slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij Proizvodno strojarstvo Osnove informatike PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij Proizvodno strojarstvo Osnove informatike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij Proizvodno strojarstvo Osnove informatike - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij Proizvodno strojarstvo Osnove informatike. Microsoft Office Excel. TABLIČNI KALKULATOR. MS EXCEL. Je dio paketa Microsoft Office Je kreiran od tvrtke Microsoft i distribuira se zajedno sa operacijskim sustavom Windows i MAC OS X.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij Proizvodno strojarstvo Osnove informatike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij Proizvodno strojarstvo Osnove informatike

  2. Microsoft Office Excel TABLIČNI KALKULATOR

  3. MS EXCEL • Je dio paketa Microsoft Office • Je kreiran od tvrtke Microsoft i distribuira se zajedno sa operacijskim sustavom Windows i MAC OS X. • Najrasprostranjeniji tablični kalkulator od verzije 5.0 , 1993 godine

  4. MS EXCEL POVIJEST • Prva verzija Microsoft tabličnog kalkulator pod nazivom Multiplan izdana je 1982 god. • Prva verzija Excela ver 1.0 izlazi za Mac računala 1985, a prva Win verzija u prosincu 1987 • 1987 Excel 2.0 za Windows • 1990 Excel 3.0 • 1992 Excel 4.0 • 1993 Excel 5.0 (Office 4.2 & 4.3, također 32-bit verzijazaWindows NT) • 1995 Excel za Windows 95 (verzija 7.0) – uključena uOffice 95 • 1997 Excel 97 - uključenau Office 97. • 1999 Excel 2000 (verzija 9.0) uključena u Office 2000 • 2001 Excel 2002 (version 10) uključena uOffice XP • 2003 Excel 2003 (version 11) uključena uOffice 2003 • 2007 Excel 2007 (version 12) uključena u Office 2007

  5. PRIMJENA MS Excel služi za: • za obradu i grafički prikaz većih količina podataka • jednostavno i djelotvorno računanje i pregled raznovrsnih podataka • sintezu i analizu podataka • za korištenje matematičkih proraćuna

  6. PRIMJENA Omogućava: • na desetke ugrađenih funkcija • računanje pomoću složenih formula • rad s bazama podataka • pripremu materijala za ispis

  7. Excel Dokument • Excel aplikacija se sastoji od • Jedne ili više radnih knjiga • Jedna radna knjiga predstavlja jedan dokument • Radnja knjiga se sastoji od jedne ili više radnih tablica • Tablica se sastoji od ćelija koji su poredani u redcima i stupcima • Datoteke nastale u Excelu dobivaju nastavak *.xls., starije verzije, *.xlsx novije verzije

  8. Prozor programa Excel vrpca s naslovom vrpca s izbornicima vrpce s alatima radno područje vrpca stanja (statusna vrpca)

  9. Pokretanje Programa i upravljanje sa radnim knjigama i radnim tablicama(zadatak 1) • Na D: tvrdom disku i mapi d:\informatika otvoriti ukoliko ne postoji svoju mapu sa Imenom i Prezimenom paradigme : d:\informatika\Ime_Prezime\ • Stvoriti novi tablični dokument i spremiti ga u prethodno stvorenu mapu pod nazivom zadatak1.xlsx • način 1: otvoriti MS Excel i operacija “Sprema kao..” • način 2: u novoj mapi desni klik miša, Novo, MS Excel

  10. (zadatak 1) • Pokrenuti MS Excel i učitati novostvoreni excel dokument • Unutar aplikacije kreirati četiri radne knjige po nazivima • Radna_Knjiga_1 • Radna_Knjiga_2 • Radna_Knjiga_3 • Radna_Knjiga_4 • Poredati sve radne knjige na jednom prozoru • Unutar radne knjige Radna_Knjiga_1 , opcija “Pogled -> Poredaj sve” • Unutar radnje knjige Radna_Knjiga_1 postaviti dvije radne tablice pod nazivom: • TABLICA_A • TABLICA_B

  11. zadatak 1 • Unutar radnje knjige Radna_Knjiga_2 postaviti pet radnih tablica pod nazivima: • TABLICA_A • TABLICA_B • TABLICA_C • TABLICA_D • TABLICA_E • Unutar radne knjige Radna_Knjiga_3 izbrisati sve radne tablice! Kakvu poruku program javlja? • Obrisati radna knjiga Radna_Knjiga_4 • Snimiti sve radne knjige! Koliko dokumenata imamo na kraju? • Zatvoriti sve otvorene dokumente.

  12. Označavanje i oblikovanje ćelija radne tablice

  13. Oblikovanje ćelija radne tablice

  14. Oblikovanje ćelija radne tablicezadatak 2 • Pokrenuti Excel dokument Radna_Knjiga_1 iz radne mape. • Raditi sa radnom tablicom TABLICA_B • U prvom stupcu radne tablice unijeti brojeve od 1 do 30 • Kopirati prvi stupac u drugi, treći, četvrti, peti, šesti i sedmi • Prvi stupac oblikovati kao broj • Drugi stupac oblikovati kao valutu • Treći stupac oblikovati kao datum • Četvrti stupac oblikovati kao vrijeme • Peti stupac oblikovati kao postotak • Šesti stupac oblikovati kao tekst • Sedmi stupac oblikovati kao razlomak

  15. zadatak 2 • prvi redak poravnaj uz desni rub ćelije • drugi redak poravnaj uz lijevi rub ćelije • treći redak centriraj u sredini i po horizontali i po vertikali • sadržaj u četvrtom retku nakosi za 30 stupnjeva • sadržaj u petom retku neka bude u fontu “ComicSans MS” veličine 15 • sadržaj šestog retka neka bude u crvenoj boji • sadržaj sedmog retka neka bude ispunjen žutom bojom • neka sav tekst na radnoj tablici bude zadebljan i ukošen

  16. zadatak 2 • neka se između prvog i drugog stupca nalazi tanka puna linija • postaviti između prvog i drugog retka deblju isprekidanu liniju • ostatak radne tablice neka bude ispunjen sa linijama normalne debljine • ispuniti pozadinu sa svjetlo plavom bojom • spremiti dokument i zatvoriti aplikaciju

  17. Osnovne formule i funkcije mjesto za upis FUNKCIJE

  18. Osnovne funkcije • Množenje dvaju ili više ćelija • Dijeljenje dvaju ili više ćelija • Zbrajanje dvaju ili više ćelija • Izračun potencije xynpr. 23 = 8 • Sortiranje ćelija po abecedi • Sortiranje ćelija po veličini

  19. Osnovne Funkcije Zadatak 3 • Otvori dokument Radna_Knjiga_1 • Otvori radnu tablicu TABLICA_A • U polje C4 unesi broj 2, a u polje D4 unesi broj 5 • U polje B4 spremi rezultat zbroja C4 i D4 • U B5 spremi rezultat razlike C4 i D4 • U polje B6 spremi rezultat potencije C4 na D4 • Sortiraj stupac B po veličini od najmanjeg broja prema najvećem

  20. Zadatak 3 • Stupac E popuniti sa brojevima od 1 do 5 krenuvši od ćelije E2 • Analogno unesenom broju u slijedećem stupcu F upisati prezime, a u stupcu G ime vaših kolega koji sjede blizu vas • Kada je uneseno svih pet redaka sortirati po prezimenu tako da uz svako prezime ostane odgovarajuće ime kao i broj koji mu pripada • Spremiti promjene i zatvoriti datoteku

  21. Osnovne Formule • formula SUM • formula AVERAGE • foruma COUNT • formula MAX • formula MIN

  22. Osnovne Formule Zadatak 4 • Pronaći na web-u rezultate prvog parcijalnog ispita iz predmeta primjena računala • Otvoriti excel dokument Radna_Knjiga_2 i prepisati rezultate u TABLICA_A • U stupac A upisati redni broj • U stupac B prezime, stupac C ime • Stupac D, broj bodova • Stupac F ocjena kao broj

  23. Zadatak 4 IZRAČUNAJ: • Prosječan broj bodova i prosječnu ocjenu i spremi ih u zadnji redak u odgovarajući stupac • Maksimalan broj bodova i maksimalnu ocjenu • Minimalan broj bodova i minimalnu ocjenu • U zadnji redak ispod rednog broja izračunaj pomoću formule COUNTA broj zapisa • U G stupcu unesi brojeve redom 1,2,3,4 i 5 • U adekvatnom retku u H stupcu izračunaj broj jedinica, dvica, trica, četvorki i petica. Koristi formulu COUNTIF (rang;kriterij) • Sumiraj rezultate! Dali se broj slaže sa ukupnim brojem.

  24. Zadatak 4 • Tko ima maksimalan broj bodova • Tko ima minimalan broj bodova • Kako to možemo izračunati? • Spremite napravljeno!

  25. Crtanje grafova i napredne funkcije

  26. Unesite tablicu prirodnog prirasta stanovništva za prvih 9 mjeseci 2009 godine

  27. Izračunajte : • Ukupan broj živorođenih, umrlih i ukupni prirast u prvih 9 mjeseci • Ukupan broj sklopljenih i razvedenih brakova • Prosjećne vrijednosti svih gore navedenih kategorija • Najveći broj umrlih (mjesec) • Najveći broj rođenih (mjesec) • Podesi vertikalnu od da počinje sa vrijednosti 2500

  28. Crtanje grafa prirasta PRIRAST

  29. Crtanje grafa prirasta brakova PRIRAST BRAKOVA

  30. ANALIZA PODATAKA – GRAF USPOREDBE

  31. ANALIZA • Što možemo zaključiti iz usporedbe prirasta brakova i prirodnog prirasta? • Ako postoji korelacija, u kakvom je faznom pomaku spram sklapanja brakova – koji zaključak možemo izvesti iz toga

  32. PROMJENA TIPA • Promijenite tip grafa u : • Stupčasti oblik • Kružni • Horizontalni • I još dva po vlastitom izboru Koji je najprikladniji?

  33. STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATKSE (TABLICA - GRAF)

  34. IZRAČUNATI • Ukupne vrijednosti za sve kategorije i sve godine. • Maksimalne vrijednosti • Minimalne vrijednosti • Prosjek • Napomena, prvu vrijednost izračunati a druge kopirati

  35. LINIJSKI GRAF ZA 2006

  36. KRUŽNI GRAF ZA 2007

  37. STUPČASTI GRAF ZA 2008

  38. USPOREDBA • Promijeniti graf za 2008 sa stupčastog na linijski • Usporediti linijske grafove za ukupan broj stanovnika za 2006 i 2008 na jednom zajedničkom grafu • Podesi vertikalnu os tako da vrijednosti počinju od vrijednosti 200

  39. USPOREDBA GRAFOVA

  40. ANALIZA USPOREDBE • Kakav zaključak možemo izvesti iz grafa usporedbe • Što predstavlja fazni pomak • Dali možete predvidjeti kako bi kraf izgledao nakon 10 godina?