selvitys osuustoimintatutkimuksesta suomessa ja maailmalla n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SELVITYS OSUUSTOIMINTATUTKIMUKSESTA SUOMESSA JA MAAILMALLA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SELVITYS OSUUSTOIMINTATUTKIMUKSESTA SUOMESSA JA MAAILMALLA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

SELVITYS OSUUSTOIMINTATUTKIMUKSESTA SUOMESSA JA MAAILMALLA - PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on

SELVITYS OSUUSTOIMINTATUTKIMUKSESTA SUOMESSA JA MAAILMALLA. Iiro Jussila, Panu Kalmi & Eliisa Troberg Toukokuu 2008. ESITYKSEN SISÄLTÖ. Johdanto Selvityksen tavoite Selvityksen toteuttaminen Osuustoiminnan tutkimus kansantaloustieteessä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SELVITYS OSUUSTOIMINTATUTKIMUKSESTA SUOMESSA JA MAAILMALLA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
selvitys osuustoimintatutkimuksesta suomessa ja maailmalla

SELVITYS OSUUSTOIMINTATUTKIMUKSESTA SUOMESSA JA MAAILMALLA

Iiro Jussila, Panu Kalmi & Eliisa Troberg

Toukokuu 2008

esityksen sis lt

ESITYKSEN SISÄLTÖ

Johdanto

Selvityksen tavoite

Selvityksen toteuttaminen

Osuustoiminnan tutkimus kansantaloustieteessä

Osuustoiminnan tutkimus liiketaloustieteissä; johtaminen ja organisointi

Yhteisötalouden ja sosiaalisen yrittäjyyden tutkimus

Osuustoiminnallisen yhteisyrittämisen ja osuustoiminnan uusien sovelluksien tutkimus

Johtopäätöksiä

johdanto

JOHDANTO

Osuustoimintatutkimuksen perusta kiinnittyy 1840-luvulta peräisin oleviin osuustoiminnan kansainvälisiin Rochdalen periaatteisiin. Kansainvälinen osuustoimintaliitto (ICA) on viimeksi uudistanut nämä osuustoiminnan identiteetin peruslähtökohdat v. 1995.

Parin viimeisen vuosisadan aikana osuustoiminta on levittäytynyt ympäri maailmaa. Sen soveltamismuodot ovat hyvin moninaiset ja osuustoiminnan tutkimusta tehdään monen eri tieteen alalla maailman yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Tutkimusta tehdään sekä eri maiden osuustoiminnan tutkimuskeskusten sisällä että myös yliopistojen ainelaitoksissa. Suurin osa tutkimusta tapahtuu varsinaisten osuustoiminnan tutkimusyksiköiden ulkopuolella.

johdanto jatkuu

JOHDANTO jatkuu

Akateemisista tutkimusorganisaatioista vahvimpia ovat CIRIEC (International Center of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy), jonka toiminta kattaa latinalaisten kielten (ranska, espanja, portugali) alueen yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävän osuustoiminnan tutkimuksen, AGI (Arbeitsgemeinschaft genossenschaftswissenschaftlicher Institute) Keski-Euroopan saksankielisten maiden yliopistojen osuustoimintatutkimuksen yhteistyöelimenä sekä Aasian, Afrikan ja Pohjois-Amerikan osuustoimintatutkijoiden ja -opettajien yhteysverkostot.

Vuosittain tutkimuskonferensseja, esimerkiksi ICA:n yleiset ja maanosittaiset seminaarit, CIRIEC:n ja AGI:n sekä Pohjois-Amerikan tutkijajärjestöjen seminaarit

Tieteellisiä julkaisusarjoja ja aikauskirjoja, kuten ICA:n Review of International Co-operation, CIRIEC:n Annals of Public and Co-operative Economy, AGI:n Zeitschrift fur das gesamte Genossenschaftswesen, Israelissa ilmestyvä Journal of Rural Cooperation sekä Kooperativa Föreningenin Kooperativ Årsbok.

selvityksen tavoite

SELVITYKSEN TAVOITE

Tavoitteena on tuoda esille keskeiset osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevat tutkimussuuntaukset Suomessa ja maailmalla

Sekä asemoida suomalainen osuustoimintatutkimus kansainväliseen osuustoimintatutkimukseen

Selvityksessä keskitytään taloustieteen, liiketaloustieteen johtamisen ja yhteiskuntatieteiden alojen tutkimuksiin. Nämä tutkimukset edustavat enemmistöä osuustoiminnan tutkimuksesta maailmalla.

selvityksen toteuttaminen

SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Selvitys on toteutettu osuustoimintatutkimuskirjallisuuden ja muun dokumentaatioaineiston avulla

Dokumentaatiolähteiden osalta on käyty läpi keskeiset ulkomaiset yliopistolliset osuustoiminnan tutkimuskeskukset, viimeaikaisten osuustoiminnan tutkimuskonferenssien sisältöjä, sekä kansainvälisiä journaleita.

osuustoiminnan tutkimus kansantaloustieteess

OSUUSTOIMINNAN TUTKIMUS KANSANTALOUSTIETEESSÄ

Kansantaloustieteen alueella osuuskuntien tutkimusta runsaasti ennen toista maailmansotaa, sen jälkeen kiinnostus hiipunut

Aina välillä aiheesta nousee tiettyjä muoti-ilmiöitä, kuten työntekijöiden itsehallinnollisiin yrityksiin liittyvä tutkimus 1970-luvulla

Tämän päivän kuumin osuustoimintaan liittyvä aihe on mikrorahoitus kehitysmaissa

osuustoiminnan tutkimus kansantaloustieteess1

Osuustoiminnan tutkimus kansantaloustieteessä

Osuuspankkeihin ja keskinäisiin vakuutusyhtiöihin liittyvää tarkastelua, erityisesti tehokkuusvertailuja

IMF aktiivinen osuuspankkien tutkimuksessa viime aikoina

Maatalousekonomiassa osuuskuntiin liittyvä tutkimus yleistä

Vähemmän osuuskaupoista tai asunto-osuuskunnista

Monet lehdet julkaisevat satunnaisesti, kaikki huippulehdet julkaisseet ainakin joskus osuustoiminnasta

osuustoiminnan tutkimus suomalaisessa kansantaloustieteess

Osuustoiminnan tutkimus suomalaisessa kansantaloustieteessä

PTT, erityisesti elintarvikeala

Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitoksella mm. seuraavista aiheista: osuuspankit, mikrorahoitus, uusien osuuskuntien perustaminen, historia ja metodologia

osuustoiminnan tutkimus liiketaloustieteiss

OSUUSTOIMINNAN TUTKIMUS LIIKETALOUSTIETEISSÄ

Erittäin vähäistä niin maailmalla kuin kotimaassakin

Sijoittajaomisteisuus ja voitonmaksimointiajatus jyräävät

Hyvin fragmentoitunutta

Ei yhtenäistä viitekehystä, eikä yhteen sitovaa teoreettista taustaa

Samasta aiheesta vain harvoin useampia tutkimuksia

Instituuteissa pääpaino selvitysten ja opetusmateriaalin tuottamisessa

Koulutukselliset tarpeet ohjaavat instituuttien toimintaa, eikä pitkäjänteiseen teoriankehittämiseen ole resursseja

osuustoiminnan liiketaloustieteellinen tutkimus maailmalla

OSUUSTOIMINNAN LIIKETALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUS MAAILMALLA

Osuustoiminnan asema kansainvälisissä liiketalouden tiedelehdissä

Huippulehdissä (vaikuttavuusarvo > 1.500) niiden ilmestymishistorian aikana yhteensä seitsemän artikkelia osuustoiminnasta

Muissa vaikuttavuusarvon omaavissa lehdissä hieman yli 20 artikkelia osuustoiminnasta

Pari osuustoimintaan keskittyvää tiedelehteä ja pari myötämielistä

Journal of Co-operative Studies

International Journal of Co-operative Management

Annals of Public and Cooperative Economics

Economic and Industrial Democracy

Osuustoiminnan asema kansainvälisissä liiketalouden konferensseissa

Yksittäisiä papereita, ei institutionalisoitunutta asemaa

Etupäässä johtamisen ja organisaatioiden -oppialaan liittyviä tutkimuksia, mutta jonkin verran myös rahoitusta ja laskentaa

suomalainen osuustoiminnan liiketaloustieteellinen tutkimus

SUOMALAINEN OSUUSTOIMINNAN LIIKETALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUS

Painottunut johtamisen ja organisaatioiden oppialaan

Harvojen pääasiallinen tutkimusaihe

Ei professuureja!

Väitelleet tutkijat: Iiro Jussila, Merita Mattila, Eliisa Troberg…

Jatko-opiskelijat: Jani Mäkinen, Pasi Tuominen, Terhi Uski, Titta-Liisa Koivuporras, Jussi Kuittinen ja Anni Heikkilä

Aiheina: omistajuus, johtaminen, organisointi, hallinnointi, jäsensuhteet, sidosryhmäsuhteet…

yhteis talouden ja sosiaalisen yritt jyyden tutkimus

YHTEISÖTALOUDEN JA SOSIAALISEN YRITTÄJYYDEN TUTKIMUS

Yhteisötalouden käsite ajoittuu 1800-luvulle vaikka osuuskuntien edeltäjiä ja solidaarisia organisaatioita esiintyi jo muinaisessa Egyptissä.

Yhteisötalouden hahmottaminen ei ole ongelmatonta eikä itse käsitekään ole yksiselitteinen eri maissa.

Viime vuosina EU:ssa on alettu puhua CMAF:stä yhteisötalouden sijaan. CMAF on lyhenne sanoista cooperatives (osuuskunnat), mutuals (keskinäiset yhtiöt), associations (yhdistykset) ja foundations (säätiöt).

Suomessa yhteisötalous liitetään yksityiseen (ei-julkisen sektorin) taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan.

yhteis talouden ja sosiaalisen yritt jyyden tutkimus jatkuu

YHTEISÖTALOUDEN JA SOSIAALISEN YRITTÄJYYDEN TUTKIMUS jatkuu

Sosiaalinen yrittäjyys on samoin hyvin monitahoinen käsite, joka ymmärretään maailmalla eri tavoin.

Euroopan komissio lisäsi vuonna 2004 yhteisötalouden sisällään pitämiin organisaatioihin sosiaalisen yrityksen.

Komission mukaan sosiaalisella yrityksellä tarkoitetaan toimijaa, joka käyttää tuottamansa voiton sosiaalisten päämäärien edistämiseen.

Yritysmuoto voi komission mukaan olla jokin yhteisötalouden organisoitumismuodoista tai jopa yksityinen yritys.

yhteis talouden ja sosiaalisen yritt jyyden tutkimus jatkuu1

YHTEISÖTALOUDEN JA SOSIAALISEN YRITTÄJYYDEN TUTKIMUS jatkuu

15 eurooppalaisen yliopiston tutkijat muodostivat EMES (European Research Network)-verkoston yhteisötalouden, sosiaalisen yrittäjyyden ja työosuustoiminnan teemojen ympärille vuonna 1996.

Yhteisötalouden piiriin kuuluvien toimijoiden merkitys on voimistunut yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja yhteisötaloutta koskeva tutkimus on lisääntynyt voimakkaasti Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa viime vuosina.

Alue on myös jatkossa nouseva tutkimuksen kohde; mm. sosiaalinen yrittäjyys, kestävä kehitys ja osuustoiminta, yhteiskuntavastuun raportointimuodot ja sosiaalisen tilinpidon työkalut ovat selkeästi nousevia tulevaisuuden suuntauksia.

yhteis talouden ja sosiaalisen yritt jyyden tutkimus suomessa

YHTEISÖTALOUDEN JA SOSIAALISEN YRITTÄJYYDEN TUTKIMUS SUOMESSA

Suomessa yhteisötaloutta ja sosiaalisia yrityksiä ovat tutkineet mm. Juhani Laurinkari, Tapani Köppä, Pekka Pättiniemi, Anita Mattila, Marianne Nylund, Veli-Matti Poutanen, Torsti Hyyryläinen ja Niina Immonen.

Juhani Laurinkari, Tapani Köppä ja Niina Immonen ovat erityisesti tutkineet osuustoiminnan näkökulmia yhteisötaloudessa.

osuustoiminnallisen yhteisyritt misen ja osuustoiminnan uusien sovelluksien tutkimus

OSUUSTOIMINNALLISEN YHTEISYRITTÄMISEN JA OSUUSTOIMINNAN UUSIEN SOVELLUKSIEN TUTKIMUS

Osuustoiminnallista yrittäjyyttä, työosuustoimintaa ja osuustoiminnan uusia sovelluksia on tutkittu vuosikymmenien aikana usean eri tieteenalan toimesta, mm. kansantaloustieteen, liiketaloustieteen johtamisen ja yhteiskuntatieteissä erityisesti sosiologian alueilla.

Työosuustoimintaa koskevissa tutkimuksissa on painottunut vahvasti työntekijäomisteisuuden ja työntekijöiden yrityksen päätöksentekoon osallistumisen vaikutusten tutkiminen.

Työntekijäomisteisuuden vaikutuksiin kohdistuva tutkimussuuntaus on ollut edelleen 2000-luvulla yksi keskeinen osuustoiminnan tutkimusaihe erityisesti yhteiskuntatieteiden ja liiketaloustieteen johtamisen ja organisoinnin alueella.

osuustoiminnallisen yhteisyritt misen ja osuustoiminnan uusien sovelluksien tutkimus jatkuu

OSUUSTOIMINNALLISEN YHTEISYRITTÄMISEN JA OSUUSTOIMINNAN UUSIEN SOVELLUKSIEN TUTKIMUS jatkuu

Osuustoiminnallista yrittäjyyttä yrittäjyyden muotona sinänsä on tutkittu vähän 1990- 2000-luvulla. Mondragon työosuuskunnat kompleksi on ollut kuitenkin monien tutkimusten kohde viime vuosikymmeninä.

Englannissa on ollut pitkä perinne henkilöstöomisteisten osuuskuntien johtamisen sekä menestystekijöiden tutkimuksissa (esim. Cornforth ja Spear)

Yksi suuntaus osuustoiminnallisen yrittäjyyden tutkimuksista on maaseudun pieniä osuuskuntia koskeva tutkimus.

Muita 2000-luvulla esillä olevia tutkimussuuntauksia ovat naisten pienosuustoimintaan liittyvät tutkimukset esimerkiksi Kreikassa ja Kiinassa sekä osuustoiminnan uusia sovelluksia koskevat tutkimukset.

Osuustoiminnan uusia sovelluksia koskeva tutkimussuuntaus on nouseva ilmiö.

osuustoiminnallisen yhteisyritt misen ja osuustoiminnan uusien sovelluksien tutkimus suomessa

OSUUSTOIMINNALLISEN YHTEISYRITTÄMISEN JA OSUUSTOIMINNAN UUSIEN SOVELLUKSIEN TUTKIMUS SUOMESSA

Pienosuustoiminnan elpymisen myötä 1990-luvulta lähtien Suomessa on alettu tutkia osuustoiminnallista yhteisyrittämistä ja osuustoiminnan uusia sovelluksia.

Henkilöstöomisteisuutta ovat tutkineet mm. Panu Kalmi, Eliisa Troberg ja Eero Riikonen.

Osuustoiminnan uusia sovelluksia ovat Suomessa tutkineet mm. Tapani Köppä, Eero Riikonen, Iiro Jussila, Terhi Uski, Kari Pirinen, Pekka Arponen, Pekka Hytinkoski ja Eliisa Troberg.

johtop t ksi

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Viime vuosikymmenten aikana kansainvälisessä osuustoimintatutkimuksessa ovat olleet esillä erityisesti seuraavat tutkimusalueet:

kansantaloustieteessä erityisesti osuuspankkien tehokkuuteen, mikrorahoitukseen, henkilöstöomistukseen ja sen vaikutuksiin kohdistuvat tutkimukset

liiketaloustieteessä osuuskuntien johtamiseen, organisoitumiseen, hallinnointiin, jäsensuhteisiin, jäsenten sitoutumiseen ja sidosryhmäsuhteisiin liittyvät tutkimukset

maatalousekonomiaan liittyvät tutkimukset

työntekijäomisteisuuden vaikutuksiin kohdistuvat tutkimukset

osuustoiminnan arvoihin ja periaatteisiin kohdistuvat tutkimukset

osuustoiminnan uudet sovellukset sekä yhteisötaloutta koskevat tutkimukset

johtop t ksi jatkuu

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ jatkuu

Osuustoiminnan tutkimusta tarvitaan kansainvälisesti merkittävästi lisää kaikilla liiketaloustieteen osa-alueilla

Osuustoiminnan tutkimuksen resursseja tulisi kehittää laaja-alaisesti kansainvälisessä yhteisyössä

Osuuskuntien liiketaloustieteellinen tutkimus kaipaa yhtenäistä viitekehystä

Osuuskuntien keskinäisiä eroja käsittelevää tutkimusta tarvitaan lisää

Osuustoiminta on saatava osaksi kansainvälisten huippulehtien sekä konferenssien normaalia sisältöä

johtop t ksi jatkuu1

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ jatkuu

Suomalainen osuustoimintatutkimus on ollut niin laadullista kuin määrällistä, joskin edellistä on harjoitettu jossain määrin enemmän.

Uusia tutkijoita on ilmaantunut, mutta tutkijoita on edelleen erittäin vähän

Suomalaisella tutkimuksella kuitenkin mahdollisuus nousta kansainvälisesti osuustoimintatutkimuksen veturiksi

Ennen kaikkea on luotava edellytykset pitkäjänteiselle osuustoimintaan keskittyvälle tutkimustyölle

Tutkimuksellisia resursseja olisi saatava yliopistojen ulkopuolelta huomattavasti lisää (huom. Yliopistojen rahoitusmallit uudistuvat)

Professuurit

Post doc -ryhmät

johtop t ksi jatkuu2

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ jatkuu

Kaikki edellä mainitut maailmalla tutkittavat osuustoiminnan aiheet eivät ole saaneet samanlaista huomiota osakseen Suomessa. Esimerkiksi maatalousekonomiaan liittyvää tutkimusta on tehty suhteellisen vähän. Samoin keskinäistä vakuutustoimintaa on tutkittu Suomessa vähän.

Suurta osuustoimintaa on viime vuosina tutkittu monista näkökulmista mutta oikeustieteellistä, rahoitukseen ja laskentatoimeen liittyvää sekä suomalaisten osuustoimintayritysten kansainvälistymisen tutkimusta tarvittaisiin lisää.

Pienosuustoiminnan alueella tarvittaisiin enemmän tutkimusta pienosuustoiminnan vaikutuksista, mm. työllistävyydestä sekä pienosuustoiminnan erilaistumisesta Suomessa.