Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLITEHNIKA PROIZVODNO INŽENJERSTVO Odlučivanje i vođenje procesa Predavač: PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLITEHNIKA PROIZVODNO INŽENJERSTVO Odlučivanje i vođenje procesa Predavač:

POLITEHNIKA PROIZVODNO INŽENJERSTVO Odlučivanje i vođenje procesa Predavač:

128 Views Download Presentation
Download Presentation

POLITEHNIKA PROIZVODNO INŽENJERSTVO Odlučivanje i vođenje procesa Predavač:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POLITEHNIKA PROIZVODNO INŽENJERSTVO Odlučivanje i vođenje procesa Predavač: Doc.dr.sc. Dario Matika

 2. UVOD • Današnjica - Tržišno društvo • Da li su promašene investicije rijetkost!? • Kako se poduhvat može štititiod promašene investicije? • Kakav je pristup - doktrina?

 3. 2. Što je doktrina? • daje odgovor na pitanje “kako” • u doktrini je zapisano: • kako ostvariti prioritete • kako povezati resurse i ciljeve • kako otkloniti prijetnje i rizike • kako upregnuti sposobnosti (sinergija) • doktrina je umijeće (znanje i vještina) usmjeravanja resursa i sinteze znanja, struke i iskustva (profesionalno djelovanje) kako bi se pružili konkretni odgovori i omogućio izbor najboljeg rješenja

 4. Najstariji pristup – “ZDRAVI RAZUM” • Jednostavni projekti • Vode ih pojedinci ili grupa dioničara • Cilj: Profit – mjerilo postignutog • Garancija – jasan pojam vlasništva • Promašaji – teže uočljivi • Otuđenje “viška rada” • Ostvarivost profita i kod relativno loših investicija

 5. SUVREMENO TRŽIŠNO DRUŠTVO • I dalje primat vlasništva i profita • Apsolutno djelovanja zakona tržišta • Isto štiti investiciju od financijskog promašaja • ALI, • Promjene društvenih odnosa • Nepravičnosti raspodjele profita

 6. NOVI ZAHTJEVI • Socijalni aspekt • Interes šire društvene zajednice • Strategija razvoja društva • Odnos prema ljudskoj i prirodnoj sredini • Itd.

 7. PROJEKT • Nije više jednostavan • Broj međuzavisnosti – povećan • Odlučivanje – “Zdravi razum” • Nedovoljno • Vodi u promašenu investiciju • Profit – zauzima visoko mjesto, ali nije jedini parametar za ocjenu • Potrebne su: Nove metode • Ocjene vjerojatnosti nastupanja promašaja

 8. METODA KOMPROMISA • Lat. Compromissium – uzajamna nagodba uz ustupke • Izbor “najmanjeg promašaja” • Minimiziranje/maksimiziranje • Pokazao se neracionalnim – “osim u politici” • Ne zadovoljava tržišnu racionalnost

 9. METODA OPTIMIZACIJE • Lat. optimus – najbolji • Moćniji i objektivniji instrument • Za izbor cilja • Za vođenje investicije • Razlika: • Ne traži minimalni promašaj • Traži najbolje rješenje za zadane kriterije

 10. METODA OPTIMIZACIJE - Kriteriji • Strogi redoslijed prioriteta • Polazno stanje – završno stanje • Matematički rigorozan i nepogrešiv • Zavisna od: • Skupa unaprijed definiranih kriterija • Njihovog redoslijeda u skupu

 11. METODA OPTIMIZACIJE - Kriteriji • Ocjena realnosti • Domena ocjene ishoda – NE • Domena izbora kriterija – DA • Početna situacija “manje zamagljena” • Izvjesnost – Neizvjesnost • Klasa dobro strukturirani i dobro definirani problemi • Klasa nedovoljno ili loše definiranih problema (izazov)

 12. METODA OPTIMIZACIJE - Kriteriji • Dobro strukturirani i dobro definirani problemi • Operacijska istraživanja • Dijagrami mrežnog planiranja i sl. • Klasa nedovoljno ili loše definiranih problema (izazov) • Optimizacija nije pokazala prednost

 13. UPRAVLJAČKO INFORMACIJSKI SUSTAVI • Masovna obrada podataka • Povezivanje informacijske i organizacijske komponente • U uvjetima početne neizvjesnosti • “košara trikova” • Nedjelotvorni • Izobličava problem (uklapanje u postojeće sheme) • Kvazi optimalna rješenja

 14. SUSTAVI PODRŠKE ODLUČIVANJU • Eng. Decision Support System • Koriti se informatika i računala • Sagledavaju se posljedice • Mogućih varijanti realizacije projekta • Ne sugerira se najbolje ili optimalno rješenje • Što se sigurno poznaje? • Što se ne smije uraditi !!!!

 15. PODJELA PROCESA • Značajke okoline • Bezopasni • Otklonjivi zagađivač • Neotklonjivi • Energetske značajke • Generiraju energiju • Transformiraju energiju • Dodaju energiju za obradu tvari

 16. PODJELA PROCESA • Značajke okoline • Bezopasni • Otklonjivi zagađivač • Neotklonjivi • Energetske značajke • Generiraju energiju • Transformiraju energiju • Dodaju energiju za obradu tvari

 17. PODJELA PROCESA • Značajke okoline • Bezopasni • Otklonjivi zagađivač • Neotklonjivi • Energetske značajke • Generiraju energiju • Transformiraju energiju • Dodaju energiju za obradu tvari

 18. PODJELA PROCESA • Tvarne značajke • S fluidima • Krutim tvarima • Pojedinačnim komadima • Tkaninama i folijama • Prostorno - vremenske značajke • Brzi/spori • Koncentriran/raspodijeljen • Kontinuitet (neprekidan/isprekidan) • Periodiči/aperiodički • Deterministički/stohastički

 19. PODJELA PROCESA • Socio-gospodarske značajke • Novi procesi • Proširenje postojećih procesnih kapaciteta • Zamjena postojećih kapaciteta • Informatičke značajke • Vođenje i upravljanje • Nadzor • Pomoćne procesne informacije

 20. VOĐENJE PROCESA • Teorijsko vođenje • Teorija sustava • Teorija regulacije • Teorija igara • Teorija informacija • Primijenjeno vođenje- konkretna područja • Eksperimentalno vođenje (znanstvene metode) • Tehnika modeliranja (simulacije) • Bionikom (oponašanje bioloških sustava)

 21. ZAKLJUČAK • Projekt – organizirani pristup investiciji • Investicija – poduhvat s tri rupe problema (Rokovi; Troškovi i Kvalitet) • Rizik (vremenski, troškovni i tehnički) • Parametri poduhvata (vanjski i unutrašnji)

 22. ZAKLJUČAK • ODLUKA • POZNAVATI ZNAČAJKE I NAČINVOĐENJA PROCESA • IMATI NA UMU POSLJEDICE (Naknadne) Dante Alighieri “Put u pakao popločen je dobrim namjerama”

 23. PITANJA?