nkorm nyzatok s az eg szs g gyi alapell t s
Download
Skip this Video
Download Presentation
ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS. Dr. Füredi Gyula. A rendszerváltás óta a helyi közügyek intézése érdekében helyi önkormányzatok működnek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS' - guiliaine-connor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
A rendszerváltás óta a helyi közügyek intézése érdekében helyi önkormányzatok működnek.
 • A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult.
 • Az alaptörvényi szinten való szabályozás és a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok sarkalatos törvénybe való foglalása garanciát jelent.
k t t rv ny
Két törvény
 • 1990. évi LXV. Tv a helyi önkormányzatokról
 • 2011 évi CLXXXIX. Tv Magyarország helyi önkormányzatairól
 • A feladatok és hatáskörök a Mötv-ben: 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

a feladat kibont sa
A feladat kibontása
 • 1997. évi CLIV tv:
 • A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
  • a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
  • b) a fogorvosi alapellátásról,
  • c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
  • d) a védőnői ellátásról,
  • e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
 • A települési önkormányzat képviselő-testülete a praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.
tov bbi t rv nyek
További törvények
 • Ebtv: ki jogosult a finanszírozásra?
  • Az alapellátásban az önkormányzat döntése domináns, a szerződéskötésre az OEP kötelezett
  • A szerződés feltétele más szabályok betartása: duális finanszírozás, körzet méret, minimum standardok stb.
a du lis finansz roz s
A duális finanszírozás:
 • 35. § Az egészségügyi szolgáltató a finanszírozás keretében kapott összeget más pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli.
 • Az E. Alapból a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra folyósított összeg nem mentesíti a szolgáltató fenntartóját (tulajdonos, kezelő) az egyéb jogszabályokban előírt fenntartási és fejlesztési kötelezettségek alól. A finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel.
 • Abban az esetben, amikor a helyi önkormányzat minősül egészségügyi szolgáltatónak, a finanszírozás keretében kapott összeg az egészségügyi szolgáltatók működésével kapcsolatos igazgatási kiadásaira nem használható fel.
a praxisjog
A Praxisjog
 • Csak velük köthető szerződés (de: helyettesítés)
 • Csak élő személy birtokolhatja
 • Együtt mozog a működési engedéllyel
 • Önkormányzati kötelezettség: nyilatkozni
a szerz d sek kogens pontjai
A szerződések kogens pontjai
 • a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
 • b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
 • c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
 • d) a rendelési idő meghatározása,
 • e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,
 • f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
 • g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,
 • h) a szerződés időtartama,
 • i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
 • j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.
tov bbi pontok
További pontok:
 • (2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év.
 • (3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha
 • a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
 • b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
 • (4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.
 • (5) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
 • (6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti.
hat rid k stb
Határidők, stb.
 • 2 x fél év
 • A család jogai (folytatás kontra örökség)
 • Két praxisjog
 • Tartósan betöltetlen körzetek és a működtetési jog
 • Illeték és adó
folyamatos ell t s 47 2004 v 11 eszcsm rend
Folyamatos ellátás(47/2004.(V.11.)ESZCSM rend.)
 • Nincs készenlét
 • Rendelés és ügyelet
 • A központi ügyelet és a részvétel kötelezettsége
 • Az ügyeleti kör nagysága
  • Körzetszám
  • Terület
  • Ellátási kötelezettség tartalma és helye
iskolaorvosl s
Iskolaorvoslás
 • Az iskola-egészségügyi ellátásban való részvételéről az óvodák és iskolák gondoskodnak. 
 • iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatása, fogorvos és fogászati asszisztens közreműködik 
 • Az ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni.
 • Iskolaorvos – védőnő (2x2 = 2x1)
 • Átalakuló szerepkörök
v d n k
Védőnők
 • Hungarikum
 • A népegészségügy bázisa
 • Új munkamegosztás (ld. PraxisI program) lehetséges
 • Svájci program
h ziorvosok k pz se
Háziorvosok képzése
 • Rezidensek
 • Praxis I.
 • Praxis II.
 • Praxis III. (Miskolc?)
 • Önkormányzati kezdeményezés!
definit v ell t s
Definitív ellátás
 • Az alapellátás kompetenciáját és kapacitását növelni kell
 • A szakellátás lakosság-közelivé tételének lehetőségei:
  • MSZSZ
  • Csökkentett kompetenciájú szakellátás a közelben
  • Háziorvosok egyéb szakvizsgáinak kihasználása
ad