Ingvar Sigurgeirsson Kennaramenntun á krossgötum Skólaþing sveitarfélaga, 4. nóvember 2013 - PowerPoint PPT Presentation

hang
ingvar sigurgeirsson kennaramenntun krossg tum sk la ing sveitarf laga 4 n vember 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ingvar Sigurgeirsson Kennaramenntun á krossgötum Skólaþing sveitarfélaga, 4. nóvember 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ingvar Sigurgeirsson Kennaramenntun á krossgötum Skólaþing sveitarfélaga, 4. nóvember 2013

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Ingvar Sigurgeirsson Kennaramenntun á krossgötum Skólaþing sveitarfélaga, 4. nóvember 2013
242 Views
Download Presentation

Ingvar Sigurgeirsson Kennaramenntun á krossgötum Skólaþing sveitarfélaga, 4. nóvember 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ingvar SigurgeirssonKennaramenntun á krossgötumSkólaþing sveitarfélaga, 4. nóvember 2013

 2. Hlutur vettvangsnáms • Vettvangsnám er 14% af grunnskólakennaranámi – rúm 15% í leikskólakennaranámi • Kennarasamtökin hafa ályktað um mikilvægi þess að auka vettvangsnám

 3. Leikskólakennaramenntun • Það vantar 1300 leikskólakennara! • Í vor munu að líkindum brautskrást ellefu leikskólakennarar; fimm frá Háskóla Íslands og sex frá Háskólanum á Akureyri • Er það í raun stefnan að fækka menntuðum leiksskólakennurum!?

 4. Leikskólakennaranám

 5. Grunnskólakennaranám

 6. Launin Byrjunarlaun grunnskólakennara með meistaragráðu: kr. 314.434.- Ef hann er með umsjón í bekk (fleiri en 20 nemendur): kr. 331.194.- Regluleg laun fullvinnandi launamanna á íslenskum vinnumarkaði árið 2012: kr. 423.000.-

 7. Grunnskólinn er „talaður niður“

 8. Heimild: Hagstofan

 9. Kandídatsár • Aðstoðarkennarar • Tímabundin ráðning tengd kennaranámi • Leiðsögn – ráðgjöf • Fjölmörg rök

 10. Niðurstöður Þuríðar Jóhannsdóttur … dragaathyglinaaðþvíaðþaðhvernigkennaranemumnýtistkennaramenntunerháðaðstæðum í skólunumþarsemþeirlæratilverkaviðkennslu. Skilningur á þessuættiaðkalla á aðþróaðirværustarfshættir… semtækju í auknummælimiðafaðstæðumkennaranema. … gefaröddum á vettvangiskólannameirigaumoghlustaveleftirþvísembrennur á starfsfólkiþar. … þróakennaramenntuninaþannigaðhúnverðibetur í stakkbúintilaðkomatilmótsviðþarfir í skólunum. … aðvíkkaskilning á viðfangsefnikennaramenntunarþannigaðhúnfeli í sérnámsemtekurtilskólaþróunarjafntsemeinstaklingsnámskennaranema.

 11. Takk fyrir!