Utbildningen kut kut tandl kare
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Utbildningen KUT KUT-Tandläkare. Målsättning med undervisningen. Utbildningen syftar till att ge kunskap om kraniofacial växt och utveckling, bettets normala utveckling, tand- och bettavvikelsers etiologi och epidemiologi samt deras konsekvenser för oral hälsa och livskvalitet. Målsättning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hadassah-rivas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utbildningen kut kut tandl kare

UtbildningenKUTKUT-Tandläkare


M ls ttning med undervisningen
Målsättning med undervisningen

 • Utbildningen syftar till att ge kunskap om kraniofacial växt och utveckling, bettets normala utveckling, tand- och bettavvikelsers etiologi och epidemiologi samt deras konsekvenser för oral hälsa och livskvalitet.


M ls ttning
Målsättning

 • Studenterna skall lära sig undersöka och ställa diagnos på bettavvikelser samt ha god förmåga att selektera de avvikelser som kräver behandling.

 • Varför? När? Hur?


Interceptiv ortodonti
Interceptiv ortodonti

 • Studentens tränas i klinikmiljö för att kunna utföra enklare behandlingar med fokus på interceptiv behandling

 • Vad är interceptiv ortodonti????

 • En ogynnsam utveckling bryts och att bettutvecklingen sedan förväntas förlöpa på ett för individen normalt sätt


Exempel p interceptiv behandling
Exempel på interceptiv behandling

 • Korrigera ett tvångsförande korsbett

 • Att häva en tvångsförande inverterad ök front

 • Att stoppa upp en sugovana innan man fått en bettförändring är däremot profylaktiskt


Svensk barn ungdomstandv rd
Svensk barn/ungdomstandvård

 • Vi arbetar preventivt i alla lägen

 • med all tandvård inkluderande ortodonti ex. laga karierade mjölk- femmor så att inte första permanenta molarerna mesialvandrar om man tvingas extrahera 05:or pga pulpit.

 • Alla har rätt till samma vård på lika villkor


Kliniskt arbete
Kliniskt arbete

 • Studentens tränas i klinikmiljö för att kunna utföra tidig behandling/interceptiv behandling

 • Ta hand om retentionspatienter

 • Kunna åtgärda enklare akuta problem

 • Kunna ta av och sätta åter en båge på fastsittande apparatur ex. vid påbyggnad av tänder med composit


Exempel p vad studenterna kliniskt skall vara duktiga p
Exempel på vad studenterna kliniskt skall vara duktiga på:

 • Alginatavtryck där man ser apikalbasen med riktiga index

 • Göra en QH (quad helix)

 • Göra klammerplåtar och aktivatorer efter konsult/planering tillsammans med ortodontist

 • Sätta fast retainers/rebonda

 • Lösa enklare akuta problem


Viktig apparatur
Viktig apparatur på:

 • Expansionsplåt QH (quad helix)


Lkg och syndrom
LKG och Syndrom på:

 • Känna till klinisk bett utveckling och den vanliga behandlingsgången för patienter med läpp-käk-gomspalt (LKG) samt kraniofaciala syndrom


Ortodontiutbildningen
Ortodontiutbildningen på:

 • Ni har haft mycket teori i början / komma in i svenska språket fu ämnet

 • klinikpass med klinisk tjänstgöring. Ni arbetar två och två med ”egna patienter” både barn som tidigare gått på studentkliniken

 • Fallpresentation ort eller ped

 • en /skriftlig tentamen i slutet av kursen 2012.


Kut tandl kare 2hp i ortodonti
KUT-tandläkare 2hp i ortodonti på:

 • Mål: Kunskap om kraniofacial utveckling samt

 • bettutveckling från primärt till permanent bett.

 • Kunna övervaka bettutveckling och fastställa diagnos.

 • Kunna upptäcka malocklusioner och kunna selektera de avvikelser som kräver tidig ortodontisk behandling.

 • Kunna bedöma behandlingsbehovet och besluta om och när en konsultation med ortodontist skall bokas in.

 • KUNNA SKRIVA ADEKVATA REMISSER!


Kut tandl utbildningsm l
KUT tandl /utbildningsmål på:

 • Kunna informera patient och anhöriga om olika ortodontiska behandlingar

 • Känna till behandlingsgången för patienter med läpp-käk-gomspalt samt kraniofaciala syndrom.

 • Kunna göra en preliminär behandlingsplanering i samråd med ortodontist.

 • Kunna formulera adekvata remisser med adekvata upplysningar till ortodontist.

 • Kunna ta hand om patienter med ortodontisk retentionsapparatur efter avslutad ortodontibehandling.


Kut tandl kare utbildning liknande kursm len f r t7 t8 komprimerad
KUT tandläkare utbildning liknande kursmålen för T7+T8 (komprimerad)

 • Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer och klinisk tjänstgöring med fokus på bett diagnostik, behandlingsbehovsbedömning, enklare interceptiv apparatur och handhavande av retentionspatienter efter avslutad ortodontibehandling.

 • Gemensam undervisning ortodonti/pedodonti sker avseende bettdiagnostik och bedömning av behandlingsbehov.

 • Föreläsningar gemensamt för KUT tandläkare och

 • tandläkarstuderande påT7 och T8.


Examination kut
Examination KUT (komprimerad)

 • Skriftligt prov, redovisningspatient, artikel och godkänd klinik