Workshop Schoolconcept van Het IJburg College - PowerPoint PPT Presentation

workshop schoolconcept van het ijburg college n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop Schoolconcept van Het IJburg College PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop Schoolconcept van Het IJburg College

play fullscreen
1 / 53
Workshop Schoolconcept van Het IJburg College
87 Views
Download Presentation
halen
Download Presentation

Workshop Schoolconcept van Het IJburg College

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WorkshopSchoolconcept van Het IJburg College Maatschappijleerdag 2012

 2. Welkom

 3. Bas Huijbers

 4. Dit kennen we…

 5. Belofte • Minimaal vijf uitwerkbare ideeën voor in je eigen lessen • Het resultaat: de leerlingen zijn gemotiveerd en enthousiast

 6. Wat doe je al?

 7. Wat weg gaan doen: • Onderwijsconcept • Realistische opdracht • Wat • Hoe • Voorbeelden • Zelf maken • Uitwisselen

 8. Uitleg school Algemeen bijzonder onderwijs ¼vmbo-k ¼vmbo-tl ¼havo ¼vwo 500 leerlingen

 9. Uitleg onderwijs missie en concept • Heldere en ambitieuze doelen • Echte opdrachten in de werkelijkheid = Ervaringsgericht leren

 10. Schema lessenserie: ervaringsgericht leren starten met de realistische opdracht

 11. Heldere en ambitieuze doelen ?

 12. Heldere en ambitieuze doelen Uitgevoerd in kunst

 13. Ambitieus doel Rembrandt van Rijn

 14. Helder doel Damien Hirst

 15. Jacques Louis David

 16. Eindtermen

 17. Voorbeeld leerdoel • De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie beschrijven.

 18. Voorbeeld leerdoel • De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie verdedigen.

 19. Voorbeeld leerdoel • De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie vergelijken met andere politieke structuren.

 20. Voorbeeld leerdoel • De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie onderzoeken en een advies geven hoe deze zou kunnen worden verbeterd.

 21. Voorbeeld realistische opdracht

 22. Voorbeeld realistische opdracht

 23. Opzet maken lessenserie

 24. Opzet lessenserie starten met de realistische opdracht

 25. Idee: An Inconvenient Truth Einddebat Domein: vaardigheden en parlementaire democratie Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO Samenwerking met andere profiel

 26. Idee: engagement Kunstuiting Domein: vaardigheden en massamedia Maatschappijwetenschappen 6VWO Samenwerking met CKV

 27. Idee: verschil woonomgeving Fietstocht langs huizen van leerlingen Domein: pluriforme samenleving Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO Samenwerking met aardrijkskunde

 28. Idee: populair wetenschap. literatuur Extra hoofdstuk schrijven bij boek Domein: massamedia Maatschappijwetenschappen 5VWO Samenwerking met geschiedenis

 29. Idee: de wereld achter getallen Verkiezingssystemen, districtssystemen, en misbruik van getallen Domein: parlementaire democratie Maatschappijleer en 4HAVO en 4VWO Samenwerking met wiskunde

 30. Idee: nieuwe oplossing Ontwikkelen van een nieuwe ontwikkelings- strategie Domein: ontwikkelingssamenwerking Maatschappijwetenschappen 5VWO Samenwerking met aardrijkskunde

 31. Idee: persconferentie Naspelen Nieuwspoort toelichten bezuinigingen op verzorgingsstaat Domein: verzorgingsstaat Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO Samenwerking met Nederlands

 32. Resulaat: gemotiveerde leerlingen

 33. Balans

 34. Balans

 35. Vragen

 36. Belofte • Minimaal vijf uitwerkbare ideeën voor in je eigen lessen • Het resultaat: de leerlingen zijn gemotiveerd en enthousiast

 37. Zelf aan de slag

 38. Zelf aan de slag • Groepje van drie • Uitwisselingsblad • Ideeën uitwerken

 39. Ik beloof • Alle ideeën te verzamelen • Uit te wisselen • Eventueel te voorzien van reflectie

 40. Email: Bashuijbers@ijburgcollege.nl

 41. Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl

 42. Diamondin the rough

 43. Bedankt

 44. Extra voorbeelden

 45. Mij belofte: • Alle ideeën te verzamelen en uit te wisselen Contactadres: bashuijbers@ijburgcollege.nl (Ps: had moeite met jullie handschrift)

 46. Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl

 47. Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl

 48. Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl

 49. Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl