nkorm nyzatok finansz roz si s p nz gyi gondjai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Önkormányzatok finanszírozási és pénzügyi gondjai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Önkormányzatok finanszírozási és pénzügyi gondjai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
stacy-vasquez

Önkormányzatok finanszírozási és pénzügyi gondjai - PowerPoint PPT Presentation

61 Views
Download Presentation
Önkormányzatok finanszírozási és pénzügyi gondjai
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Önkormányzatok finanszírozási és pénzügyi gondjai Tállai András önkormányzati államtitkár Belügyminisztérium 2011. április 7.

  2. Helyzetértékelésa jelenlegi rendszer hiányosságai, hibái • Az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó szabályozás szerteágazó • A normatív támogatási rendszer több szempontból is bonyolult és elavult • Egyre növekvő számú kötelező önkormányzati feladatok ----- nem elegendő forrás • Ellátandó feladatok nagyrészt a települések lakosságszámától függetlenül terhelik az önkormányzatokat • A többcélú kistérségi társulási rendszer önkéntes jellegből fakadóan jelenlegi formájában nem tud megfelelően hozzájárulni az egyenletes szolgáltatási színvonal kialakulásához • A fejlesztési lehetőségek nem tükrözték az önkormányzatok valós igényeit • A kialakított ellenőrzési rendszer nem teljes, nem átfogó és szankciók nélküli • Az adósságrendezési eljárásról szóló törvény nem szolgálja a megelőzést, illetve hiányoznak belőle a felelősségre és az ellenőrzésre vonatkozó szabályok. • Jelentős mértékű eladósodottság

  3. Hitel és kötvényállomány alakulása 2005-2010.

  4. Új kötvénykibocsátások évenként(KELER Zrt. adatszolgáltatása)

  5. Megyei önkormányzatok adósságállománya 2009-2010.

  6. Megyei adósságállomány és befektetések2009-2010.

  7. Új, induló adósságrendezési eljárások 1996. óta

  8. Az önkormányzati rendszer korszerűsítésének főbb irányai • Az önkormányzati feladat- és hatáskörök újragondolása • A kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó támogatások biztosítása – feladatfinanszírozás • SZJA bevételtől független finanszírozási rendszer kialakítása • A költségvetési támogatások rendszerének átalakítása (normatívák) • Az önkormányzati saját bevételek szerkezetének újragondolása (átengedett bevételek, helyi adók) • Önkormányzatok működőképességének megőrzését segítő kiegyenlítő mechanizmusok működtetése továbbra is • A kötelező feladatellátáshoz szükséges vagyon biztosítása • Kötelezettségvállalási szabályok szigorítása (kormányzati jóváhagyás a hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz) • Felelősségi szabályok szigorítása • Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzési rendszerének szigorítása

  9. Köszönöm a figyelmüket!