welke stapeling komt er op ons af n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welke stapeling komt er op ons af? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welke stapeling komt er op ons af?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Welke stapeling komt er op ons af? - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Welke stapeling komt er op ons af?. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg. 220 aangesloten verenigingen stichtingen actief op het gebeid van een lichamelijk en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte voorheen CG-raad en Platform VG. Wetgeving wordt gewijzigd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welke stapeling komt er op ons af?' - hammer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
welke stapeling komt er op ons af

Welke stapeling komt er op ons af?

Dorien Kloostermanbeleidsmedewerker langdurige zorg

slide2

220 aangesloten verenigingen stichtingen actief op het gebeid van een lichamelijk en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte voorheen CG-raad en Platform VG

wetgeving wordt gewijzigd
Wetgeving wordt gewijzigd
 • Invoering Wmo2015 ( 2015)
 • Invoering Jeugdwet (2015)
 • Invoering Participatiewet (2015)
 • Invoering Wlz (Wet langdurige zorg) 2015?
 • Wijzigingen WTCG
slide4

Wat gaat er gebeuren?

 • Wat betekent dat voor mijn inkomen?
 • Wat kan ik er aan doen?
gevolgen in de regio
Gevolgen in de regio
 • Transitieplannen worden opgesteld.
 • Wat moet er geregeld worden voordat AWBZ wordt overgeheveld?
 • Overgangsrecht a la Jeugdzorg??
 • Bestaande indicaties/bewoners instellingen?
 • Handreikingen
 • Modelverordening VNG
 • Inkoopbeleid
maatregelen regeerakkoord op gebied van sociale zaken en arbeid
Maatregelen Regeerakkoord op gebied van sociale zaken en arbeid
 • Intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd tot zak-en kleedgeldnorm (weliswaar iets verzacht).
 • Invoering participatiewet
aantal regelingen wordt afgeschaft
Aantal regelingen wordt afgeschaft:
 • Algemene tegemoetkoming
 • Korting op de eigen bijdrage (2014, intramuraal. 2015 extramuraal)
 • Compensatie eigen risico
 • Discussie over uitvoering individuele maatwerkvoorziening, ruim 300 miljoen.
 • Fiscale aftrek specifieke zorgkosten blijft bestaan(vervoer en begeleidingskosten)
verdere wijzigingen
Verdere wijzigingen
 • Zorgtoeslag lager dan in 2013max zorgtoeslag in 2013 voor alleenstaanden € 865. Voor meerpersoonshuishoudens € 1.655.
 • Algemene WTCG vergoeding, afhankelijk van zorggebruik; hoge tegemoetkoming: € 346, lage tegemoetkoming: € 148
eigen bijdrage cak
Eigen bijdrage CAK
 • Sinds 2013 niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk.
 • 8 % van vermogen in box 3 wordt opgeteld bij verzamelinkomen waarover de eigen bijdrage wordt berekend.
 • Peiljaarverlegging bij gewijzigde omstandigheden
verwachte inkomenswijzigingen
Verwachte inkomenswijzigingen
 • Verlaging zorgtoeslag
 • Verhoging eigen bijdrage/ premiepersoonlijke verzorging naar ZVW
 • Eigen bijdragen voor algemene voorzieningen in de WMO
 • Meer uit eigen zak betalen
wat komt er op gemeenten af in sociaal domein
Wat komter op gemeentenafin sociaaldomein?
 • Wmo
  • Verdwijnenhulpbijhuishouden
  • Komstbegeleiding, individueel en dagbesteding
  • Komstpersoonlijkeverzorging
  • Komstkortduerendverblijf
 • Werk
  • KomstdeelnemersWajong
  • InruilSw voor voorzieningminimumloon
  • Extra budget armoede
 • Jeugd
  • Allevormen van jeugdzorg, ookmeestzware zorg
wat wie gaat niet naar de wmo
Wat/wie gaat niet naar de WMO?
 • Verpleging ( gaat naar ZVW)
 • Mensen die nu al in een instelling wonen of een ZZP indicatie (verblijfsindicatie) hebbenBlijven in de kern AWBZ (nieuwe landelijke regeling Wlz)
 • Mensen met grondslag GGZ (gaat naar ZVW, deel blijft in Wlz)
 • Jongeren tot 18 jaar ( wet Jeugdzorg, ook VG)
 • Ouderen, mensen met somatische problematiek
 • Mensen met lichamelijke beperkingen
 • Mensen met een verstandelijke beperking of combinatie (EMG)
wie gaat wel naar de wmo vanaf 2015
Wie gaat wel naar de WMO vanaf 2015?
 • Ouderen, mensen met somatische problematiek
 • Mensen met lichamelijke beperkingen
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met psychische problematiek
stand van zaken
Stand van zaken
 • Visienota’s sociaal domein
 • Rol WMO-raad/ participatieraad
 • Samenwerking in samenwerkingsregio
 • ‘Gijzeling’
 • Financiën, beleidsvrijheid
 • Verkiezingen
wat kunt u doen
Wat kunt u doen?
 • Stem laten horen tijdens debatten
 • Invloed pakken via gemeenteraadsleden op coalitie-/ collegeonderhandelingen
 • Bijeenkomst voor ‘nieuwe’ raadsleden (Plassterk)
invloed op beleid
Invloed op beleid
 • Stem laten horen aan WMO-raad/ Participatieraad/ sociale raad(is adviesorgaan van college)
 • Inspreken tijdens commissievergaderingen
 • Werkbezoek organiseren voor raads- en burgerleden
 • Raadsvergadering bijwonen.
 • Beleid wordt vastgesteld door gemeenteraad!
vragen
Vragen ?????
 • Dorien Kloostermanbeleidsmedwerker langdurige zorgIeder(in)
 • D.kloosterman@iederin.nl
 • Tel 06 46291032