Universitets- och högskolerådet - PowerPoint PPT Presentation

gyan
universitets och h gskoler det n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Universitets- och högskolerådet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Universitets- och högskolerådet

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Universitets- och högskolerådet
162 Views
Download Presentation

Universitets- och högskolerådet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Universitets- och högskolerådet NUAK 2012-09-26 Ulf Melin Ulf Melin

 2. Utgångspunkter Viktigt att en organisation utgår från • Vision • Verksamhetsidé • Värdegrund • Strategiskt viktiga mål Ulf Melin

 3. Preliminär vision En huvudaktör inom utbildningssektorn som: Matchar individer och organisationer med livslångt lärande och utveckling – i Sverige och internationellt Ses som ett föredöme inom service och kvalitet Utgör en spännande och utvecklande arbetsplats Ulf Melin

 4. Preliminär verksamhetsidé Erbjuda en väg in för att möta individers, skolors, lärosätens, myndigheters och organisationers behov av: • Stöd i samband med val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden • Effektiv och enkel administration • Utveckling genom internationellt samarbete Ulf Melin

 5. Uppgifter för att nå verksamhetsidén Utveckla, marknadsföra och tillhandahålla ett brett utbud av kvalificerade tjänster: • Antagningsservice • Systemförvaltning • Saklig och relevant information om högskoleutbildning • Kompetens och service i tillträdesfrågor, t ex högskoleprovet • Bedömning av utländsk utbildning • Möjligheter till internationellt samarbete • Analys av statistik och resultat Ulf Melin

 6. Strategiskt viktiga mål • En myndighet – genom effektiv samverkan och engagemang i visionen • Excellens i matchningsuppgiften – genom att ha fokus och kraft i utvecklingsarbetet • Överträffa kundernas förväntningar – genom att vara i topp inom service och kvalitet • Bli känd för rätt saker – genom samsyn och proaktivitet i kommunikationen Ulf Melin

 7. Utgångspunkter för organisationslösningen • Bygger på det som förenar – inte det som skiljer • Vissa delar måste hållas isär: • Finansieringssätt • Antagnings- och tillträdesfrågor • Rimlig storleksbalans mellan avdelningarna • Rimligt antal avdelningschefer • Siffrorna är preliminära Ulf Melin

 8. Myndighetens uppgifter 1. Antagningsservice 2. Systemförvaltning 3. Saklig och relevant information om högskoleutbildning 4. Kompetens och service i tillträdesfrågor, t ex högskoleprovet 5. Bedömning av utländsk utbildning 6. Möjligheter till internationellt samarbete 7. Analys av statistik och resultat. (ca 25) 1 3 5 2 6 4 7 Ulf Melin

 9. Övergripande projektorganisation –tio projekt för uppbyggnaden Projektägare: Ulf Melin Projektkoordinator/huvudprojektledare: Magnus Hjort Referensgrupp: UHR:sledningsgrupp För varje delprojekt finns en projektledare och en eller flera personer som är projektmedarbetare. Ulf Melin

 10. Sju projekt Lokalprojektet. Projektledare: Lena Helmer (VHS) Visuell identitet och webb. Projektledare: Cecilia Parkert (IPK). Projektledare delprojekt webb: Malin Gustavsson (VHS) IT. Projektledare: Johan Bäckman (VHS) Arkiv och registratur. Projektledare: Anders Brouzell (IPK) Ekonomisystem och avtal. Projektledare: Birgitta Törnqvist af Ström (VHS) HR-frågor. Projektledare: EvaLis Fredriksson (UHR-kommittén). (Rapporterar direkt till projektägaren). Lansering av UHR. Projektledare: Charlotte Löfgren (HSV). Ulf Melin

 11. Ytterligare pågående arbete i projektform Detaljorganisation. Projektledare: Magnus Hjort (UHR-kommittén) Interna styrdokument för UHR. Projektledare: Anna Lindholm(IPK) Statens servicecenter. Projektledare: Anna Lindholm (IPK) Ulf Melin

 12. Ulf Melin

 13. www.uhradet.blogspot.seutredare@uhradet.se Ulf Melin