Download
den l ngvarige sm rtpatienten optimism eller nihilism n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den långvarige Smärtpatienten Optimism eller Nihilism PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den långvarige Smärtpatienten Optimism eller Nihilism

Den långvarige Smärtpatienten Optimism eller Nihilism

217 Views Download Presentation
Download Presentation

Den långvarige Smärtpatienten Optimism eller Nihilism

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Den långvarige SmärtpatientenOptimism eller Nihilism Mats Karlsson Allmänläkare/Algolog/ Ortoped medicin Falköping

 2. ”En specialist är den som är fackidiot på sitt eget område och idiot i största allmänhet på andras.”Piet Hein

 3. FALKÖPING

 4. I primärvården stannar patienterna och sjukdomarna kommer och går.På sjukhuset stannar sjukdomarna medan patienterna kommer och går

 5. Dagens övning: • Vad och varför är en ’smärtdoktor’. • Frustrationen på en Vårdcentral • Är långvarig värk akut värk som fortsätter? • När går det ’åt skogen’?/Varför? • Hur förklara ’långvarig smärta’? • Min modell..evidens? • Vad göra? • Varför blir Louise ’aldrig nöjd’?

 6. Dagens övning: • Vad och varför är en ’smärtdoktor’. • Frustrationen på en Vårdcentral

 7. Smärta/Värk/Ont Den enskilt största orsaken till kontakter med öppen sjukvård Ingmar Andersson -91 SoS -93

 8. ’Allmänläkarperspektiv’’Multidisciplinärt synsätt’??

 9. Akut smärta

 10. Smärtutbildning Långvarig smärta Aktiv patient Passiv terapeut AKUT SMÄRTA Passiv patient Aktiv terapeut

 11. Smärtutbildning Långvarig smärta Aktiv patient Passiv terapeut AKUT SMÄRTA Passiv patient Aktiv terapeut

 12. ICD 10 =’Prokrustes-säng’

 13. ’Definitionsdjungeln’=’Behandlingsdjungeln’

 14. Långvarig smärta

 15. På en Vårdcentral-30 – 40% söker för smärta SBU 2006/Långvarig Smärta

 16. Inom VG-Region finns inte Smärta.

 17. Dagens övning: • Vad och varför är en ’smärtdoktor’. • Frustrationen på en Vårdcentral • Är långvarig värk akut värk som fortsätter?

 18. Långvarig smärta: En sjukdom i sig • (Chronic) Pain is “a problem in its own right, not just an indicator of an underlying disease or damaging process, but one which extracts a great toll on individuals and society”1 World Health Organization 1. WorldHealth Organization. WHO Normative Guidelines on Pain Management. Juni 2007.

 19. Inte förlängd akut smärta som nog tar slut imorron…..

 20. Dagens övning: • Vad och varför är en ’smärtdoktor’. • Frustrationen på en Vårdcentral • Är långvarig värk akut värk som fortsätter? • När går det ’åt skogen’?/Varför?

 21. VÄRK

 22. Smärta - sensticering • Beskrivning av smärta från coxartros • Ensidig sensiticering reversibel efter plastik • E Kosek, Ordeberg G, 2000,E J Pain M MX XM

 23. Smärta - sensticering • Beskrivning av smärta från coxartros • Ensidig sensiticering reversibel efter plastik • E Kosek, Ordeberg G, 2000,E J Pain

 24. (Smärt)signalens väg Smärtstimuli

 25. Smärtsignalens väg Smärt stimuli Central sensiticering 45

 26. Smärtsignalens väg Beröring Smärt stimuli Central sensiticering 45

 27. Smärtsignalens väg Beröring Smärt stimuli Central sensiticering 45

 28. Gas- och broms - system

 29. Smärtsignalens väg Broms Endorfiner 5-HT + NA Gas Stress + 5-HT Beröring Smärt stimuli 45

 30. Balans Gaspedal/bromspedal

 31. Smärtsignalens väg – Störd Smärtmodulering Stressystemet Endorfiner 5-HT + NA Stress + 5-HT Beröring Smärt stimuli Smärtgas - röd 45

 32. Smärta - Stress Stress Smärta Smärta  Stress        

 33. Hur sov prinsessan? - Å nej, förskräckligt dåligt, sa prinsessan, jag har nästan inte fått en blund i ögonen! Gud vet vad som fanns i sängen. Jag har legat på något hårt. Jag har blåmärken över hela kroppen. Det är alldeles förfärligt! H. C. Andersen

 34. ’Generalisering’’Central sensiticering’ Hur är smärtutbredning? – hur många quadranter Hur beter sig smärtan? Ömhet – allodyni Eftersmärta – undersökning Sömnstörning – ’arousel’ Staud, Vierck, Cannon, Pain 2001:91

 35. Dagens övning: • Vad och varför är en ’smärtdoktor’. • Frustrationen på en Vårdcentral • Är långvarig värk akut värk som fortsätter? • När går det ’åt skogen’?/Varför? • Varför/hur, förklara ’långvarig smärta’?

 36. Varför förklara? Patients want a clear diagnosis, the cause of their pain, information and instructions…. ..they expect confirmation from the care providor that their pain is real…… ..they want understanding, listening, respect and being included in decision-making… Verbeek J, Sengers MJ, Riemens L, Haafkens J; Spine 2004 Oct 15

 37. Bedöma/Förklara smärta Smärtanalys

 38. Smärtanalys

 39. Somatik/kroppslig undersökning • Fysikalisk undersökning, t ex enligt ortopedmedicinska principer • S Blomberg -94, ’A functional approach to low back pain’

 40. Refererad smärta Efter: Hoppenfeldt, Examination of the extr & the spine

 41. Efter: Hoppenfeldt, Examination of the extr & the spine

 42. Triggerpunkter m Infraspinatus Från Travel & Simon, Myofascial pain and Dysfunction

 43. Dagens övning: • Vad och varför är en ’smärtdoktor’. • Frustrationen på en Vårdcentral • Är långvarig värk akut värk som fortsätter? • När går det ’åt skogen’?/Varför? • Hur förklara ’långvarig smärta’? • Min modell..evidens?

 44. Långvarig smärta-modell’dysfunktionell central smärtmodulering’ Kronisk -prostatit -cystit Whiplash Kroniskt trötthetssyndrom Ärftlig störning? Def DNIC?? Myofasciellt smärtsyndrom Spännings huvudvärk Migrän Fibromyalgi PTSD IBS

 45. Besvärsfri - Myalgi – Myofasciell Smärta – Myofasciellt Smärtsyndrom - Fibromyalgi

 46. Besvärsfri -> Myalgi->Myofasciell Smärta ->Myofasciellt Smärtsyndrom -> Fibromyalgi

 47. Myofasciellt smärtsyndrom

 48. Myofasciellt smärtsyndrom-symtom (ex skuldermuskulatur) • Lokal smärta i muskulatur • Funktionsnedsättning • Utstrålande smärta till armen/handen • Domning/stickning/svullnadskänsla i arm/hand • Köld/värmekänsla i arm/hand • Trötthets/tyngdkänsla i armen • Kraftlöshet i armen/handen (tappar, slutat handarbeta)