internasjonal skatterett h10 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internasjonal skatterett H10 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internasjonal skatterett H10

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Internasjonal skatterett H10 - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Internasjonal skatterett H10. Professor Frederik Zimmer. Dobbeltbeskatningssituasjoner 1. Stat A bosatt. Stat B bosatt. (Art 4). Dobbeltbeskatningssituasjoner 2. Stat B kilde. Stat A bosatt. (Art 5 – 23). CEN og CIN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internasjonal skatterett H10' - hanna-riggs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internasjonal skatterett h10

Internasjonal skatterettH10

Professor Frederik Zimmer

dobbeltbeskatningssituasjoner 1

Dobbeltbeskatningssituasjoner 1

Stat A

bosatt

Stat B

bosatt

(Art 4)

dobbeltbeskatningssituasjoner 2
Dobbeltbeskatningssituasjoner 2

Stat B

kilde

Stat A

bosatt

(Art 5 – 23)

cen og cin
CEN og CIN

CEN – kapitaleksportnøytralitet: Samme skattlegging i hjemstat uansett hvor inntekt opptjenes

CIN – kapitalimportnøytralitet: Samme skattlegging i kildestaten uansett hvor skattyter er bosatt/hjemmehørende

forebyggelse av dobbeltbeskatning
Forebyggelse av dobbeltbeskatning

Hjemstat Kildestat

A bosatt inntekt 100

Skattesats 40% Skattesats 30%

Unntaksmetoden: 100 er ikke inntekt for A i hjemstaten (men progresjonsforbehold). Skatt i kildestat: 30

Kreditmetoden: To trinn:

 • 100 er inntekt for A i hjemstat og i kildestat
 • Skatt på 100 i kildestat fradras i As skatt på inntekten i hjemstaten: Skatt i hj: 40 – 30 = 10. Skatt i ki: 30

Hva hvis skattesats i kildestat 50%?(Begrensning til ordinær kredit)

skatteavtaler og intern norsk rett 1
Skatteavtaler og intern norsk rett 1

Folkerett

Skatteavtaler

Intern norsk rett

Lover, dommer osv.

skatteavtaler og intern norsk rett 2
Skatteavtaler og intern norsk rett 2

Skatteavtalene

- gir ikke hjemmel for skattlegging

- gir regler om avkall på nasjonal beskatningsrett

 • Vilkår for skatteplikt i Norge:
 • Norsk intern rett gir hjemmel, og
 • Norge ikke gitt avkall på beskatningsrett i skatteavtale
wienkonvensjonen om traktatretten art 31 1
Wienkonvensjonen om traktatretten art. 31.1

General rule of interpretation

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose

tolking av skatteavtaler pierre boulez case
Tolking av skatteavtaler – Pierre Boulez case

USA Tyskland

Utført plateinnspilling Bosatt

USA: ”compensation for personal services”

 • kildeskatt i USA

Tyskland: royalty => ikke kildeskatt i USA

internprising
Internprising

Utland Norge

Corp. AS

+ 100 - 100 kreves

Korr. endring? - 80 godtas

treaty shopping
”Treaty shopping”

Ikke kildeskatt –

skatteavt.

No

Sve

Ikke

kildeskatt

Kildeskatt

Intern rett

hybrid finansiering
Hybrid finansiering

Stat A Stat B

Betaler Mottaker

Renter Aksjeutbytte

holdingselskap
Holdingselskap

Norge Stat A Stat B

M

dd

D

Fritaksmetode Ikke fritaksmetode

bostedsbegrepet i art 4
Bostedsbegrepet i art. 4

Bosatt i begge statene etter deres interne rett, 4.1

Hvis så, 4.2 – hierarki av kriterier:

 • Hvor disponerer fast bolig
 • De sterkeste personlige økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene)
 • Vanlig opphold
 • Statsborgerskap
 • Gjensidig avtale
rt 2008 s 577 s lvik
Rt. 2008 s. 577 Sølvik

Norge USA

Bolig, bortleid på Bor 2 ½ år, i leid

uoppsigelig kontrakt leilighet

LK: fast bolig i Norge, ikke i USA

HR: fast bolig i USA, ikke i Norge

skatteavtalers typiske innhold
Skatteavtalers typiske innhold

Inntektstype hjemstat kildestat

Virksomhetsinnt. Ja, unnt. PE Ja, PE

Fast eiendom Nei Ja

Aksjeutbytte Ja, men kred Ja, kildesk

Renter Ja Nei

Royalty Ja Nei

Salgsgevinst

fast eiendom Nei ja

Aksjer Ja, normalt Nei, normalt

Arbeidsinntekt Ja unntak Ja hovedr.

fast driftssted
Fast driftssted

Tre hovedvilkår:

(1) Forretningssted, ”place of business”

(2) Fast, ”fixed”

stedskrav

varighetskrav

(3) Skattyters virksomhet må drives gjennom det faste driftsstedet, ”through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on”

kommisjon r fast driftssted for hovedmann
Kommisjonær – fast driftssted for hovedmann?

I eget navn, men for fremmed regning

Zimmer UK Zimmer France

kunde

(Conseil d’Etat 31.3.10)

Art. 5.5: ”an authority to conclude contracts in the name of the enterprise”

Kommisjonslov § 56: ”Ved avtale, som kommisjonæren slutter for kommittenten regning, men i eget navn, faar tredjemann fordring kun på kommisjonæren og ikke paa kommittenten.”

struktur i ecjs dommer
Struktur i ECJs dommer
 • Diskriminering eller restriksjon

(Skattytere i samme stilling behandles ulikt)

Er skattyterne i samme stilling?

Direkte og indirekte forskjellsbehandling, ”inngående” og ”utgående” forskjellsbehandling/restriksjon

 • Rettferdiggjørelse ut fra tvingende allmenne hensyn

- sikre proveny?

- forebygge omgåelse og unndragelse?

- sammenheng i rettssystemet?

- balansert avgrensning av skattleggingsrett?

- fordeler andre steder i systemet?

- med mer

 • Treffsikker
 • Ikke mer vidtgående enn nødvendig for formålet (forholdsmessighetsprinsippet)
schumacker
Schumacker

Tyskland Belgia

All lønn

Behandlet som

bosatt i utlandet

Bosatt

Ektefelle ikke inntekt

manninen
Manninen

Finland Sverige

Telia

Manninen

Utbytte –

Godtgjørelse?

fokus bank
Fokus bank

Norge UK/Tyskland

Kildeskatt

Godtgjørelse?

Fokus

bank

”Aksjonær”

Utbytte

?

Aksjesalg

tilbakesalg

AS

marks spencer
Marks & Spencer

UK Utland

MS

Datter

-

MS mor

+

MS

Datter

--

begrensning til ordin r kredit 1
Begrensning til ”ordinær kredit” 1

Utenlandsinntekt (300)

Norsk skatt (140) x --------------------------------

Samlet inntekt (500)

Maksimal kredit: 140 x 300/500 = 84

begrensning til ordin r kredit 2
Begrensning til ”ordinær kredit” 2

Ås, som er bosatt i Norge, hadde et år kr. 200 000 i arbeidsinntekt i Norge og kr.

200 000 i arbeidsinntekt i utlandet . Han hadde gjeldsrenter på kr 150 000 av gjeld på boliglån.

Etter hovedregel: 150’ x 200/400 = 75’ anses å referere seg til utenlandsinntekt, altså

Max kredit: norsk skatt x 125/250

Etter unntaksregel: 150 x 400/400 = 0 anses å referere seg til utenlandsinntekt, altså

Max kredit: norsk skatt x 200/250

e 7 07 seabrokers
E-7/07 Seabrokers

Norge UK

Seabrokers HKFast driftssted

Eiendomsinv. skipsmegling

Gjeldsrenter 2,8’’ skatt 2,6 ’’

Samlet inntekt 14,8’’ Utlandsinntekt 9,4’’

LK: gjeldsrenter fordelt forholdsmessig til utlandsinntekt  bare kredit for 1,7’’

EFTA-domstol: diskriminering, i strid med Art. 31 om etableringsrett

fordeling p inntektskategorier
Fordeling på inntektskategorier

Norge: inntekt 100

Stat A: innt. 300, skattesats 40  skatt 120

Stat B: innt. 200, skattesats 10  skatt 20

Generelt begrenset metode, max kredit:

(600 x 0.28) x 500/600 = 140.

Gjeldende rett, max kredit:

Stat A: (400 x 0.28) x 300/400 = 84

Stat B: (300 x 0.28) x 200/300 = 56

tidfestingsforskjeller 1
Tidfestingsforskjeller 1

Skattyters eneste inntekt år 1 er lønn fra stat A på 100, utbetalt i år 2.

Tidfestes stat A i år 1 (realisasjonsprinsipp)

Tidfestes i Norge i år 2 (kontantprinsipp)

År 1: Rett til kredit (§ 16-21,4), men ingen norsk skatt på utenlandsinntekt (fsfin § 16-28-5)

År 2: Norsk skatt på utenlandsinntekt, men ingen rett til kredit. Men fremføring av skatt fra år 1 (§ 16-22)

tidfestingsforskjeller 2
Tidfestingsforskjeller 2

Skattyters eneste inntekt år 1 er en aksjegevinst i stat A på 100, tidfestes i år 1 i Norge, i år 2 i stat A

År 1: Norsk skatt på utenlandsinntekt, men ingen rett til kredit

År 2: Rett til kredit for skatt i stat A, men ingen norsk skatt på utenlandsinntekt dette år

Rett til fremføring av skatt i stat A hjelper lite.

den alternative unntaksmetoden
Den alternative unntaksmetoden

Utenlandsinntekt (300)

Norsk skatt (140) x --------------------------------

Samlet inntekt (500)

Nedsettelsesbeløp: 140 x 300/500 = 84

Skatt å betale i Norge: 140 – 84 = 56

Sett at utenlandsk skatt er a) 100, b) 60