Avoin yliopisto alueellisena toimijana -selvitys Ari Koski - PowerPoint PPT Presentation

jacob
avoin yliopisto alueellisena toimijana selvitys ari koski l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avoin yliopisto alueellisena toimijana -selvitys Ari Koski PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avoin yliopisto alueellisena toimijana -selvitys Ari Koski

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Avoin yliopisto alueellisena toimijana -selvitys Ari Koski
241 Views
Download Presentation

Avoin yliopisto alueellisena toimijana -selvitys Ari Koski

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Avoin yliopisto alueellisena toimijana -selvitysAri Koski AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari Helsingin yliopiston avoin yliopisto 15.5.2006 AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 2. Tausta ja lähtökohdat • Alueellisen kehittämisen haasteet ja yliopistojen kolmas tehtävä • Avoimen yliopisto-opetuksen hyödyntämättömät mahdollisuudet alueellisen kehittämisen näkökulmasta • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijalähtöisyyden parantaminen • Avoimen yliopiston valtakunnallisen strategian linjaus: Avoimet yliopistot lisäävät yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 3. Tavoitteet • Laatia raportti avointen yliopistojen alueellisista toimintamalleista ja -käytänteistä sekä yhteistyö- ja sidosryhmätahoista • Selvittää avointen yliopistojen alueellisen toiminnan kehittämishankkeet • Tarkastella korkeakoulujen aluestrategioiden avointa yliopisto-opetusta koskevia linjauksia • Pohtia aluenäkökulmasta avointen yliopistojen haasteita • Ei akateeminen tutkimus vaan nykytilan kuvaus kokemustenvaihdon pohjaksi AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 4. Avoimen yliopisto-opetuksen toteutus AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 5. Avoimen yliopisto-opetuksen toteutusVoimassa olevat opinto-oikeudet järjestäjätahon mukaan (v. 2003) AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 6. Avoimen yliopisto-opetuksen toteutus AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 7. Avoin yliopisto-opetus ja kansalais- ja työväenopistot • Kansalais- ja työväenopistojen tarjoama avoin yliopisto-opetus on vähentynyt merkittävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana (Vaherva ym.) • Pääosa toteutetusta opetuksesta perusopintoja • 1748,3 laskennallista kokovuotista opiskelijapaikkaa (v. 2003) • 10 950 voimassa olevaa opinto-oikeutta • 21 621 tuntia avointa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetusta (Tilastokeskus) AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 8. Toimintamalleja Pääsääntöisesti opetustarjonta suunnitellaan yksittäisten yhteistyötahojen kanssa, mutta… • Lapin maakuntakorkeakoulu ja alueelliset yhteistyöryhmät • Åbo Akademi ja ”regional samplanering” Alueellista koordinointia vähän, mutta… • Oulun avoin yliopisto ja kesäyliopistoyhteistyö • HY:n ja TY:n seutuvastaavat AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 9. Keskeiset tulokset • Ei yhtä avointa yliopistoa vaan 19 erilaisin käytäntein toimivaa avointa yliopistoa • Pääasialliset yhteistyötahot perinteiseen tapaan kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot ja kesäyliopistot • Yliopistot toimivat yksittäisten yhteistyöoppilaitosten kanssa • Yhteissuunnittelu yhteistyöoppilaitosten kanssa vähäistä ainakin oppilaitosten näkökulmasta • Avointen yliopistojen toiminnan maakunnallistuminen AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 10. Avoimen yliopisto-opetuksen maakunnallistuminenSelvityksen tilastotarkastelu / Avointen yliopistojen käynnistämä opetus (tarjotut opintoviikot, v. 2003) AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 11. Avoimen yliopisto-opetuksen maakunnallistuminenSelvityksen tilastotarkastelu / voimassa olevat opinto-oikeudet (v. 2003) AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 12. Avoimen yliopisto-opetuksen maakunnallistuminen • Maakuntakorkeakouluhankkeet • Tietyn alueen toimijat ovat kokoontuneet yhteisen ”sateenvarjon” alle kehittämään korkeakoulujen ja eri aluetoimijoiden välistä yhteistyötä • Tavoitteena synergiaedut • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiset alueellisen kehittämisen strategiat • Korkeakoulutoiminta terävöitymässä ja jäsentymässä maakuntarajojen sisällä ainakin strategiatasolla • Verkostoituminen käynnistyy usein avoimen korkeakouluopetuksen puitteissa AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 13. Keskeiset haasteet • Alueellista yhteistyötä, yhteissuunnittelua, verkostoitumista ja työnjakoa (yliopistot, eri yhteistyöoppilaitokset, kunnat jne.) Käytetään hyväksi alkanutta maakunnallistumiskehitystä ja yliopistojen 3. tehtävän velvoitteita • Toimintakäytänteiden yhdenmukaistaminen • Opiskelijalähtöisyyden ja toiminnan ajallisen joustavuuden kehittäminen • Opiskelutarpeiden systemaattinen kartoitus • Alueellinen opiskelijoiden ”seurantajärjestelmä” • Oppiainetarjonnan monipuolistaminen ja räätälöinti AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto

 14. Kiitos! Ari Koski Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Lemminkäisenkatu 14-18 B 20520 Turku puh. (02) 333 5872 tai 050 329 3620 faksi. (02) 333 6220 e-mail: ari.koski@utu.fi AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto