Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij - MENADŽMENT kolegij -- Menadžment promjena - PowerPoint PPT Presentation

veleu ili te u slavonskom brodu stru ni studij menad ment kolegij menad ment promjena n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij - MENADŽMENT kolegij -- Menadžment promjena PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij - MENADŽMENT kolegij -- Menadžment promjena

play fullscreen
1 / 12
Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij - MENADŽMENT kolegij -- Menadžment promjena
107 Views
Download Presentation
erling
Download Presentation

Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij - MENADŽMENT kolegij -- Menadžment promjena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veleučilište u Slavonskom BroduStručni studij - MENADŽMENTkolegij -- Menadžment promjena PREMA TRAJNIM PROMJENAMA – Kako ostati konkurentan u procesu promjena Predavač: mr.sc. Branislav Orešković

 2. PREMA TRAJNIM PROMJENAMA • Prethodna poglavlja su se bavila promjenama i upravljanjem promjenama kao jednokratnim događajima. Možemo ih nazvati “promjenama na mah” – jednokratnim, naglim odmacima od prošlosti. • Međutim, blagodati “uspješnog jednokratnog popravka” ne traju vječno. Uspješne promjene vode samozadovoljstvu višeg rukovodstva, a radnici sve više uljuljaju u rutinama. Konkurencija ide naprijed, i nakon nekog vremena potrebna je opet velika reforma. TRAJNE POSTUPNE PROMJENE • Alternativna situacija prethodno navedenoj je ona u kojoj tvrtka i njeni ljudi neprekidno osluškuju i odgovaraju na vanjsko okruženje. Oni su ugodili svoje “radare” prema signalima kupaca, tržišta, konkurencije i tehnologije tako da mogu na njih primjereno odgovoriti.

 3. PREMA TRAJNIM PROMJENAMA • Istodobno promatraju aktivnosti u kući kako bi osigurali trajna poboljšanja ključnih procesa. Otvoreno komuniciranje osigurava da nove ideje imaju priliku biti saslušane i objektivno procijenjene. Promijene se u toku, i odvijaju se u mnogo malih koraka, kroz trajne postupne promjene kako je opisano na slici 7-2.

 4. PREMA TRAJNIM PROMJENAMA Sl. 7-2

 5. PREMA TRAJNIM PROMJENAMA • Mnoge su prednosti trajnih postupnih promjena: • Lakše je upravljati malim promjenama. • Veća je vjerojatnost uspjeha malih, nego velikih promjena. • Poremećaj je kratkoročan i ograničen na male jedinice. • Tvrtka i njeni ljudi održavaju se u neprekidnom stanju borbenosti i spremnosti na promjene. • Robert Schaffer pisac i savjetnik za poslovanje dao je potporu prednostima postupnih promjenama kada je napisao “Što je projekt veći, veća je vjerojatnost da klijentova organizacija ne posjeduje tražene vještine za provedbu, konsenzus rukovodstva i potrebnu motivaciju” kako bi iskoristila inicijativu za tako dalekosežnim promjenama.

 6. PREMA TRAJNIM PROMJENAMA • MOGU LI SE LJUDI NOSITI SA NEPREKIDNIM PROMJENAMA ? • Ključno pitanje glasi: Mogu li menadžeri upravljati, a zaposlenici funkcionirati u situaciji kontinuiranih promjena? Znamo da previše promjena onemogućuje normalno duševno i tjelesno funkcioniranje. Da bi ostali zdravi duhom i tijelom ljudi trebaju stanovitu predvidivost u životu. • Liječnici, primjerice kažu, da su gubitak ili promjena radnog mjesta, rastava ili gubitak supružnika, čak i promjena adrese stanovanja povezani s kasnijim bolestima i nezgodama. A kada vas pogode dva ili više takvih događaja znajte da je slijedeća adresa ambulanta. U tom smislu, previše promjena je krajnje nezdravo. Čini se da je sposobnost brzog i čestog mijenjanja ključni mehanizam za preživljavanje.

 7. PREMA TRAJNIM PROMJENAMA • Postoje i neki dokazi o “učincima cijepljenja”. Žrtve orkana, primjerice, pokazuju “krivulju samopouzdanja” kao rezultat ponovljene krize. Najpogođeniji su oni koji su preživjeli jedan orkan; postali su previše oprezni i obično pretjeruju u pripremama kada čuju upozorenje o dolasku orkana. Potpuno suprotno, ljudi koji su više puta bili izloženi orkanu, pristupaju predstojećem orkanu s većom staloženošću. Znaju koje su pripreme potrebne i očekuju da će se iz orkana izvući živi i zdravi. • To bi se po analogiji moglo primijeniti i na sudionike promjena, ali sam hipotetički. Naime nije dokazano, a može biti i suprotno. Po nekima, postoji mogućnost da neki koji proživljavaju stalne promjene nije potpuno savladao ni onu prvu promjenu. Možemo reći također da je čovjekova sposobnost da se prilagodi stalnim promjenama vezana sa njegovim očekivanjima. U nekim tvrtkama je to sastavni dio posla, i ljudi to očekuju.

 8. PREMA TRAJNIM PROMJENAMA U Japanu se neprekidno poboljšavanje smatra rutinom. LJUDI SE MOGU NOSITI S REDOVNIM PROMJENAMA AKO SU: • DOBRO OBJAŠNJENE, • PREDVIĐENE, • PROVOĐENE U SAVLADIVIM DOZAMA, • NAMETNUTE IZVANA ILI S VRHA, I • PRETVORENE U RUTINU. • Također je vjerojatnije da će takve stalne promjene biti zdravije i uspješnije za tvrtku od masivnih i razarajućih promjena u koje se upuštaju neke tvrtke, obično kada se nađu u bezizlaznoj situaciji. Takve neprekidne promjene proizvode menadžere i djelatnike koji su iz ponovljenih iskustava naučili planirati i proizvoditi promjene, što organizaciju čini prilagodljivijom i spremnijom na promjene u budućnosti.

 9. PREMA TRAJNIM PROMJENAMA Kako postići stalne promjene ? SAVJETI O TOME KAKO PROVESTI STALNE POSTUPNE PROMJENE I OSIGURATI DA POTHVAT USPIJE 1) Neka vaša tvrtka bude spremna na promjene Kao što je već rečeno, tri osnovna su preduvjeta da je tvrtka spremna na promjene: učinkovito i cijenjeno vodstvo, zaposlenike osobno motivirane za promjene i nehijerarhijsku organizaciju naviknutu surađivati u radu. 2) Uvedite stalno praćenje okruženja Još je 1970. godine profesor s Harvarda James Bright zagovarao redovito praćenje vanjskih faktora: • pretraživanje okruženja u potrazi za znakovima koji dovode do većih tehnoloških promjena, • pretpostavljanje da su ti znakovi utemeljeni, te uočavanje mogućih posljedica,

 10. PREMA TRAJNIM PROMJENAMA • određivanje koje aspekte okruženja treba promatrati kako bi se verificirala brzina i smjer nove tehnologije, • pravodobno izvješćivanje. • Brightov cilj je bio stvoriti sustav tvrtkama za rano upozorenje. Osim tehnološkog razvoja na oku treba držati promjene zahtjeva kupaca, kretanja u pogledu ljudskih potencijala, kao i druge ključne aspekte poslovnog uspjeha. 3) Uvedite stalno interno promatranje Ono što je ključno po Brightu za vanjsko okruženje primjenjuje se jednako i na unutarnje operacije. Treba se usredotočiti na interne ključne procese. Jesu li brzi, fleksibilni i učinkoviti? 4) Osigurajte sadržajna uporišta Treba razmišljati kako sačuvati društvene veze, čak i dok su promjene u tijeku.

 11. PREMA TRAJNIM PROMJENAMA Predlaže se slijedeće: • Nastojite održati na okupu zdrave i funkcionalne radne grupe. Naime, Gallopovo istraživanje na velikom uzorku američkih radnika otkrilo je da su “prijatelji na poslu” ključni razlog zadovoljstva i zadržavanja zaposlenika na poslu. • Osigurajte prilike za društveno povezivanje na poslu. Ponudite mogućnosti za međusobno druženje: zajednička blagovaonica, nogometnu ligu itd. • Mnoge uspješne tvrtke imaju temeljne vrijednosti, svrhe i ideologije koje se ne mijenjaju iako se njihove strategije, linije proizvoda i načini poslovanja prilagođavaju svijetu koji se mijenja. Ti temeljni elementi predstavljaju vezivo koje tvrtku drži na okupu dok ona raste i razvija se.

 12. PREMA TRAJNIM PROMJENAMA P I T A N J A: • Objasni osnovnu razliku između promjena na mah i trajnih promjena. • Navedi osnovne prednosti trajnih postupnih promjena. • Kako ljudi reagiraju na neprekidne promjene? • Kakve trebaju biti stalne promjene da bi se ljudi mogli s njima nositi ? • Kako osigurati da se provedu stalne promjene te da pothvat uspije?