slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
socializace, postoj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

socializace, postoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

socializace, postoj. mechanismy socializace:. sociální činnost – hra, učení, práce; nápodobou, imitace ztotožněním, identifikace sugesce. mechanismy socializace:. sociální činnost (prostředky socializace) – hra, učení, práce;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'socializace, postoj' - hamal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mechanismy socializace
mechanismysocializace:
 • sociální činnost – hra, učení, práce;
 • nápodobou, imitace
 • ztotožněním, identifikace
 • sugesce
mechanismy socializace1
mechanismysocializace:
 • sociální činnost (prostředky socializace) – hra, učení, práce;
 • nápodobou, imitace – napodobování určitého modelu chování;
 • ztotožněním, identifikace – přijímání postojů, hodnot;
 • sugesce –nekritické přijímání názorů člověka, který má významnou pozici, přirozenou autoritu;
soci ln innost
sociální činnost:
 • práce – převažující sociální činnost člověka dospělého věku, kooperativa, povinnost, houževnatost, apod.), kdy člověk rozvíjí své charakterní vlastnosti (pilnost, svědomitost, apod.
 • učení – získávání individuálních zkušeností
 • hra – učení se zvládat i sociální situace role, dítě se učí i odreagovávat, má za cíl radost či relaxaci
imitace
imitace
 • a) neuvědomělá imitace – spontánní napodobování chování osob, na nichž jedinec emočně závisí;
 • b) uvědomělá imitace – kopírování, vědomé napodobování vzorců chování;
socializa n instituce
socializační instituce:
 • primární – rodina; probíhá zde primární socializace;
 • sekundární – vrstevnická skupina, sekundární socializace (puberta, adolescence);
 • terciální – profesní adaptace; spolužití s partnerem;
 • kvartální – masmédia;
postoj
postoj

sklon člověka reagovat ustáleným způsobem na předmět, osobu, situaci;

odráží hodnotící vztah člověka ke skutečnosti

postoj1
postoj

složky:

 • 1. poznání objektu, názory na něj – rozumová složka;
 • 2. emoční hodnocení objektu, sympatie-antipatie – emocionální složka;
 • 3. pobídka k jednání či chování – volní složka;
slide9
rozdíl mezi motivy a postoji: motivy aktivizují chování, postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, způsob reakce matky závisí na jejím postoji k dítěti
znaky postoje
znaky postoje:
 • dynamika;
 • strukturovanost;
 • intencionalita (vztažnost);
 • hodnotící aspekt;
znaky postoje1
znaky postoje:
 • regulace sociálního chování; vlastnost osobnosti;
 • získaný charakter – výsledkem sociálního učení;
 • anticipace (předjímání následků);
 • interkonektivita (odvíjí se od vztahu k druhému člověku);
dynamika se projevuje
dynamika se projevuje:
 • v poměru složek;
 • v stabilitě, labilitě (trvalý – konzistentní postoj, strnulý – rigidní;
 • v intenzitě (síla, zaujatost);
 • v hloubce (míra, jak ovlivňuje osobnost);
 • v polaritě (kladný, neutrální, záporný);
typy postoj z hlediska vztah jedince a spole nosti
typy postojů z hlediska vztahů jedince a společnosti
 • ++ angažovanost – aktivní, pozitivní vůči společenskému hodnotovému systému
 • + konformita – vnější souhlas
 • 0 indiference – neutrální, nezájem
 • - nesouhlas
 • -- aktivní odpor
ot zky
otázky
 • jak se nazývá typ postoje – vlažný souhlas s většinou
 • jak se nazývá typ postoje – neutrální
 • která socializační instituce je primární
 • která socializační instituce je sekundární
 • konformita
 • indiference
 • rodina
 • vrstevnická skupina
pou it zdroje
Použité zdroje

HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie, Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-639-1

HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3

KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie, CERM, Brno 1998. ISBN 80-7204-064-2

VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3

osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.

ad