset visiot

9.1Yleisperiaatteita

9.1.1 Fyysisen ja virtuaalisen liikenteen työnjako tulevaisuudessa

9.1.2 Verkkokaupan vaikutukset kaupan rakenteisiin ja logistiikan kehittymiseen

9.1.3 Palvelujen automatisoituminen, push -palvelut

9.1.4 Digitaalinen yhdistävyys ja ubiquitous –ajattelu

9.2 Toimintamalli on avoin, kokeileva ja mahdollistava kaikilla politiikan osa-alueilla.

9.2.1 Liikennepolitiikka

9.2.2 Viestintäpolitiikka

9.2.3 Innovaatiopolitiikka ja teollisuuspolitiikka

9.2.4 Sosiaalipolitiikka

9.2.5 Oikeuspolitiikka (ihmisoikeudet ja velvollisuudet, yksityisyys)

9.2.6 Puolustuspolitiikka

9.2.7 Ympäristöpolitiikka

9.2.8 Turvallisuuspolitiikka

9.2.9 Kehittämisen ohjaus systeemisesti

9.2.10 Valtionvarainhoito

9.3 Visioiden hankkeistaminen

9.3.1 Julkinen liikenne

9.3.2 Julkinen logistiikka ja verkkokauppa

9.3.3 Kauppa ja palvelut (asiointiin ja omaan jakeluun perustuva)

9.3.4 Teollisuus, rakentaminen ja niiden logistiikka

9.3.5 Teiden, katujen ja pihojen kunnossapito

9.3.6 Liikenteen peer production

9.3.7 Sosiaali-ja terveystoimi, koulutoimi

9.3.8 Tietoliikennepalveluiden tarjoajat

9.3.9 Turismin ja matkailupalveluiden edistäjät

9.3.10 Vakuutusyhtiöt, turvapalveluiden järjestäjät

9.3.11 Google, Facebook, Foursquare, karttapalvelut

9.3.12 Kansalainen, My Data-yhteisö


L hdeluettelo
Lähdeluettelo visiot

 • T. Ali-Vehmas and T. R. Casey, Evolution of wireless access provisioning: A systems thinking approach”, Competition and Regulation in Network Industries, Vol. 13, No. 4, pp. 333-361, December 2012http://sites.google.com/site/papersthocasey/papers/CRNI_13_04_0333.pdf

 • Dan Ariely, Predictably Irrational, The hidden forces that shape our decisions, 368p, 2009, Harper Collins

 • W, Brian Arthur, The Nature of Technology, Free Press, New York USA, 2009.

 • Automaattisenliikenteenmetropolivisio-työryhmä, Loppuraportti: Automaattisenliikenteenmetropolivisio -raportti, 40p, 2013, Sovelto

 • Robert Axelrod, The Evolution of Co-operation, 241p, 1990, Penguin Books

 • Robert Axelrod, Michael Cohen, Harnessing Complexity; Organizational Implications of a Scientific Frontier, 184p, 2000, Basic Books

 • Philip Ball, Critical Mass; How One Thing Leads to Another, 644p, 2005, Arrow Books

 • Albert-Laszlo Barabasi, Linkit – Verkostojen uusi teoria, 282p, 2002, Terra Cognita

 • Chester Barnard, The Economy of Incentives, in Classics of Organization Theory, pp93-102, 2001, Wadsworth

 • OriBrafman, Rod Beckstrom, The Starfish and the Spider; The Unstoppable Power of Leaderless organizations, 230p, 2006, Penguin Portfolio

 • Stewart Brand, Whole Earth Discipline, Why dense cities, nuclear power, genetically modified crops, restored wildlands, radical science and geoengineering are essential, revised and updated edition, 337p, 2010, CPI

 • David Brin, The Transparent Society: Will technology force us to choose between privacy and freedom, 378p, 1998, Perseus

 • Ronald Burt, Structural Holes; The Social Structure of Competition, 313p, 1995, Harvard University Press

 • Clayton Christensen, Scott Anthony, Erik Roth, Seeing What’s Next; Using the Theories of Innovation to Predict Industry Change, 312p, 2004, Harvard Business School Press

 • Emile Durkheim, The Division of Labour in Society, 352p, 1997, Free Press

 • Gary William Flake, The Computational Beauty of Nature; Computational Explorations of Fractals, Chaos, Complex Systems and Adaptation, 493p, 1998, MIT Press

 • Steven Johnson, Emergence, 288p, 2002, Scribner

 • M. L. Katz, C. Shapiro, 1985. Network Externalities, Competition, and Compatibility. American Economic Review 75(3): 424-440

 • Stuart Kauffman, At Home in the Universe; The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity, 321p, 1995, Oxford University Press

 • Hermann Kopetz, Real-Time Systems – Design Principles for Distributed Embedded Applications, Springer Verlag, Heidelberg, Germany. 2nd Edition, 2011.

 • Donald L. Laurie, Yves L. Doz, Claude P. Sheer, Creating New Growth Platforms, 12p, Harvard Business Review, Vol. 84, No. 5, May 2006

 • Steven Levitt, Stephen Dubner, Freakonomics, A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything, 320p, 2006, Penguin Books

 • Linturi, Risto, Kuusi, OsmojaAhlqvist Toni, Suomensatauuttamahdollisuutta, Radikaalitteknologisetratkaisut, 185p, 2013, Eduskunta

 • Michael Mann, The Sources of Social Power volume I, 549p, 1986, Cambridge

 • Mika Mannermaa, Jokuveli, Elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa, 244p, 2008, WSOYPro

 • Abraham Maslow, The Theory of Human Motivation, pp167-184, in eds. Jay M. Sharif, J. Steven Ott, eds., Classics of Organization Theory, 542p, 2001, Wadsworth

 • J. S. Nahapiet, Ghoshal, 1998. Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review 23(2): 242-266

 • R. Nelson and S. Winter, 1982. An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Mitchel Resnick, Turtles, Termites, and Traffic Jams; Explorations in Massively Parallel Microworlds, 163p, 1997, MIT Press

 • Paul Resnic, Beyond Bowling Together: SocioTechnical Capital, to appear in HCI in the New Millenium, Addison W.

 • Howard Rheingold, Smart Mobs – The Next Social Revolution, Transforming Cultures and Communities in the Age of Instant Access, 266p, 2002, Basic

 • Rifkin, Jeremy, http://www.amazon.com/Zero-Marginal-Cost-Society-Collaborative/dp/1137278463

 • *Everett Rogers, Diffusion of Innovations; Fifth edition, 550p, 2003, Free Press

 • **Thomas Schelling, Micromotives and Macrobehaviour, 270p, 2006, W.W.Norton&Co.

 • ***Herbert Simon, Administrative Behavior; A Study of Decision-Making Process

 • **James Surowiecki, The Wisdom of Crowds; Why the Many are Smarter Than the Few, 370p, 2005, Abacus

 • Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan, 366p, 2007, Random House

 • Nassim Nicholas Taleb, Antifragile – Things That Gain from Disorder, Random House, New York USA, 2012.**Tuomi I, Networks of Innovation, 251p, 2002, Oxford

 • John Urry, Sosiology Beyond Societies – mobilities for the 21th century, 255p, 2000, Routledge

 • Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter, and A. Kinzig. Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems, Ecology and Society 9(2): 5

  • http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5/

 • David S. Wall, Cybercrime – The transformation of Crime in the Information AgePolity Press, Cambridge, UK, 2007

 • Norbert Wiener. The humans use of human beings – Cybernetics and society Da Capo Press, USA, 1950

 • Ira Winkler, Spies Among Us – How to Stop the Spies, Terrorists, Hackers, and Criminals You Don't Even Know You Encounter Every Day, John Wiley & Sons, New York, USA, 2005

 • Tim Wu, The Master Switch – The Rise and Fall of Information Empires. Knopf Publishing, 2nd edition, November 2010

 • Jonathan Zittrain. The Future of the Internet and How to Stop it, Yale University Press, New Haven USA, 2008.


ad