Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖRON -hörsel PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖRON -hörsel

ÖRON -hörsel

724 Views Download Presentation
Download Presentation

ÖRON -hörsel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Öron-, näs- och halssjukdomarGunnhildur GudnadottirSpecialistläkare ÖNHÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 2. ÖRON-hörsel Sensorineural hörselnedsättning eller ledningshinder? Var sitter problemet?

 3. Ledningshinder • Sjukdom/skada i hörselgång eller mellanöra

 4. Hörselgång -vax Inte peta i örat!

 5. Hörselgång-Främmande kropp

 6. Hörselgång – extern otit

 7. Behandling med örondroppar Behandling med tamponad Per oral antibiotika om allmänpåverkad eller spridning till ytteröra Terracortril med Polymyxin B Ciloxan (pseudomonas) Locacorten Vioform Betnovat- kortison Alsolsprit Hörselgång – extern otit

 8. Öroninflammation – otittrumhinna

 9. Antibiotika behandla: < 1 år samt > 12 år. < 2 år med bilateral otit Vuxna Behandla också: Perforerad otit Nedsatt immunförsvar Genomgången öronkirurgi (ej plaströr) Ansiktsmissbildning/fraktur Enda höröra Otitkomplikation tidigare Allmänpåverkade Aktiv expektans: Smärtstillande. Högläge. Näsdroppar / spray. Åter efter 2-3 dagar om ej bättre Öroninflammation – otit Antibiotika: PcV barn 25 mg/kg x 3 i 5 dagar vuxna 1,6g x 3 i 5 dagar

 10. Öroninflammation – otit Recidiv: ny otit inom 1 månad PcV 25mg/kg x 3 i 10 dagar alt Amoxicillin 20mg/kg x 3 i 10 dagar Terapisvikt: Amoxicillin 20mg/kg i 10 dagar Penicillinallergi: Erytromycin

 11. Öroninflammation-mastoiditinläggning på sjukhus med intravenös antibiotika- Cefotaxim och ev operation

 12. Kronisk otit Långvarig infektion Ibland rinnande öra • Trumhinneperforation Akut/kronisk (Cholesteatom=pärlcysta)

 13. Vätska bakom trumhinnan Sekretorisk otitis media Serös mediaotit Normal trumhinna

 14. Barn – adenoid/efter förkylning/öron-inflammation Vuxna-efter förkylning/ öroninflammation/ tryckskillnad ex flyg Tryckutjämna! Otovent ballong barn Plaströr-operation Rörotit-rinnande öra Beh: TCPB droppar Vätska bakom trumhinnan

 15. Hörselnedsättning • Duration? • Smärta, feber - infektion? • Rinnande öra? • Öronsus – tinnitus? • Yrsel? • Ärftlighet? • Bullertrauma?

 16. Sensorineural hörselnedsättning • Sjukdom/skada på inneröra, hörselnerv (kranialnerv nr 8 – vestibulocochlearis) eller hjärna (pons)

 17. Ledningshinder Normalt hörselprov Sensorineural hörselnedsättning

 18. Sensorineural hörselnedsättning • Ålder – presbyacusis • Medfött - ärftligt • Bullertrauma • Plötslig hörselnedsättning – sudden deafness => • högdos kortison, 60 mg med nedtrappning, totalt 10 dagar. • Ca 50% får tillbaka hörseln, helt eller delvis • Tumörer på hörselnerv eller i hjärna • Andra sjukdomar, Ménières sjukdom, autoimmuna sjukdomar

 19. Yrsel • Komplicerat tillstånd med många olika orsaker! • ”ÖNH yrsel” – störning i innerörat eller balansnerven • Godartad lägesyrsel - kristallsjuka • Vestibularis neurit • Menieres sjukdom • Tumörer (akustikus neurinom)

 20. Högdos kortison: 60mg/dag, uttrappas Skydda ögat: fuktkammare och tårersättning -viscotears Kontroll Boreliaprover, ev antibiotika Om blåsor misstänkt herpes zoster Facialispares

 21. Näsa Lateralvägg Medialvägg

 22. Näsans funktion • Andning • Filtrera bort smuts och partiklar från luften • Reglera fuktighet och värme • Luktsinne

 23. Nästäppa - orsaker • Allergisk rhinit • Icke allergisk rhinit • Bihåleinflammation – sinuit – akut eller kronisk • Näspolypos • Adenoid – körtel bakom näsan • Anatomiska problem, t ex sned nässkiljevägg • Tumör - ovanligt

 24. Allergisk rhinit • Rinnsnuva, klåda, nysningar och nästäppa • Ofta säsongsbunden, t ex pollen el gräsallergi • Behandling: • Nasal steroid • Antihistamin • Nässköljning • Systemisk steroid • Allergivaccination - hyposensibilisering

 25. Nasonex, Rhinocort, Flutide nasal, Avamys… Indikationer Rhinit Bihåleinflammation Näspolyper Viktigt med rätt sprayteknik! Kan ta ett par veckor innan man uppnår full behandlingseffekt Få biverkningar (näsblödning) Låg systemisk biotillgänglighet Långtidsanvändning vanlig och ofarlig Kortisonnässpray

 26. Nässköljning • Vid förkylning, allergi, bihåleinflammation, nästäppa, torra slemhinnor.. • 1 tsk salt i 0,5 L vatten

 27. Rhinitis medicamentosa • Missbruk av ”vanliga” adrenerga näsdroppar som Otrivin, Nezeril.. • Bör inte användas mer än 10 dagar i följd! • Ofta svårbehandlat • Kortisonnässpray • Nässköljning • Perorala steroider

 28. Bihåleinflammation • Nästäppa, snuva, värk, feber • Behandling: • Koksaltssköljning • kortisonnässpray • käkspolning • antibiotika (oftast inte nödvändigt!) • Operation

 29. Näspolypos • Samband med astma • Kronisk inflammationssjukdom i slemhinnor • Behandling • Kortisonnässpray • Nässköljning • Perorala steroider • Operation

 30. Körteln bakom näsan - adenoid • Hos barn – växer oftast bort med tiden • Ofta felaktigt kallad polyp bakom näsan • Nästäppa, snarkningar, öroninflammationer • Operation

 31. Näsblödning • Över 90% främre näsblödning • De flesta behöver inte söka läkare: • Sitt upp. • Snyt ur näsan ordentligt. • Stoppa in en avlång, fingertjock, hård hopkramad bomullstuss som först doppats i paraffin, matolja eller annat fett (för att den inte ska torka in och fastna på nässlemhinnan) i näsborren som blöder. Om näsdroppar finns hemma, droppa i näsan och på bomullstussen innan den förs upp i näsan. • Tryck kraftigt med tumme och pekfinger över mellersta delen av näsan strax nedanför det hård näsbenet. Tryck under ca 10 minuter och undvik att svälja blodet som rinner bakåt i halsen eftersom det kan orsaka illamående. • Om blödningen inte upphört helt, tryck under ytterligare 10 minuter • Etsning eller tamponad hos läkare i de tillfällen man inte själv får stopp på blödningen eller vid ofta återkommande blödningar

 32. Halsmandlar • Orsak till att operera bort halsmandlar (tonsillektomi) • Återkommande halsfluss (tonsilliter) 3-4 gånger per år • Återkommande halsbölder • Förstorade halsmandlar hos barn kan ge problem med snarkningar, andningsuppehåll i sömnen med försämrad sömnkvalité, nutritionssvårigheter och försenad tillväxt • Misstänkt tumör

 33. Halsfluss - tonsillit • Viral tonsillit– ofta i samband med andra förkylningssymptom • Symptomatisk behandling • Bakteriell tonsillit – vanligtvis streptokocker grupp A • Kåvepenin – 10 dagar • Halsböld • Ensidiga symptom • Smärta, sväljningsproblem • Svårt att gapa • Bölden måste dräneras! • Antibiotika

 34. Heshet Stämbands inflammation-laryngit Stämbandspares – förlamat stämband – n. recurrens laryngis Inte skrika, viska, tala i telefon Aldrig röka!!! Hals-Stämband

 35. Benign förändring Malign förändring Hals-Stämband

 36. Farlig zon för infektioner. Vener leder in blodet till sinus cavernosus och sedan till hjärnan Infektioner-övrigt

 37. Infekterat ytteröra Perichondrit: Hudbakterier. T Heracillin och Alsolspritsomslag Rosfeber=Erysipelas ß-hemolytiska streptokocker Antibiotika iv PcV Herpes zoster: Blåsor. Virus. T Valtrex

 38. SpottkörtlarParotis-öronspottkörtel Bakteriell parotit-uppvätskning, iv antibiotika Virus parotit-Påssjuka. Vaccination MPR

 39. Munbottenflegmone Hård svullnad i munbotten och submandibulärt Hotande luftväg! Vårdas på sjukhus Antibiotika intravenöst Operation Tandinfektioner

 40. Tumörer • Smärtor • Sväljningssvårigheter • Andningssvårigheter • Viktnedgång • Behandling: • Operation • Strålning • Kemoterapi Tungcancer Tonsillcancer Halsmetastas

 41. Ansiktsfrakturer