slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Direktorat za upravne procese BOLJŠA ZAKONODAJA BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Direktorat za upravne procese BOLJŠA ZAKONODAJA BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Direktorat za upravne procese BOLJŠA ZAKONODAJA BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

. Direktorat za upravne procese BOLJŠA ZAKONODAJA BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA VELENJE, 11.10.2012. PODROČJA DELA IN AKTIVNOSTI. AKTIVNOSTI / PROJEKTI. OAO IN PROJEKT MINUS 25 ODSTOTKOV (360 MIO PRIHRANKOV ZA GOSPODARSTVO)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Direktorat za upravne procese BOLJŠA ZAKONODAJA BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Direktorat za upravne procese

BOLJŠA ZAKONODAJA

BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

VELENJE, 11.10.2012

aktivnosti projekti
AKTIVNOSTI / PROJEKTI
  • OAO IN PROJEKT MINUS 25 ODSTOTKOV (360 MIO PRIHRANKOV ZA GOSPODARSTVO)
  • VSTOPNI POGOJI (REGULACIJE POKLICEV IN DEJAVNOSTI) in projekt „EKT“
  • PRESOJA POSLEDIC PREDPISOV („SME“ testi – presoja učinkov predpisov na gospodarstvo – javnost)
  • IMPLEMENTACIJA PREDPISOV IN UKREPOV
  • EVALVACIJA PREDPISOV IN UKREPOV
  • BOLJŠE STORITVE…
odprava administrativnih ovir
prenovljeni Akcijski program za odpravo admin. ovir in zmanjševanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013, ki ga je potrdila VRS 5.7.2012 (projekt minus 25%) - do konca leta 2013 morajo posamezni resorji izvesti program ukrepov (269 ukrepov) in tako gospodarstvu prihraniti najmanj 360 mio evrov/letno

prioritetna področja: okolje in prostor, finance, delovno pravna zakonodaja

predlogi gospodarstva/državljanov preko portala minus 25% ali na e-naslov oao.predlog@gov.si

ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR
informiranje in enostavne storitve
e-VEM - prenova (domači) in EUGO Slovenija (tujci)

FIZIČNE (e)VEM TOČKE (prenova!)

e-storitve

Načrtovani projekt

- e – poročanje

INFORMIRANJE IN ENOSTAVNE STORITVE
projekt ekt 2010 2015
Prenova in nadgradnja vsebin domačega portala e-Vem za domače subjekte in vzpostavitev popolnoma novega portala za tujce.

Vse informacije (v angleškem jeziku) za ponudnike in prejemnike storitev iz katerekoli države članice, o pogojih in dovoljenjih v RS (poudarek na čezmejnem opravljanju in pogojih), upravnih postopkih, stroških, na enem mestu, na enostaven in pregleden način.

Vstopni in drugi pogoji za vstop in poslovanje v RS (splošni in specialni za posamezne dejavnosti).

PROJEKT EKT 2010-2015
pogoji za vstop na trg poklici dejavnosti
Prenova regulacij dejavnosti in poklicev

poenostavitev postopkov in odprava ovir

ustrezna implementacija EU zakonodaje (storitvena in poklicna direktiva)

standardizacija postopkov za uvedbo e-vlog

POGOJI ZA VSTOP NA TRG (poklici, dejavnosti)
presoja posledic predpisov
sistematično uvajanje orodij za sprejemanje kakovostnih in učinkovitejših predpisov

pilotni projekti presej posledic predpisov na gospodarstvo (»MSP test«) – preprečitev nepotrebnih bremen

uvedba preverjanja učinkov sprejete zakonodaje po določenem času s ciljem zagotavljanja VIDNIH učinkov za subjekte – EVALVACIJA(trenutno preverjamo učinkovitost spremenjene zakonodaje na področju varstva pri delu).

PRESOJA POSLEDIC PREDPISOV
sodelovanje z javnostjo
OBVEZNA OBJAVA PREDPISOV NA PORTALU e-DEMOKRACIJA

http://e-uprava.gov.si/e- uprava/edemokracija.euprava

in

- VKLJUČEVANJE JAVNOSTI in ključnih deležnikov v postopek priprave

SODELOVANJE Z JAVNOSTJO
modernizacija vem to k
STANJE:

246 točk, 399 referentov, 538.254 oddanih vlog v 3 letih, največ vlog je bilo oddanih na AJPES, (izpostava Ljubljana in izpostava Maribor)

PRENOVA (tudi v povezavi s projektom EKT):

splošne VEM točke

specializirane VEM točke

MODERNIZACIJA VEM TOČK
javna uprava u inkovit servis
UE, drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil

Cilj: kvalitetno, hitro, prijazno…

UČINKOVIT INŠPEKCIJSKI NADZOR IN UKREPI V PRIMERU KRŠITEV!

JAVNA UPRAVA - UČINKOVIT SERVIS
slide14
Hvala za pozornost.

mag. Renata Zatler

generalna direktorica

DIREKTORAT ZA UPRAVNE PROCESE