helse og livsstil n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HELSE OG LIVSSTIL PowerPoint Presentation
Download Presentation
HELSE OG LIVSSTIL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

HELSE OG LIVSSTIL - PowerPoint PPT Presentation


 • 684 Views
 • Uploaded on

HELSE OG LIVSSTIL. Hva er helse?. WHO (verdens helseorganisasjon) definisjon: «Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk, og sosialt velvære». Andre definisjoner:. «God helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav»

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HELSE OG LIVSSTIL' - greta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er helse
Hva er helse?
 • WHO (verdens helseorganisasjon) definisjon:
 • «Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk, og sosialt velvære»
andre definisjoner
Andre definisjoner:
 • «God helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav»
 • «Helse har den som er i stand til å elske og arbeide»
 • «Å ha god helse innebærer å ha evne og vilje til å møte hverdagens utfordringer og motgang uten å bli syk og utilpass, og å kunne oppleve glede»
god helse
God helse:
 • God helse er mer enn ikke å være syk eller ha smerter, det handler også om å trives, ha overskudd og pågangsmot til å meste ulike påkjenninger i livet.
 • Helse handler om å få dekket viktige menneskelige behov.
god helse d rlig helse
God helse/dårlig helse
 • Se i blader og klipp ut bilder du forbinder med helse. Lim det på den plakaten du mener det passer best.
livsstil
Livsstil:
 • Hva forbinder dere med ordet livsstil?
definisjon fra wikipedia
Definisjon fra Wikipedia:
 • Livsstil refererer til måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett, gjennom sosialt levesett, kosthold, fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold til stimulerende midler, som nikotin, alkohol og andre rusmidler. Livsstilen er også avhengig av døgnrytme, tilstrekkelig søvn og stresskontroll. Livsstil blir ofte knyttet til helse og livskvalitet, som begge kan sies å bli forringet dersom personen ikke har et balansert forhold til disse variablene.
livsstilsfaktorer
Livsstilsfaktorer:
 • Faktorer vi kan gjøre noe med selv, og som påvirker helsen, kalles ofte for livsstilsfaktorer. Bevisste valg med hensyn til livsstilsfaktorer kan sikre god helse.
ulike syn p sykdom
Ulike syn på sykdom:
 • Alle opplever en eller flere ganger gjennom livet å være syk. Kanskje tenker vi ikke så mye på hvorfor vi blir syke.
 • Opp gjennom tidene har det vært forskjellige måter å forklare årsakene til sykdom på.
her presenteres tre ulike rsaksforklaringer
Her presenteres tre ulike årsaksforklaringer:
 • Sykdom som straff fra Gud
 • Maskinfeilmodellen
 • Helhetsmodellen
straff fra gud
Straff fra Gud
 • Ifølge dette synet skyldes sykdom at man har syndet, og derfor skal straffes fra Gud.
 • «dette har jeg ikke fortjent»
 • Hvorfor skal han straffes på denne måten»

(bønner blir for noen den viktigste delen av behandlingen)

maskinfeilmodellen
Maskinfeilmodellen:
 • Denne forståelsen innebærer at mans er på kroppen som en maskin som kan gå i stykker.
 • En kroppsdel er syk, og man blir frisk når den er reparert.
 • Man ser ikke på mennesket som en helhet, men forholder seg til enkeltdelene. (et reduksjonistisk

menneskesyn)

 • «han med brukket ben»
 • «blodproppen på rom 314»
helhetsmodellen
Helhetsmodellen:
 • I følge denne sykdomsoppfatningen er mennesket en helhet; et menneske består av kropp og sjel i konstant samspill med omgivelsene.
 • Det vil si at mennesket både påvirker og påvirkes av miljøet rundt.
helhetlig menneskesyn
Helhetlig menneskesyn:
 • Mennesket er et individ med en fysisk, psykisk, sosial, åndelig og kulturell dimensjon, og der disse dimensjonene påvirker hverandre.
 • Utdanninger inne pleie og omsorg arbeider etter et slikt helhetlig menneskesyn.
oppgave
Oppgave:
 • Gå sammen 2 og 2. Finn bilder i blader og klipp ut.
slide19

Velg en kulturell aktivitet som du selv liker, og presenter den for klassen ved å holde et lite foredrag. Bruk bilder eller andre illustrasjoner. Få frem hvorfor aktiviteten er viktig for helsen din.