TEHNIČKI FAKULTET - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEHNIČKI FAKULTET PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEHNIČKI FAKULTET

play fullscreen
1 / 43
TEHNIČKI FAKULTET
169 Views
Download Presentation
pelham
Download Presentation

TEHNIČKI FAKULTET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEHNIČKI FAKULTET

 2. STUDIJ STROJARSTVA

 3. Zašto studij strojarstva?

 4. Imate sklonosti tehničkim znanostima • Želite razvijati svoju kreativnost • Želite siguran posao • Želite napredovati u svojoj karijeri • Želite posao koji ide u korak s vremenom Pogledajte što Vam nudi studij strojarstva

 5. Prvostupnik strojarstva 1. KONSTRUIRANJEI MEHATRONIKA RAČUNARSKO INŽENJERSTVO KOMPJUTORSKAANALIZASTROJEVA IKONSTRUKCIJA INŽENJERSTVO MATERIJALA TEHNOLOŠKO INFORMATIČKO INŽENJERSTVO INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MANAGEMENT TERMOTEHNIKA PROCESNO I ENERGETSKO STROJARSTVO BRODOSTROJARSTVO 2. Magistar strojarstva Diplomski rad PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ STROJARSTVA

 6. 1. Zajednički dio studija Temeljne discipline i osnove struke Stručni prvostupnik strojarstva 2. OPĆE STROJARSTVO PROIZVODNA INDUSTRIJA PODUZETNIŠTVO PROCESNA INDUSTRIJA 3. Završni rad PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ STROJARSTVA

 7. TEMELJNE DISCIPLINE

 8. OSNOVE STRUKE

 9. KONSTRUIRANJE I MEHATRONIKA Konstrukcije motora, dizalica, prijenosnika snage, generatora pare, turbina, brodskih sistema, elektromotornih pogona, grijanja i klimatizacije, mehatroničkih sustava, robota

 10. RAČUNARSKO INŽENJERSTVO Viši programski jezici, programiranje tehničkih aplikacija, dinamika fluida, fleksibilni i inteligentni sustavi, MKE, modeliranje i simulacija

 11. TEHNOLOŠKO INFORMATIČKO INŽENJERSTVO Ljevarstvo, obrada odvajanjem čestica, projektiranje tehnoloških procesa, vođenje proizvodnje računalom, upravljanje kvalitetom, roboti, umjetna inteligencija, CIM, nekonvencionalni postupci obrade, rapid prototyping

 12. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MANAGEMENT Organizacija proizvodnje, planiranje i upravljanje proizvodnjom, projektiranje proizvodnih sustava, CIM, CAD/CAPP/CAM, marketing, projektni management, proizvodni management, management i organizacijski razvoj, poslovno komuniciranje, poslovno računovodstvo

 13. KOMPJUTORSKA ANALIZA STROJEVA I KONSTRUKCIJA MKE, elasto i plastomehanika, simulacija dinamičkih sustava, tankostijene konstrukcije, vibroakustika strojeva, trajnost strojeva i konstrukcija, stabilnost konstrukcija, kontaktni industrijski problemi

 14. TERMOTEHNIKA Tehnika grijanja i klimatizacije, tehnika hlađenja, numeričko modeliranje u termodinamici, plinska tehnika, toplinska mjerenja, obnovljivi izvori energije

 15. PROCESNO I ENERGETSKO STROJARSTVO Energetski i procesni uređaji, toplinske turbine, motori, termoenergetska postrojenja, procesno inženjerstvo, kompresori, inženjerstvo zaštite okoliša

 16. BRODOSTROJARSTVO Plovni objekti, objekti morske tehnologije, brodski sistemi, toplinske turbine, motori, brodski propulzori, brodska elektrotehnika, brodski energetski uređaji, brodski pomoćni strojevi i uređaji, ekologija

 17. INŽENJERSTVO MATERIJALA Ispitivanje materijala, metalni i nemetalni materijali, toplinska obrada metala i inženjerstvo površina, zaštita materijala, karakterizacija materijala, mehaničko ponašanje materijala

 18. MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA • Vrlo široko područje rada na poslovima u • gospodarstvu • Mogućnosti za znanstvenoistraživački rad u • istraživačkim ili visokoškolskim ustanovama

 19. POSLOVI U GOSPODARSTVU

 20. STUDIJ BRODOGRADNJE

 21. Pogledajte što Vam nudi studij brodogradnje

 22. Prvostupnik brodogradnje 1. PROJEKTIRANJE I KONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA BRODOGRADNJE 2. Diplomski rad Magistar brodogradnje PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BRODOGRADNJE

 23. 1. Temeljne discipline i stručna znanja iz brodogradnje Stručni prvostupnik brodogradnje 2. 3. Završni rad PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ BRODOGRADNJE

 24. PROJEKTIRANJE I KONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA • Razvoj i projektiranje različitih plovnih objekata i objekata morske tehnologije

 25. PROJEKTIRANJE I KONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA • Ugovaranje, struktura i konstruiranje, čvrstoća, hidrostatička i hidrodinamička svojstva

 26. PROJEKTIRANJE I KONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA • Analitičke i numeričke metode podržane računalom

 27. TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA BRODOGRADNJE • Razvoj, razrada i vođenje tehnoloških procesa gradnje i • održavanja plovnih objekata i objekata morske tehnologije

 28. TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA BRODOGRADNJE • Primjena specifičnih metoda i postupaka pri gradnji i • remontu plovnih objekata

 29. TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA BRODOGRADNJE • Projektiranje i uređenje radnih površina i pratećih • sustava za gradnju i remont plovnih objekata

 30. ŠIROKI RASPON MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

 31. ŠIROKI RASPON MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA 120 tvrtki koje se bave i rade za potrebe tzv. male brodogradnje ŠIROKE MOGUĆNOSTI IZVAN HRVATSKE

 32. ZANIMLJIV I DINAMIČAN POSAO

 33. MOGUĆNOST DALJNJEG STRUČNOG I ZNANSTVENOG USAVRŠAVANJA

 34. STUDIJ ELEKTROTEHNIKE

 35. Pogledajte što Vam nudi studij elektrotehnike

 36. 1. Zajednički dio studija Temeljne discipline i osnove struke 2. Prvostupnik elektrotehnike 3. ELEKTROENERGETIKA AUTOMATIKA Završni rad 1. ELEKTROENERGETIKA AUTOMATIKA 2. Diplomski rad Magistar elektrotehnike PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE

 37. 1. Zajednički dio studija Temeljne discipline i osnove struke Stručni prvostupnik elektrotehnike 2. ELEKTROENERGETIKA AUTOMATIKA 3. Završni rad PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE

 38. ELEKTROENERGETIKA

 39. MEHATRONIKA ELEKTRO- TEHNIKA STROJARSTVO INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA AUTOMATIKA

 40. MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA • Pogonski inženjeri • Razvojni inženjeri • Programeri • Posao u bilo kojoj grani koja koristi električne • uređaje ili programske alate

 41. SPORT NA FAKULTETU

 42. DOBRO ORGANIZIRANI STUDIJI

 43. Sveučilište u Rijeci TEHNIČKI FAKULTET Vukovarska 58, Rijeka http://www.riteh.hr Tel. (051) 651 444 Fax. (051) 675 818 E-mail: dekanat@riteh.hr